Bovenleidingsmonteur
Accent
Mechelen, BE
5 dagen geleden

Onze klant is opgestart begin twintigsteeeuw. Als bouwonderneming hebben ze deelgenomen aan veelprestigieuze werven in Belgi .

Vanaf de jaren '70 is onze klanttoegespitst in elektrificatiewerken voor hoogspanningsnetten enspoorwegnetwerken (3kV - 25kV), in spoorwegseininrichting, in debouw van metalen structuren en de aanleg van industrieterreinen.

Verder zijn ze ook gespecialiseerd in volgende werken : plaatsen vanluchtlijnen en plaatsen van ondergrondse kabels in hoog-, midden-en laagspanning en in bovenleidingen, installaties vanbovenleidingen en seininrichting.

De veiligheid en het welzijn vanalle medewerkers blijft voor onze klant een absolute prioriteit.Het continu opleiden, bijscholen en sensibiliseren van hetpersoneel maakt een erg belangrijk deel uit van het bedrijfsbeleidvan onze klant.

Het bedrijf wil diezelfde medewerkers steeds weerlaten groeien. Dit door middel van : uitdagingen, opleidingen en hetdelen van kennis.

Alle medewerkers van het bedrijf zijn gedreven enfier om bij onze klant te werken. Ze maken allen gebruik van deruime technische kennis die aanwezig is bij onze klant en debouwgroep.

Functiebeschrijving

Onzeklant zoekt voor de vacature als bovenleidingsmonteur regioMechelen iemand om het team te versterken. Jouw takenpakket kan jehieronder vinden :

 • je wordt iedere ochtend thuisopgepikt of je komt tot aan een ophaalpunt in regio Mechelen;
 • je vertrekt iedere ochtend vanuit Mechelensamen met jouw ploeg naar verschillende werven;
 • je werkt samen met een team onder leiding vande ploegbaas;
 • je voert hoofdzakelijk werkenuit aan de bovenleidingen;
 • je plaatst enonderhoudt de bovenleidingen van de treinlijnen;
 • je plaatst en onderhoudt de bovenleidingen vande tramlijnen;
 • je plaatst en onderhoudt debovenleidingen van de metrolijnen;
 • je voertopdrachten uit met een specialisatie in energietransport (hoog- enmiddenspanning);
 • je voert opdrachten uit meteen specialisatie in elektrificatiewerken voor hoogspanningsnetten;
 • je voert opdrachten uit met een specialisatiein spoorwegseininrichting;
 • je voert opdrachtenuit met een specialisatie in spoorwegelektrificatie;
 • je voert werken uit aan de elektrischebovenleidingen;
 • je voert werken uit aan nieuwesporen;
 • je voert werken uit aan bestaandesporen;
 • je voert werken uit aan debovenleidingen van sporen;
 • je staat in voorhet monteren van verschillende stukken van de bovenleiding (zoalsde portieken, draagconstructies, draagkabels en rijdraden);
 • je staat in voor het inspecteren vanverschillende stukken van de bovenleiding (zoals de portieken,draagconstructies, draagkabels en rijdraden);
 • je staat in voor het demonteren vanverschillende stukken van de bovenleiding (zoals de portieken,draagconstructies, draagkabels en rijdraden);
 • je staat in voor het verwisselen vanverschillende stukken van de bovenleiding (zoals de portieken,draagconstructies, draagkabels en rijdraden);
 • je monteert bovenleidingsinstallaties;
 • je bouwt bovenleidingsinstallaties;
 • je past bovenleidingsinstallaties aan;
 • je monteert de funderingen voorbovenleidingsinstallaties;
 • je monteert depalen voor bovenleidingsinstallaties;
 • jemonteert de balken voor bovenleidingsinstallaties;
 • je monteert de uitrusting voor de draden vande bovenleidingsinstallaties;
 • je monteert deafrolling voor de draden van de bovenleidingsinstallaties;
 • je bent verantwoordelijk voor het afrollen vankabels;
 • je bent verantwoordelijk voor hetbedienen van spoormachines;
 • je bentverantwoordelijk voor het plaatsen van funderingspalen;
 • je bent verantwoordelijk voor de bouw vanmetalen structuren en het aanleggen van industrieterreinen;
 • je werkt op verschillende hoogtes tot wel 8meter;
 • je voert ook werken uit op de beganegrond;
 • je klimt in palen voor debovenleidingen door middel van grinputten;
 • jewerkt op hoogtes met verschillende middelen (zoals ladders,verreikers en hoogtewerkers);
 • je werkt veel 'snachts (ongeveer 80%) omdat er dan geen treinen rijden. Een normalenachtshift vangt aan om 22h 's avonds en eindigt om 6h 's ochtends.
 • Je werkt alle uit te voeren taken af en dit duurt vaak geen 8h,maar je krijgt wel 8 werkuren uitbetaald;
 • jewerkt ook overdag (ongeveer 20%);
 • je werkt inalle weersomstandigheden (omdat vergunningen vaak een hele tijd opvoorhand aangevraagd moeten worden);
 • je werktgemiddeld tijdens 2 weekends op een maand;
 • tijdens de eerste dag van je tewerkstellingheb je een introductiedag met aansluitend een opleiding en examen(om te mogen werken op de verschillende sporen);
 • je ontvangt een interne opleiding om de jobvolledig aan te leren;
 • je voert instructiesuit die je ontvangt van de ploegbaas;
 • je werktvolgens een bouwkundig plan;
 • je helpt anderecollega's waar nodig;
 • je volgt alleveiligheidsregels en veiligheidsinstructies correct op.
 • Functie-eisen

  Onzeklant is op zoek naar een gemotiveerde werkkracht voor de job alsbovenleidingsmonteur regio Mechelen. Wie solliciteert voor dezevacature, wil graag de handen uit de mouwen steken.

  Verder zietjouw profiel er als volgt uit :

 • je raakt iedereochtend zelfstandig tot aan een ophaalpunt in regio Mechelen (of jekan thuis in Mechelen opgepikt worden);
 • jehebt geen hoogtevrees;
 • je bent flexibelingesteld betreffende werkuren (nachtwerk en weekendwerk);
 • je wil werken door weer en wind;
 • je houdt van werken in de buitenlucht;
 • je kijkt er niet tegenop om te werken in killeen vochtige ruimtes;
 • je bent flexibel naarverschillende werven toe;
 • je bent flexibelnaar verschillende afstanden toe;
 • je bent ergleergierig (aangezien de job je intern volledig aangeleerd zalworden);
 • je bent gemotiveerd om een kans tekrijgen en aan de slag te gaan;
 • je bent eenbetrouwbaar iemand waar de collega's op kunnen rekenen;
 • je bent erg positief ingesteld;
 • je wil telkens weer bijdragen aan eenresultaatgerichte en goede werksfeer;
 • je hebteen goede kennis van het Nederlands OF je hebt een goede kennis vanhet Frans;
 • het is een pluspunt als je al eeneerste ervaring hebt in de bouwsector of de industriebouw;
 • het is een pluspunt als je al kennis hebt vanmetaalconstructies;
 • het is een pluspunt als jeal kennis hebt van funderingswerken;
 • het iseen pluspunt als je al kennis hebt van montagewerken;
 • het is een pluspunt als je al kennis hebt vanbetonboringen;
 • je bent een teamplayer en werktgraag samen in een ploeg;
 • je bent in het bezitvan een dosis gezond verstand;
 • het is eenpluspunt als je kan werken met een ladder, een verreiker of eenhoogtewerker;
 • het is een groot pluspunt als jeal ervaring hebt als monteur in de bovenleidingen (maar absoluutgeen vereiste);
 • het is een grote troef als jeal ervaring hebt als spoorarbeider (maar zeker geen vereiste);
 • je bent bereid heel erg veel inzet te tonennaar een nieuwe uitdaging en job toe;
 • het iseen pluspunt als je in het bezit bent van een diploma TSO of BSO(A2 of A3);
 • je draagt veiligheid hoog in hetvaandel.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in een boeiende en gevarieerde werkomgeving. Meerspecifiek bieden wij :

 • een vaste job na eengoede inloopperiode;
 • een goede verloning naarde barema's van de bouwsector;
 • een uitdagendeen afwisselende functie;
 • een voltijdsetewerkstelling;
 • heel veel interne opleidingen;
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques;
 • een job in een aangenaam bedrijf metdoorgroeimogelijkheden;
 • een job in een stabielen modern bedrijf;
 • een correcte en stipteverloning;
 • nachtvergoedingen;
 • weekendvergoedingen;
 • mobiliteitspremies.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier