Dakwerker
Accent
Zoutleeuw, BE
5 dagen geleden

Onze klant specialiseert zich in het plaatsenvan platte daken zowel qua renovaties als nieuwbouw. Een team vanongeveer 50 medewerkers zetten zich dagelijks in om hun klanten opeen professionele manier verder te helpen.

Alle arbeidersploegenvoeren platte dakwerken uit met uitzondering van n ploeg dieverantwoordelijk is voor hellende daken.

Het bedrijf kanondertussen terug kijken op meer dan 70 jaar anci nniteit. In aldie jaren stellen ze voor hun klanten kwalitatief werk uitvoerenvoorop tegelijk met het kiezen van de beste materialen.

Voor huneigen medewerkers is veilig werken de eerste prioriteit. Op iederewerf wordt er apart bekeken welke veiligheidsvoorzieningen nodigzijn : dakranden voorzien van leuningen valbeveiliging op het dakalsook veiligheidskabels voor hun medewerkers.

Verder stelt hetbedrijf ook alle nodige materialen uitrustingen en opleidingen terbeschikking voor hun personeel. Dit om te investeren in hunprofessionele groei en om er voor te zorgen dat ze ten alle tijdehun job op een veilige manier kunnen uitoefenen.

Onze klantinvesteert niet enkel in hun activiteiten in de bouwsector. Zefungeren ook als sponsor in het wielrennen voetbal en autosport.

Sponsoring is voor het bedrijf echter meer dan ieder jaar eenbudget doneren om aandacht te verkrijgen. Sport maakt eenbelangrijk deel uit van de bedrijfscultuur bij onze klant.

Sportmaakt een belangrijk deel uit van de van het dagelijkse leven bijde medewerkers van onze klant. Daarom geeft het bedrijf gedrevensporters graag een duwtje in derug.

Functiebeschrijving

Onzeklant uit regio Zoutleeuw is op zoek naar een dakwerker om het teamte versterken. Het onderstaand takenpakket neem je voor dezevacature voor jou :

 • je bent iedere dag aanwezigop het bedrijf om 5h30;
 • je vertrekt 'sochtends samen met jouw collega dakwerkers richting deverschillende werven;
 • je voert werken uit aande hand van een bouwkundig technisch plan;
 • jewerkt onder leiding van een ploegbaas dakwerker;
 • je bent verantwoordelijk voor het uitvoerenvan dakwerken op platte daken;
 • je voert bijnauitsluitend dakwerken uit op platte daken;
 • jewerkt op particuliere werven;
 • je werkt opindustri le werven (bedrijven);
 • je voertnieuwbouwwerken uit;
 • je voert renovatiewerkenuit;
 • iedere ochtend richt je de werf mee in;
 • je beveiligt de werven door samen met jouwcollega's onder andere steigers valbescherming en veiligheidslijnente installeren;
 • je zorgt voor een veiligeopslagplaats voor het materiaal op de werf;
 • jevoert afbraakwerken uit aan bestaande daken;
 • je verwijdert het dak volledig ofgedeeltelijk;
 • je bent verantwoordelijk voorhet plaatsen van roofing;
 • je bentverantwoordelijk voor het branden van roofing;
 • je dicht platte daken af;
 • je voert isolatiewerken uit aan platte daken(via de buitenkant);
 • je plaatst gevelbekledingin verschillende materialen (zoals leien hout sidings metaalstaalplaten of sandwichpanelen
 • je plaatstextra isolatie onder deze gevelbekleding;
 • jevoert zinkwerken uit;
 • je bent verantwoordelijkvoor het plaatsen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • je bent verantwoordelijk voor het herstellenvan dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • deherstellingswerken aan de bakgoten gebeuren aan de binnenzijde metzink of EPDM;
 • de herstellingswerken aan debakgoten gebeuren aan de buitenzijde met plaatmateriaal van Volkernof Rockpanel;
 • je bent verantwoordelijk voorhet vervangen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;
 • je plaatst dakterrassen;
 • voor de dakterrassen voorzie je eerst eenwaterdichte ondergrond;
 • hierover plaats je eenvloer in bankirai drain of rubberen tegels;
 • soms installeer je ook balustrades op dedakterrassen (van metaalconstructies en plexi schermen);
 • je voert ook herstellingswerken en renovatiesuit aan bestaande dakterrassen;
 • je plaatstdakramen;
 • je plaatst lichtkoepels;
 • je plaatst lichtstraten;
 • je voert onderhoudswerken uit aan daken (zoalsverstopte afvoeren ontstoppen);
 • je plaatstgroendaken;
 • je helpt andere collega's waarnodig;
 • je draagt zorg voor al het materiaaldat je ter beschikking krijgt;
 • je maaktgebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen die je terbeschikking krijgt van het bedrijf;
 • je laatwerven telkens proper en netjes achter;
 • jebent vriendelijk naar alle klanten toe;
 • jepast de veiligheidsregels strikt toe door middel van persoonlijkeveiligheidsuitrusting en controleert dit ook bij je collega's.
 • Functie-eisen

  Voordeze vacature als dakwerker regio Zoutleeuw zoeken we iemand dieonmiddellijk aan de slag wil gaan. Verder herken je jezelf inonderstaande eigenschappen :

 • je raakt iedereochtend zelfstandig tot aan het magazijn in Zoutleeuw;
 • je kan al concrete ervaring voorleggen alsdakwerker;
 • bij voorkeur heb je ervaring metplatte daken;
 • het is een enorm pluspunt als jeal ervaring hebt met het branden van roofing;
 • je bent enorm leergierig;
 • je bent een teamplayer;
 • je ziet jezelf doorgroeien naar een functiemet wat meer verantwoordelijkheid;
 • je trektgraag aan hetzelfde zeel met jouw collega dakwerkers;
 • je bent flexibel naar overuren toe;
 • je bent in het bezit van wat technischinzicht;
 • je zou jezelf omschrijven als eenvroege vogel;
 • je bent flexibel naarverschillende afstanden toe;
 • werken in debuitenlucht schrikt jou niet af;
 • je bent eenordelijke werker;
 • je bent flexibel naarverschillende werven toe;
 • je hebt geenhoogtevrees;
 • je bent een harde werker en zitniet graag stil;
 • je bent beleefd naar klantentoe;
 • je bent iemand die werk ziet en zelfinitiatief neemt;
 • je zet eigen veiligheid endie van jouw collega's altijd op de eerste plaats.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in een stabiel bedrijf met veel werkzekerheid. Meerspecifiek bieden wij :

 • doorgroeimogelijkheden opkorte termijn binnen jouw functie;
 • een vastejob na een positieve inloopperiode;
 • een goedeverloning naargelang de barema's van de bouwsector;
 • een aangename werksfeer;
 • een job waar je enorm veel kan bijleren vanjouw collega's;
 • een tewerkstelling in hetparitair comit van de bouwsector;
 • drie wekenbouwverlof tijdens de zomervakantie;
 • tweeweken vakantie tijdens de kerstperiode;
 • extralegale voordelen zoals ecocheques;
 • alle voordelen van een tewerkstelling binnende bouwsector;
 • een pensioenpremie vooruitzendkrachten in de bouwsector;
 • getrouwheidszegels (eindejaarspremie volgenshet paritair comit van de bouwsector);
 • correcte mobiliteits- en kilometervergoedingnaar de wettelijke barema's geldend in de bouwsector;
 • een voltijdse tewerkstelling van 40h / week;
 • weerverletzegels.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier