Wetenschappelijk medewerker/onderzoeker (doctoraatsbursaal)
KU Leuven
Leuven, Belgium
1 dag geleden

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven werd in oktober 2015 opgestart. Het is een onderdeel van de faculteit geneeskunde en zorgt voor de integratie van de expertise rond management en beleid van de gezondheidszorg.

Binnen de pijler Kwaliteit en Patiëntveiligheid vinden verschillende projecten in nauwe samenwerking met zorgorganisaties plaats.

Een multidisciplinair team ondersteunt deze projecten met onderzoek en vormingsinitiatieven.

Project

Het onderzoeksteam van het LIGB, pijler Kwaliteit & Patiëntveiligheid heeft recent Flanders Quality Model (FlaQuM) ontwikkeld.

Dit kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties omvat een visiemodel, co-creatiemodelen een beleidsmodel. Het werd uitgewerkt om zorgorganisaties te ondersteunen inhun zoektocht naar duurzame kwaliteit van zorg.

Momenteel zijn we samen met 19organisaties gestart in de FlaQuM-proeftuin om aan de hand van 8 fasen een implementatietrajectte doorlopen.

Het multidisciplinaire FlaQuM team coördineert de proeftuin enstaat in voor opleiding, supervisie en begeleiding van de deelnemendezorgorganisaties.

We doen aan benchmarking, leveren protocollen, instrumenten,data-analyse en feedbackrapporten aan. Daarnaast organiseren we werkgroepen enintervisies om kennisuitwisseling tussen de organisaties te faciliteren enbijvoorbeeld op zoek te gaan naar minimale kwaliteitsvereisten waarziekenhuizen aan moeten voldoen en die later deel kunnen uitmaken van externetoetsing.

Wij bieden in het kader van dit project :

 • Een voltijds mandaat als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven(Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg).
 • Hetonderzoek zal plaatsvinden vanuit het LIGB KU Leuven en betrekking hebben op deFlaQuM-proeftuin.

 • Als onderzoeker ben je betrokken bij de prospectieve opvolging vande proeftuin en sta je in voor opvolging en verdere ontwikkeling van deverschillende tools en modellen.
 • Je volgt individuele zorgorganisaties opalsook de overkoepelende proeftuin. Je gaat actief op zoek naar opportuniteitenom de organisaties te ondersteunen.

  Je zal mee instaan voor de data-collectie, het opstellen, organiseren enstandaardiseren van de interventies en het schrijven van Engelstalige wetenschappelijkeartikels.

 • Je zal mee instaan voor de data-collectie, het opstellen, organiseren enstandaardiseren van de interventies en het schrijven van Engelstalige wetenschappelijkeartikels.
 • Een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 1jaar, hernieuwbaar tot max. 4 jaar. Het is de bedoeling dat het onderzoek na 4jaar resulteert in een doctoraat.
 • Je volgt daartoe ook de doctoraatsopleiding waarbijje begeleid wordt door prof. dr. Kris Vanhaecht en prof. dr. Dirk De Ridder, enje werkt nauw samen met de FlaQuM projectmanager, mevr.

  Charlotte Van derAuwera en de andere leden van het onderzoeksteam.

  Profiel

 • Je ben in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in degezondheidszorg, psychologie of economie.
 • Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek engemotiveerd om een doctoraat aan te vatten. Je hebt daarvoor reeds een goedstudiecurriculum opgebouwd.
 • Je werkt graag samen met een team van onderzoekersen hebt affiniteit met de gezondheidszorg.

 • Je neemt graag initiatief, je hebt een hoge maat vanverantwoordelijkheidszin, je bent een teamplayer, kan zelfstandig werken en jeaanvaardt opbouwende kritiek.
 • Je beschikt over een eigen wagen en bent bereid om de deelnemendeziekenhuizen verspreid over heel Vlaanderen op regelmatige basis te bezoeken.
 • Je bent flexibel en kan participeren aan avondvergaderingen.
 • Aanbod

  Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) voor bepaalde duurvoor 1 jaar, hernieuwbaar tot max. 4 jaar. Het is de bedoeling dat hetonderzoek na 4 jaar resulteert in een doctoraat.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier