assistent specifieke vakken fotografie & voorzitterschap onderzoeksdomein
Artesis Plantijn University College
Antwerpen, Belgium
4 dagen geleden

Details

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als assistent specifieke vakken fotografie & voorzitterschap onderzoeksdomein zorg je voornamelijk voor :

 • het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten;
 • Fotogeschiedenis en -actualiteit 1 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116200&b 5&c 1; ;
 • Fotogeschiedenis en -actualiteit 2 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116217&b 5&c 1

 • Fotogeschiedenis en -actualiteit 3 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116282&b 5&c 1;
 • Historisch onderzoek Fotografie 1 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116290&b 5&c 1;
 • Historisch onderzoek Fotografie 2 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116291&b 5&c 1

 • Historisch onderzoek Fotografie 3 : https : / / bamaflexweb.ap.be / BMFUIDetailxOLOD.aspx?a 116292&b 5&c 1;
 • Voorzitterschap onderzoeksdomein Thinking Tools : https : / / www.ap-arts.be / onderzoeksgroep / thinking-tools;
 • de voorbereiding en begeleiding van de colleges in het Nederlands en Engels in de afstudeerrichting Fotografie;
 • het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • het systematisch actualiseren van studiemateriaal;
 • vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;
 • deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;
 • competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);
 • het evalueren van studenten, feedback geven en toezicht bij examens;
 • deelname aan examencommissies;
 • het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);
 • deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);
 • het leiden van een onderzoeksteam en een onderzoeksdomein;
 • interesse en kennis van visuele waarnemingstechnieken;
 • het op punt stellen van de doelstellingen van het onderzoeksdomein;
 • het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;
 • het initiëren, ondersteunen en uitwerken van onderzoeksprojecten;
 • het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksactiviteiten;
 • het valoriseren van onderzoeksresultaten;
 • advies verlenen aan de onderwijssector, het publiek en de overheid met betrekking tot visuele waarnemingstechnieken.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de kunstwetenschappen.

  Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en / of in het werkveld.

  Je bent bereid om een IELTS-kwalificatiegetuigschrift Engels te behalen dat het ERK-niveau B1 aantoont.

  Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

  Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs in het Nederlands en het Engels ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

  Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

  Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

  Je kan de leiding nemen van een onderzoeksdomein, hebt een duidelijke visie, kan beslissingen en initiatieven nemen om het onderzoeksdomein te definiëren en het onderzoek van anderen coachen.

  Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

  Je werkt planmatig en resultaatgericht.

  Wijze van solliciteren

  Tot en met 15-8-2018 kan je uitsluitend via http : / / vacatures.ap.be / kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

  Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

  Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en / of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

  Selectieprocedure

  De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-

  interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

  Indiensttreding

  De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

  Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (hernieuwbare termijn assistent) ambt voor 50% m.i.v.

  17-9-2018 of aansluitend tot en met 20-9-2020 (of tot einde lopende aanstellingstermijn). Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

  Conform art. V.141 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013 wordt het ambt van assistent tijdelijk toegewezen voor een periode van 2 jaar, die maximaal driemaal met een periode van 2 jaar kan verlengd worden.

  Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

  Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

  Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos.

  Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

  Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro / km.

  Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

  Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

  Opleiding : Opleiding Beeldende kunsten

  Plaats van tewerkstelling : Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

  Solliciteren
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier