AgO Beleidsmedewerker diversiteit
Vlaamse Overheid
Brussel, BE
5 dagen geleden

Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Kijk je ernaar uit om actief bij te dragen aan het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Houd je graag de vinger aan de pols met betrekking tot diversiteitsthema’s en ben je goed in het uitwerken en implementeren van beleid.

Maak je het conceptuele graag concreet en ben je goed in het maken van een duidelijke vertaalslag naar de praktijk. Weet je wat er leeft in de bredere maatschappij en ben je leergierig ingesteld.

Kan je je vastbijten in projecten en vind je het fijn om diversiteit uit te dragen binnen heel de Vlaamse overheid, dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou?

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden :

1)Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Agentschap Overheidspersoneel

Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Agentschap Overheidspersoneel in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 1 (Word bestand) .

Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Overheidspersoneel en hebt een vrijstelling 2 (Word bestand) voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2)Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante beroepservaring met beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken rond diversiteit.

1 (Word bestand)Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en / of de website van de VDAB en / of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari en 31 oktober ), op de website van VDAB (tussen 1 november en 31 december ), op de website van de VDAB en / of class "vl-link icon vl-link icon after vl-vi vl-vi-external" aria-hidden "true">

opent in nieuw venster)) (vanaf 1 januari ). Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen (VPS art. III 31).

2 (Word bestand)Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat bieden we?

Je wordt overgeplaatst in de graad van Adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A (bij 0 jaar anciënniteit).

Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

class "vl-link icon vl-link icon after vl-vi vl-vi-external" aria-hidden "true">

opent in nieuw venster))

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier