Project Engineer Constructie
Martens & Brijs
Péruwelz
7 dagen geleden

Het bedrijf

Peruweld (www.peruweld.be), gevestigd te Péruwelz (tussen Doornik en Bergen, 30 km onder Ronse), is gespecialiseerd in het op maat ontwerpen, produceren en indienststellen van process apparaten, kolommen en torens, stockagetanks, silo’s en rookgaskanalen.

Het bedrijf heeft een uitmuntende expertise opgebouwd in tal van projecten voor grote industriële klanten, voor studiebureaus en EPC bedrijven.

Peruweld realiseert projecten in diverse markten : petro(chemie), milieu, staalindustrie, engineering, agro en voeding, cement & zand etc.

dit niet alleen in de Benelux maar ook in andere Europese landen (50% export). Enkele voorbeelden : BASF, Bayer, Lanxess, Solvay, Ineos, Evonik, Montano, Arcelor Mittal, Cargill, Holcim, Tereos.

Peruweld telt op dit moment 60 medewerkers en realiseert een zakencijfer van ongeveer 10 miljoen euro. 100% van de aandelen zijn in handen van het management, wat een hoge betrokkenheid en snelle beslissingslijnen garandeert.

Een relatief klein team van professionele medewerkers kan op die manier een hoge kwaliteit garanderen en een sterke servicegerichtheid.

Met een bebouwde bedrijfsoppervlakte van 7.000 m2 realiseert Peruweld totaalprojecten van A tot Z : van voorstudie, ontwerp, berekening, tekeningen tot snijden, plooien, zagen, afwerken, cintreren, lassen, constructie, oppervlaktebehandeling (coating, verven, rubberbekleding), verpakking, transport en montage.

Dit alles voor projecten tot 100 ton / stuk en in staal / RVS of Nickel alloys tot 50 mm dikte.

Peruweld kenmerkt zich door een team van goed opgeleide, efficiënte, flexibele en pragmatische medewerkers. Zij dragen de Peruweld-

waarden hoog in het vaandel : professionalisme, ethiek en respect. Het betreft een heel hecht team, met weinig tot geen verloop en dus een sterk engagement.

Gezien de sterke groei en de vele spontane project-aanvragen vanuit het cliënteel wenst Peruweld de organisatie te versterken met een Project Engineer (m / v) voor het cliënteel in Oost-

en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant.

Peruweld (www.peruweld.be), établie à Péruwelz (entre Tournai et Mons, 30 km en dessous de Renaix), est spécialisée dans la conception, la production et la mise en service sur mesure d’équipements de process, de colonnes et de tours, de tanks de stockage, de silos et de cheminées et conduits.

L’entreprise a acquis une excellente expertise dans de nombreux projets pour de grands clients industriels, des bureaux d’étude et des entreprises EPC.

Peruweld réalise des projets dans divers marchés : la (pétro)chimie, l’environnement, la sidérurgie, l’ingénierie, l’agroalimentaire, la cimenterie, etc.

et ce, non seulement au Benelux, mais aussi dans d’autres pays européens (50% d’exportation). Quelques exemples : BASF, Bayer, Lanxess, Solvay, Ineos, Evonik, Montano, Arcelor Mittal, Cargill, Holcim, Tereos.

Peruweld compte actuellement 60 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros. 100% des actions sont aux mains de la direction, ce qui garantit un engagement élevé et des lignes décisionnelles courtes.

Une équipe relativement restreinte de collaborateurs professionnels peut ainsi garantir une qualité élevée et une orientation service solide.

Avec une superficie d’exploitation bâtie de 7.000 m², Peruweld réalise des projets totaux de A à Z : étude préliminaire, conception, calcul et dessins, découpage, pliage, sciage, finition, cintrage, soudage, construction, traitement de surface (enduction, peinture, revêtement en caoutchouc), emballage, transport et montage.

Tout ceci pour des projets jusqu’à 100 tonnes / pièce et en alliages acier / inox ou nickel jusqu’à 50 cm d’épaisseur.

Peruweld se caractérise également par une équipe de collaborateurs qualifiés, efficaces, flexibles et pragmatiques, qui attachent une grande importance aux valeurs de Peruweld : le professionnalisme, l’éthique et le respect.

L’équipe est très soudée, avec peu, voire aucune rotation de personnel, et donc un engagement fort.

Compte tenu de la forte croissance de l’entreprise et des nombreuses demandes de projet spontanées émanant des clients, Peruweld souhaite renforcer l’organisation avec un Project Engineer (h / f) pour les clients de Flandre orientale et occidentale, du Hainaut, d’Anvers et du Brabant flamand.

Jouw functie

Als Project Engineer worden jou de bestaande en nieuwe klantencontacten toevertrouwd. De bedoeling is dat je deze klantenportefeuille zeer goed leert kennen en uiteraard verder gaat uitbouwen.

70-80% van de projecten die Peruweld realiseert, betreft repeat business bij bestaande klanten. Het verzorgen van een stevig partnership met deze doelgroep is dus cruciaal.

Je wordt het gelaat voor de Peruweld-klanten in jouw regio. Afhankelijk van jouw background en ervaring kan dit op korte termijn het geval zijn of kan de inwerkperiode wat langer duren.

In een eerste periode zal je sowieso stevig ondersteund worden door het huidige management dat met jou mee op pad zal gaan om de sector en het type projecten zeer goed te leren kennen.

Gezien we mikken op een kandidaat met ruim voldoende interesse in techniek en metaalconstructie, zullen we je tevens opleiden in alle productie-

facetten zodat je vertrouwd raakt met de diverse stappen in het project en prima weet hoe tanks en ketels gebouwd worden : studie, ontwerp, calculatie, tekenwerk, project-

opvolging, budgetbeheer, planning etc. We verwachten van jou niet dat je de technische expert wordt (hiervoor zijn de Calculatoren en Tekenaars aan boord) maar uiteraard is het goed dat je een stevige basis verwerft om vervolgens je klanten en prospecten optimaal te woord te staan.

Je takenpakket :

 • Opvolgen van inkomende aanvragen of klantenbezoek.
 • Opmaken en opvolgen van offertes en prijscalculatie.
 • Opbouwen van stevige samenwerkingsverbanden met klanten.
 • Al dan niet met support van de directie : negotiaties bij elk dossier.
 • Projectleiding tot aan levering.
 • Een boeiende job die we graag samen met jouw finetunen.

  En tant que Project Engineer, vous vous voyez confier aussi bien les contacts client existants que les nouveaux contacts client.

  Le but est que vous appreniez à connaître ce portefeuille clients sur le bout des doigts et, bien sûr, que vous le développiez.

  70 à 80% des projets réalisés par Peruweld se font avec la clientèle acquise. Entretenir un partenariat solide avec ce groupe cible revêt donc une importance cruciale.

  Si vous aimez la vente, vous tenez également d’autres marchés à l’œil, établissez des contacts avec de nouveaux groupes cibles et créez ainsi progressivement de nouveaux marchés pour Peruweld.

  Si vous aimez la gestion de projet, vous assurez le suivi des projets de A à Z.

  Vous devenez le visage de Peruweld pour les clients dans votre région. En fonction de votre background et de votre expérience, cette période de rodage peut être assez rapide ou durer un peu plus longtemps.

  Dans un premier temps, le management actuel vous apportera son soutien absolu et vous accompagnera sur la route pour vous faire découvrir le secteur et le type de projets dans les moindres détails.

  Étant donné que nous misons sur un candidat affichant un certain intérêt pour la technique et la construction, vous suivrez également une formation dans tous les aspects de la production afin de vous familiariser avec les diverses étapes d’un projet et de savoir avec précision comment sont fabriqués les tanks de stockage et les cuves : étude, conception, calculs, dessins, suivi du projet, gestion du budget, planning, etc.

  Nous n’attendons pas de vous que vous deveniez un expert technique (nous avons pour cela nos calculateurs et dessinateurs), mais il est bien entendu important que vous acquériez une base solide pour pouvoir informer vos clients et prospects de façon optimale.

  Vos tâches :

 • Suivi de toutes les visites client, établissement et suivi des offres et calculs de prix.
 • Conclusion d’accords de coopération solides avec tous les clients.
 • Avec ou sans le soutien de la direction : négociations pour chaque dossier.
 • Organisation de visites de clients sur le site de production à Péruwelz.
 • Participation aux kick-off meetings.
 • Direction de projet.
 • Un job passionnant que nous nous faisons un plaisir de définir avec vous dans les moindres détails.

  Jouw profiel

 • Idealiter heb je een master of bachelor opleiding in een technische richting (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Je hebt affiniteit met constructiewerk.
 • Ervaring met gelijkaardige type van projecten in de sectoren waarbinnen Peruweld actief is, is een belangrijk voordeel.
 • Idealiter een goede tweetaligheid Nederlands-Frans met een goede kennis Engels.
 • Je bent een geëngageerd en gedreven persoon die ervan houdt om een zichtbare toegevoegde waarde te leveren in een organisatie.
 • Je houdt ervan dicht bij de eigenaars te staan, in vertrouwen nauw samen te werken en efficiënt resultaat neer te zetten.
 • Je bent voldoende communicatief en klantgericht om de relaties met de klanten en prospecten van Peruweld op te volgen en verder uit te bouwen.
 • Door je praktisch inzicht, je professionele stijl en je no no-nonsense aanpak, win je makkelijk het vertrouwen en profileer je jezelf als een betrouwbare business partner.
 • Je geeft blijk van een goede zelforganisatie en je bent planmatig en gestructureerd.
 • En last but not least : je bent een aangenaam en tof persoon waar men in een sfeer van openheid en collegialiteit mee kan samenwerken.
 • Vous possédez idéalement un diplôme de master ou de bachelier dans une orientation technique (ou équivalent par expérience).
 • Vous avez des affinités avec la construction.
 • Une expérience dans un type de projets similaire dans les secteurs dans lesquels Peruweld est active, est un atout de taille.
 • Vous êtes idéalement bilingue français-néerlandais, avec une bonne connaissance de l’anglais.
 • Vous êtes une personne engagée et enthousiaste qui aime apporter une valeur ajoutée visible dans une organisation.
 • Vous aimez être proche des propriétaires, collaborer étroitement en toute confiance et arriver à un résultat efficace.
 • Vous êtes suffisamment communicatif et orienté client pour suivre et développer les relations avec les clients et prospects de Peruweld.
 • Grâce à votre vision pratique des choses, votre style professionnel et votre approche pragmatique, vous gagnez facilement la confiance et vous vous profilez comme un partenaire d’affaires fiable.
 • Vous faites preuve d’une bonne auto-organisation et êtes méthodique et structuré.
 • Et dernier point, mais non le moindre : vous êtes une personne agréable et sympathique avec laquelle on peut collaborer dans une ambiance caractérisée par l’ouverture d’esprit et la collégialité.
 • Aanbod

  De nodige interne en externe opleidingen. Een veelzijdige en verantwoordelijke job binnen een succesvolle en financieel sterke KMO met een professionele organisatie.

  Zichtbare toegevoegde waarde kunnen leveren : je wordt het gelaat van Peruweld voor je klanten. Je mag initiatief nemen, voorstellen lanceren, mee nadenken.

  Een sfeer van openheid en collegialiteit. Het kunnen realiseren van uitdagende constructiewerken voor heel wat grote industriële bedrijven.

  Les formations internes et externes nécessaires. Une fonction variée à responsabilité au sein d’une PME en pleine expansion et financièrement solide dotée d’une organisation professionnelle.

  La possibilité d’apporter une plus-value visible : vous devenez le visage de Peruweld pour vos clients. La possibilité de prendre des initiatives, de formuler des propositions, de participer à la réflexion.

  Une ambiance caractérisée par l’ouverture d’esprit et la collégialité. La possibilité de réaliser des travaux de construction stimulants pour de nombreuses de grandes entreprises industrielles.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier