Departement Burgerlijke Bouwkunde
KU Leuven
Leuven
2 dagen geleden

Aan de Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde, is een voltijdse academische onderzoekspositie vacant in de Afdeling Hydraulica en Geotechniek.

Deze positie maakt gebruik van middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Overheid via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP).

We zoeken gemotiveerde en internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het domein van de waterbouw (kust- en offshore waterbouw en hydraulische structuren).

De aanstelling is voorzien op 1 oktober 2022. Aanvragen zullen parallel en onafhankelijk van elkaar geëvalueerd worden door 1) de Onderzoeksraad van de KU Leuven in een competitieve procedure over alle onderzoeksdomeinen heen en 2) de facultaire beoordelingscommissie.

Gedurende de eerste 10 jaar zullen de onderwijsverplichtingen als onderzoeksprofessor beperkt zijn. Na deze periode wordt de positie omgezet naar een reguliere academische positie.

De toenemende impact van de klimaatverandering en de snelle uitbreiding van de blauwe economie brengen heel wat uitdagingen met zich mee zowel in offshore als in kust-, estuariene en rivieromgevingen.

Het gebruik van geavanceerde rekentechnieken in combinatie met state-of-the-art proeven in een labo-omgeving of in situ kan aanzienlijk bijdragen tot innovatie.

Bij de Afdeling Hydraulica en Geotechniek ligt de nadruk van het onderzoek op de dynamica van kustgebieden en estuaria, sedimentmechanica, de hydrologie en hydraulica van stedelijke gebieden en rivieren, en op (watergebonden) geotechnisch onderzoek.

De afdeling doet fundamenteel en toegepast onderzoek rond de interactie van golven, stromingen en sedimenttransport, extreme debieten in rivieren en de daaraan gekoppelde impact in het kader van klimaatverandering.

Daarbij worden er (open source) numerieke modellen gebruikt en ontwikkeld. Voor de validatie van die modellen wordt dan gebruik gemaakt van (publiek beschikbare) data afkomstig van zowel labo-als veldmetingen.

Je hebt bij voorkeur een diploma van master in de Ingenieurswetenschappen met specialiteit bouwkunde. Je doctoraat is in het domein van de hydrodynamica.

Je hebt aantoonbare excellentie op het gebied van numerieke modellering. Als je recent gepromoveerd bent, is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen (bv.

via het aantonen van je potentieel door middel van minstens één toppublicatie, artikels in voorbereiding, academische referenties, actieve participatie in veelbelovende onderzoeksprojecten, ).

 • Je beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit.
 • De kwaliteit van je onderzoek blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften en conferenties in het domein van de waterbouw (kust, zee, oceaan, hydraulische structuren) of de daaraan gerelateerde disciplines.
 • Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal ingesteld. Je bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

  undefined

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier