Werfleider/veiligheidscoördinator
Group Tormans
Olen
4 dagen geleden

Doelstelling

Als eerste aanspreek persoon op de werf : begeleiding van en toezicht op de uitvoeringswerken ten behoeve van investeringsprojecten

Voornaamste taken

 • Realisatie van nieuwe installaties en / of aanpassingen aan bestaande installaties binnen vooropgestelde planning, budget en ontwerp van de toegewezen projecten :
 • Beoordelen en bijsturen van het ontwerpdossier tijdens F4 met het oog op uitvoerbaarheid, zowel spontaan als tijdens de ontwerpvergaderingen, risico-analyse sessies enz.
 • Uitschrijven van vergunningen (werk-, vuur-, betredings-, graaf-, elektro-vergunningen)
 • Organiseren van de werfinrichting (elektrische voeding, nutsvoorzieningen, omheining, pictogrammen, tijdig bestellen van stellingen, hefwerktuigen, onderhoudsdiensten, )
 • Organiseren en leiden van introductievergaderingen (vóór en bij aanvang der werken)
 • Organiseren en leiden van de dag vergaderingen (tijdens uitvoering der werken) en hierover rapporteren. Opvolgen van de afgesproken acties.
 • Eerste aanspreekpunt voor vragen van aannemers op de werf
 • Rapporteren over de voortgang en de scope der werken (o.a. via dagboek)
 • Verzamelen van de technische documenten van de geleverde onderdelen
 • Continue kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werken m.b.t. goed vakmanschap en naleving van de bedrijfsnormen, hierover rapporteren en / of escaleren van afwijkingen aan het projectteam
 • Controleren van de urenstaten en gebruikte materialen alsook afwijkingen (min- en meer werken) identificeren en rapporteren aan de projectmanager, inclusief hun impact op kosten, kwaliteit en planning
 • In beperkt mate aanvragen van offertes en na overleg met projectmanager bestelling plaatsen en werken coördineren.
 • Input leveren voor het as built’ dossier aan het einde van het project.
 • Beheren van de Master werfdossiers tijdens de uitvoering van de werken (ex-notities van wijzigingen). Na oplevering gaat dit dossier terug naar de ontwerper voor verdere afhandeling.
 • Escaleren van wijzigingen t.o.v. het ontwerp of tekortkomingen in het ontwerpdossier vóór uitvoering
 • Veilig, gezond en milieuvriendelijk uitvoeren van de werken :
 • Voorzien van de nodige veiligheidssymbolen op de werf.
 • Organiseren en leiden van risico-analyses (LMRA) m.b.t. de uitvoering van de werken in samenwerking met de aannemers
 • Toezien op naleving veiligheidsvoorschriften, het veiligheidsplan en andere regels (o.a. gebruik PBM’s, rookgedrag ) en nodige correctieve maatregelen nemen
 • Controle op juistheid en geldigheid van de certificaten alsook juist gebruik van de werkingsmiddelen en vergunningen conform de veiligheidsregels
 • Optreden als veiligheidscoördinator TMB niveau B (op andere en / of eigen werven) :
 • Bij ontwerp en uitvoering.
 • Opstellen van de nodige documenten (VGP, coördinatiedagboek, risicoanalyse, post interventie dossier)
 • Heeft een coördinerende en adviserende functie tussen de verschillende gelijktijdig optredende aannemers.
 • Heeft een coachende / adviserende rol naar collega die op die bewuste werven optreedt als werfleider
 • Oplevering van de installaties conform de geldende wetgevingen.
 • Continu toezien op het naleven van het AREI / Machinerichtlijn / EN60204 / ATEX
 • Organiseren en begeleiden van keuringen
 • In samenwerking met de projectmanager organiseren van de nodige werkzaamheden om een groen’ indienstellingsverslag te bekomen.
 • TECHNIEK

 • Beschikt over brede technische kennis m.b.t. elektrische en mechanische installaties en instrumentatie en kan technische dossiers lezen o.
 • a. : elektrische schema’s, P&IDs, lay-out plannen, bouwkundige tekeningen

 • Beschikt over voldoende kennis in civiele technieken en kan bijbehorende uitvoeringsplannen lezen
 • Beschikt over een basiskennis scheikunde (vooral gevaren)
 • Heeft technisch doorzicht en kan technische problemen objectief benaderen en oplossen
 • Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en kan vlot werken met het informatieke systeem
 • VEILIGHEID

 • Beschikt over grondige kennis van de wettelijke bepalingen die verschillende vakgebieden van de projecten aanbelangen
 • Heeft grondige kennis van de VGM voorschriften
 • Bezit grondig inzicht in de veiligheidsproblematiek en risicobepaling
 • Kent de voorschriften i.v.m. werken met aannemers’
 • Bezit een VOL VCA certificaat
 • Heeft een getuigschrift van Veiligheidscoördinator TMB niveau B
 • COMMUNICATIE

 • Kan duidelijk en gestructureerd rapporteren (mondeling) en kan overzichtelijke rapporten maken (schriftelijk)
 • Beschikt over de nodige sociale vaardigheden en is contactvaardig en mondig ten einde de werf te kunnen coördineren
 • Kan zelfstandig besprekingen organiseren en leiden
 • Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en zijn standpunt verdedigen
 • Beschikt over een basiskennis Engels, Frans en Duits om te kunnen communiceren met aannemers en leveranciers
 • Werkt systematisch en planmatig ten einde de verschillende taken binnen de gevraagde tijdslimieten te laten uitvoeren
 • Is vaardig in organiseren van operationele taken en synthetiseren
 • ZELFSTANDIGHEID :

 • Organiseert de voorbereiding en inrichting van de werf inclusief de nodige omleidingen in samenwerking met de Waakdienst en verschillende diensten binnen de site.
 • Houdt toezicht op de werf, op het verloop van de werken en de naleving van de veiligheids- en hygiënevoorschriften
 • Garandeert een goede en stipte uitvoering van de door de interne klant geformuleerde opdrachten
 • Rapporteert, schriftelijk en / of mondeling, aan de projectmanager en / of de hiërarchische lijn
 • Is innovatief en creatief in het oplossen van diverse problemen van technische, praktische en organisatorische aard
 • Zoekt in samenspraak met de ontwerper naar oplossingen voor complexe technische problemen die zich stellen tijdens de uitvoering van de werf en legt ze voor aan de projectmanager
 • Signaleert afwijkingen en complexere problemen die een weerslag hebben op timing van het project of de kosten aan de Project Manager en / of hiërarchie, en zoekt in overleg hoe deze kunnen opgelost worden.
 • Plant en organiseert eigen activiteiten
 • Is kritisch voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Coördineert de uitvoering van de (al dan niet gelijktijdig) verschillende projecten (werven) en zorgt voor het correct en tijdig afhandelen ervan
 • Werkt samen met :
 • Alle functies en diensten binnen de site Olen voor de dagdagelijkse uitvoering van de taken
 • Externen waaronder aannemers en leveranciers van apparaten
 • VERANTWOORDELIJKHEID

 • Houdt toezicht op het veilig uitvoeren van de werken en op het naleven van de VGM voorschriften en neemt zelf eventueel nodige correctieve of preventieve maatregelen
 • Als veiligheidscoördinator draagt hij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een veiligheidsplan op de werf en voor het veilig laten samenwerken van diverse aannemers.
 • Kan als veiligheidscoördinator bij nalatigheid mee aansprakelijk gesteld worden bij (ernstige) ongevallen
 • Neemt zelfstandig diverse beslissingen, binnen de geldende procedures, planningen en budgetten, inzake het verloop van werken zodat deze op tijd en efficiënt worden afgehandeld
 • Bepaalt de prioriteiten in het opgelegde werk
 • Houdt toezicht op en coördineert de betrokken aannemers
 • Legt beslissingen met een grote impact op het project voor aan het management
 • Geeft instructie aan derden bij de uitvoering van projecten voor het uitvoeren van wijzigingen, verbeteringen of bij problemen
 • Neemt corrigerende maatregelen indien de aannemers het besproken veiligheidsplan niet respecteren tot uitsluiting uit de werf als extreme maatregel
 • Beheert het kostenoverzicht van de meer- en minderwerken.
 • Vergissingen kunnen leiden tot :
 • o Overdreven investeringskosten (o.a. door vertragingen en budgetoverschrijding)

  o Te hoge productiekosten (bijkomende kosten in het kader van achteraf noodzakelijke verbeteringen)

  o Slecht werkende installaties

  o Negatieve gevolgen op vlak van milieu en veiligheid

  De kans op vergissingen wordt beperkt door het mede controlerend optreden van het projectteam en van collega ontwerpers / projectmanager / discipline manager

 • Is leergierig en formuleert zijn opleidingsbehoeften
 • Wat bieden wij

  Tormans investeert in jouw toekomst door een aanbod aan gepaste opleidingen, persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoer van je projecten, advies en coaching op maat.

  Onze projecten situeren zich bij de belangrijkste (inter)nationale bedrijven in verschillende sectoren waardoor je in aanraking komt met de modernste technieken en de meest uiteenlopende installaties zodat je je kennis en talent maximaal kan ontwikkelen.

  Naast een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris op maat, bieden wij tal van extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een dagvergoeding, verplaatsingsvergoeding of firmawagen met brandstofvergoeding, hospitalisatieverzekering,

  Bij Tormans kan je rekenen op een professionele, persoonlijke en eerlijke no-nonsense aanpak.

  Deel deze

  Step 2
  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier