Ploegbaas dakwerker platte daken
Accent
Zoutleeuw, BE
5 dagen geleden

Onze klant specialiseert zich in het plaatsenvan platte daken zowel qua renovaties als nieuwbouw. Een team vanongeveer 50 medewerkers zetten zich dagelijks in om hun klanten opeen professionele manier verder te helpen.

Alle arbeidersploegenvoeren platte dakwerken uit met uitzondering van n ploeg dieverantwoordelijk is voor hellende daken.

Het bedrijf kanondertussen terug kijken op meer dan 70 jaar anci nniteit. In aldie jaren stellen ze voor hun klanten kwalitatief werk uitvoerenvoorop tegelijk met het kiezen van de beste materialen.

Voor huneigen medewerkers is veilig werken de eerste prioriteit. Op iederewerf wordt er apart bekeken welke veiligheidsvoorzieningen nodigzijn : dakranden voorzien van leuningen valbeveiliging op het dakalsook veiligheidskabels voor hun medewerkers.

Verder stelt hetbedrijf ook alle nodige materialen uitrustingen en opleidingen terbeschikking voor hun personeel. Dit om te investeren in hunprofessionele groei en om er voor te zorgen dat ze ten alle tijdehun job op een veilige manier kunnen uitoefenen.

Onze klantinvesteert niet enkel in hun activiteiten in de bouwsector. Zefungeren ook als sponsor in het wielrennen voetbal en autosport.

Sponsoring is voor het bedrijf echter meer dan ieder jaar eenbudget doneren om aandacht te verkrijgen. Sport maakt eenbelangrijk deel uit van de bedrijfscultuur bij onze klant.

Sportmaakt een belangrijk deel uit van de van het dagelijkse leven bijde medewerkers van onze klant. Daarom geeft het bedrijf gedrevensporters graag een duwtje in derug.

Functiebeschrijving

Vooronze klant te regio Zoutleeuw zoeken we een ploegbaas dakwerkerplatte daken. Onderstaande werkzaamheden zal jij uitvoeren voordeze job :

 • je bent iedere dag aanwezig op hetbedrijf om 5h30;
 • je vertrekt 's ochtends samenmet jouw collega dakwerkers richting de verschillende werven;
 • je voert werken uit aan de hand van eenbouwkundig technisch plan;
 • je rapporteert aande werfleider en / of projectleider;
 • je geeftleiding aan een ploeg dakwerkers (meestal 2 tot 3 collega's);
 • je stuurt deze dakwerkers iedere dag aan;
 • je bent verantwoordelijk voor het correctuitzetten van de werf;
 • je bentverantwoordelijk voor het uitvoeren van dakwerken op platte daken;
 • je voert bijna uitsluitend dakwerken uit opplatte daken;
 • je werkt op particuliere werven;
 • je werkt op industri le werven (bedrijven);
 • je voert nieuwbouwwerken uit;
 • je voert renovatiewerken uit;
 • iedere ochtend richt je de werf mee in;
 • je beveiligt de werven door samen met jouwcollega's onder andere steigers valbescherming en veiligheidslijnente installeren;
 • je zorgt voor een veiligeopslagplaats voor het materiaal op de werf;
 • jevoert afbraakwerken uit aan bestaande daken;
 • je verwijdert het dak volledig ofgedeeltelijk;
 • je bent verantwoordelijk voorhet plaatsen van roofing;
 • je bentverantwoordelijk voor het branden van roofing;
 • je dicht platte daken af;
 • je voert isolatiewerken uit aan platte daken(via de buitenkant);
 • je plaatst gevelbekledingin verschillende materialen (zoals leien hout sidings metaalstaalplaten of sandwichpanelen
 • je plaatstextra isolatie onder deze gevelbekleding;
 • jevoert zinkwerken uit;
 • je bent verantwoordelijkvoor het plaatsen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • je bent verantwoordelijk voor het herstellenvan dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • deherstellingswerken aan de bakgoten gebeuren aan de binnenzijde metzink of EPDM;
 • de herstellingswerken aan debakgoten gebeuren aan de buitenzijde met plaatmateriaal van Volkernof Rockpanel;
 • je bent verantwoordelijk voorhet vervangen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • je plaatst dakterrassen;
 • voor de dakterrassen voorzie je eerst eenwaterdichte ondergrond;
 • hierover plaats je eenvloer in bankirai drain of rubberen tegels;
 • soms installeer je ook balustrades op dedakterrassen (van metaalconstructies en plexi schermen);
 • je voert ook herstellingswerken en renovatiesuit aan bestaande dakterrassen;
 • je plaatstdakramen;
 • je plaatst lichtkoepels;
 • je plaatst lichtstraten;
 • je voert onderhoudswerken uit aan daken (zoalsverstopte afvoeren ontstoppen);
 • je plaatstgroendaken;
 • je ondersteunt jouw team waarnodig en neemt ook extra leiding waar nodig;
 • je bent verantwoordelijk voor de dagelijksewerking op de werf;
 • je draagt zorg voor al hetmateriaal dat je ter beschikking krijgt;
 • jemaakt gebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen die je terbeschikking krijgt van het bedrijf;
 • je laatwerven telkens proper en netjes achter;
 • jebent vriendelijk naar alle klanten toe;
 • jebent verantwoordelijk voor het netjes en correct afleveren van dewerf;
 • je communiceert eventuele problemen opeen transparante manier toe naar de correcte personen;
 • je laat tijdig aan het magazijn weten welkematerialen je nog op welke werf nodig hebt;
 • jepast de veiligheidsregels strikt toe door middel van persoonlijkeveiligheidsuitrusting en controleert dit ook bij je collega's.
 • Functie-eisen

  Voordeze functie als ploegbaas dakwerker platte daken in regioZoutleeuw ben je iemand die van aanpakken weet. Daarnaast zijnonderstaande competenties noodzakelijk voor deze vacature :

 • je raakt iedere ochtend zelfstandig tot aan hetmagazijn in Zoutleeuw;
 • je bent in het bezitvan een rijbewijs B;
 • je kan concrete ervaringvoorleggen als dakwerker;
 • je kan alzelfstandig dakwerken uitvoeren;
 • bij voorkeurheb je ervaring met platte daken;
 • het is eenenorm pluspunt als je al ervaring hebt met het branden van roofing;
 • het zou een pluspunt zijn als je eenbouwkundig plan kan lezen en / of interpreteren;
 • bij voorkeur heb je al (een eerste) ervaringin het leiding geven aan een collega dakwerker;
 • indien dit nog niet het geval is groei jegraag op korte termijn door naar de verantwoordelijke van een ploegdakwerkers;
 • je bent een teamplayer;
 • je trekt graag aan hetzelfde zeel met jouwcollega dakwerkers;
 • je bent flexibel naaroveruren toe;
 • je bent in het bezit van wattechnisch inzicht;
 • je zou jezelf omschrijvenals een vroege vogel;
 • je bent flexibel naarverschillende afstanden toe;
 • werken in debuitenlucht schrikt jou niet af;
 • je bent eenordelijke werker;
 • je hecht belang aan hetuitvoeren van kwalitatief werk en geeft dit ook door aan jouwcollega's;
 • het is een pluspunt als je in hetbezit bent van een rijbewijs C;
 • je bentflexibel naar verschillende werven toe;
 • jehebt geen hoogtevrees;
 • je bent iemand dieknopen kan doorhakken;
 • je bent een nauwkeurigewerker;
 • je bent een harde werker en zit nietgraag stil;
 • je bent beleefd naar klanten toe;
 • je bent altijd stipt en op tijd;
 • collega's iedere dag weer motiveren zit je inhet bloed;
 • je bent iemand die werk ziet enzelf initiatief neemt;
 • je zet eigen veiligheiden die van jouw collega's altijd op de eerste plaats.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in een stabiel bedrijf met veel werkzekerheid. Meerspecifiek bieden wij :

 • doorgroeimogelijkheden opkorte termijn binnen jouw functie;
 • een vastejob na een positieve inloopperiode;
 • een goedeverloning naargelang de barema's van de bouwsector;
 • een aangename werksfeer;
 • een job waar je enorm veel kan bijleren vanjouw collega's;
 • een tewerkstelling in hetparitair comit van de bouwsector;
 • drie wekenbouwverlof tijdens de zomervakantie;
 • tweeweken vakantie tijdens de kerstperiode;
 • extralegale voordelen zoals ecocheques;
 • alle voordelen van een tewerkstelling binnende bouwsector;
 • een pensioenpremie vooruitzendkrachten in de bouwsector;
 • getrouwheidszegels (eindejaarspremie volgenshet paritair comit van de bouwsector);
 • correcte mobiliteits- en kilometervergoedingnaar de wettelijke barema's geldend in de bouwsector;
 • een voltijdse tewerkstelling van 40h / week;
 • weerverletzegels.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier