Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Water – Deskundige (B111)
Bond Beter Leefmilieu
Brussel, België
78 dagen geleden

Contractueel Gespecialiseerd Medewerker Meetnet Water Deskundige (B111) voor het team Bijzonder Wateronderzoek voor de dienst Sturing en Rapportering Water van de afdeling Rapportering Water met standplaats Gent.

Ref : 18 43 ARW CGS B.

De uiterste inschrijvingsdatum is 1 juli 2018 . Het generieke deel vindt plaats op 16 juli 2018 . Het functiespecifieke deel vindt plaats op 14 augustus2018 .

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

1Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken.

De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Rapportering Water is bevoegd voor :

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in water;
 • meten, modelleren en rapporteren van de oppervlaktewaterkwaliteit;
 • het uitvoeren van en rapporteren over analysen vanuit de VMM- laboratoria.
 • Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer.

  Bekijk ons aanbod op www.vmm.be / jobs / ons-aanbod.

  2Taakomschrijving

  De gespecialiseerde medewerker meetnet water zal vanuit zijn / haar eigen expertise instaan voor de uitvoering en ondersteuning van de meetnetten water, het opvolgen van specifieke projecten en de begeleiding van de medewerkers water met als doel kwaliteitsvolle resultaten en correcte informatie te verzamelen over de kwaliteit van het oppervlaktewater en van de lozingen van afvalwater.

  Het plannen, verzamelen en administratief verwerken van objectieve gegevens over de kwaliteit van het ruimingsmeetnet (opmeten en monsterneming) en milieu-

  incidenten om correcte informatie, die beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen, te bezorgen aan diverse diensten of personen, binnen en buiten de VMM (planning, operationeel waterbeheer, maar ook bekkenbeleid, informatie, geïnteresseerde burgers, ...).

  Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden : klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je :

 • de essentie van het probleem ziet;
 • je werk aflevert met oog voor detail;
 • je eigen werk kan organiseren.

  3Waaraan moet ik voldoen?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting (bijvoorbeeld (bio)chemie, milieutechnologie, biologie).

  Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden :

 • houder van een rijbewijs categorie B;
 • beschikken over een goede fysieke conditie voor buitenwerk te verrichten;
 • gespecialiseerde kennis van de meetapparatuur en datacommunicatie;
 • gespecialiseerde kennis op één of meerdere van volgende domeinen :

 • metingen en staalname van afvalwaterstromen bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s);
 • staalname, debietmetingen en controles in het kader van de heffingswetgeving;
 • metingen voor riooloverstorten;
 • fysico-chemie, macro-invertebraten, waterbodem (kwaliteit en kwantiteit), diatomeeën en / of fytoplankton;
 • bacteriologie in kader van de meetnetten kustwater, open zwem- en recreatiewater, putwater en Legionella;
 • gespecialiseerde kennis van de bemonsteringstechnieken, van meet-, regel- en analysetechniekenbinnen één of meerdere domeinen van de meetnetten water

 • meetgegevens kunnen verwerken, valideren en rapporteren;
 • goede kennis van de courante pc-toepassingen (Windows, MS Office, ) en eventueel gespecialiseerde software.

  4Hoe solliciteren?

  Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst. Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief.

  Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 1 juli 2018.

  Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

  Mail je sollicitatie naar vacatures vmm.be.

  Of per post :

  Vlaamse Milieumaatschappij

  9300 AALST

  tel. : 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

  5Heb je nog vragen?

  Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Wim Gabriels,

  tel : 053 72 65 09.

  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures vmm.be

  De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je op onze site op https : / / www.

  vmm.be / contact / adressen-en-bereikbaarheid.

  Solliciteren
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier