Directeur Welzijnsbureaus+
Stad Gent
Gent
6 minuuten geleden

Omschrijving van de vacature

Dit is dé job voor jou, want :

Als directeur Welzijnsbureaus+ coach, leid en coördineer je de dienst, die ongeveer 360 medewerkers telt. Je geeft zelf rechtstreeks leiding aan 5 diensthoofden, 6 stafmedewerkers en 1 consulent.

Je maakt deel uit van het directieteam van het Departement Welzijn en Samenleving en rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd.

 • Je zorgt samen met je leidinggevenden en medewerkers voor de efficiënte organisatie van de dienst zodat er een goede hulpverlening aan de Gentenaar in een kwetsbare situatie kan geboden worden.
 • Je coacht en motiveert jouw medewerkers, geeft hen richting, begeleidt en ondersteunt hen, voert samenwerkingsgesprekken en hebt aandacht om hun welzijn te verzekeren.
 • Je reikt duidelijke kaders aan waarbinnen maatschappelijk werkers hulpverlening bieden zodat elke Gentenaar een gelijkwaardige ondersteuning krijgt, onafhankelijk welk welzijnsbureau binnengestapt wordt (bv.
 • toekenningsvoorwaarden aanvullende financiële hulpverlening, (werk)verwachtingen m.b.t. studenten met leefloon, mogelijkheden m.

  b.t. aanbieden tussenkomsten vrijetijd, aanbod digitale pakketten, doorverwijzingen psychische hulpverlening, verwachtingen qua activering van cliënten, etc.).

 • Je beschikt over kennis van digitalisering en procesanalyse en helpt mee aan het aanreiken van zo performant mogelijke programma’s aan de maatschappelijk werkers.
 • Streefdoel is om de informatie maar één maal bij de cliënt te moeten opvragen en maatschappelijk werkers door de verschillende domeinen heen te leiden m.

  b.t. informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen binnen de gedefinieerde kaders.

 • Je beschikt over de nodige interesse mbt OCMW dienstverlening en regelgeving. Hierbij werk je met de diensten haalbare kaders uit die de regelgeving volgen waarbij rekening gehouden wordt met de discretionaire ruimte om de huidige maatschappelijke realiteit zo goed mogelijk in rekening te brengen.
 • Je staat in voor de strategische beleidsvoorbereiding van de thema’s die tot jouw dienst behoren (armoede, sociale uitsluiting, verslaving, psychische problemen, agressie, diversiteit, ), maar participeert via de eigen rol in het directieteam ook aan het ruimere beleid van het Departement zoals omschreven in de missie en doelstelling.
 • Je bent lid van een aantal stuurgroepen waaronder Sociale Diensten in VVSG, crisiskernteam, stuurgroep steunverlening en POD.
 • Hier neem je duidelijke standpunten in.

 • Je bent secretaris van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en staat zo wekelijks in contact met politieke beslissing nemers.
 • Je staat open voor politieke gevoeligheden en geplogenheden en weet hierin op een correcte manier te overtuigen zonder te bruskeren.

 • Samen met de directeur Thematische Hulp (verantwoordelijk voor de meer specifieke hulpverlening m.b.t. energiearmoede, thuislozen, gezondheidszorg, etc.
 • vorm je als directeur de kern van de OCMW werking. Julie staan samen in voor het stedelijk armoedebestrijdingsbeleid en de realisatie van de wettelijke OCMW opdracht, namelijk het verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Gentenaar.

  Er wordt ook intensief samengewerkt met Dienst Werk & Activering en de Dienst Lokaal Sociaal Beleid

 • Intern behoud je zowel contacten met het departementshoofd, managementteam, diensten als het politiek bestuur en BCSD-leden.
 • Als directeur onderhoud je ook externe contacten in kader van inkomende subsidies en kwaliteit van de hulpverlening, expertisedeling en samenwerking vanuit de dienst met partners en overheidsdiensten.
 • Een aantal voorbeelden van externe partners zijn : VVSG, andere centrumsteden, Kind en Gezin, Cevi, POD maatschappelijke integratie, mutualiteiten, middenveldorganisaties, vakbonden,

 • Je daagt de dienst uit op toekomstgerichte strategische en tactische denkkaders. Daarbij is een brede blik op de maatschappij en de maatschappelijke problemen heel belangrijk.
 • Gewenst profiel

  Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Beschikken over 4 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring (in een complexe organisatie, leidinggevende van grote teams, ) én 1 jaar ervaring (professioneel of vrijwilligerswerk) in het inhoudelijke domein van maatschappelijk welzijn.
 • Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn

 • Meer informatie vind je op .
 • Ons aanbod

  Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris : startloon van 4.460 bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling : 35 verlofdagen
 • Tweede pensioenpijler
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • Plaats tewerkstelling : Sint-Martensstraat, Gent
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier