Bachelor in Verpleegkundige Zorg – Specialisatie DBDMHIZE
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Brussel, BE
6 dagen geleden

Met drie campussen die elkaar aanvullen en 854 bedden is het UVC Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel.

Het UVC Brugmann is een ambitieuze instelling die wat betreft de kwaliteit van het ziekenhuis ernaar streeft, zijn dynamiek te verbeteren en patiëntgerichte zorgen aan te bieden die steeds toegankelijker en efficiënter worden.

De strategische visie van de instelling berust op 5 ambities :

 • Streven naar uitmuntendheid
 • Samen werken
 • Een aantrekkelijk ziekenhuis zijn
 • De economische toestand veilig stellen
 • Uitgroeien tot een digitaal ziekenhuis
 • Het verpleegkundig en paramedisch departement rijk aan ervaring op onderzoekgebied heeft zijn zorgfilosofie ontwikkeld in samenwerking met zijn actoren in het veld.

  De verpleegkundige en paramedische teams van het departement bundelen hun competenties met deze van de geneesheren om de patiënt optimaal te verzorgen en hem in het middelpunt van hun aandacht te plaatsen.

  De eenheden voor Intensieve Zorg vangen patiënten op waarvan de aangetaste vitale functies (of een risico op aantasting) (hart, longen, nieren, lever,.

 • een intensieve behandeling en / of een continue bewaking vereisen, zowel voor heelkundige (in het bijzonder postoperatief) als voor medische pathologieën.
 • Deze bevatten 9 bedden op de site Brien en twee eenheden van elk 12 bedden, naast elkaar gelegen op de site Horta.

  Alle eenheden zijn polyvalent en werken samen met één enkel medisch team.

  De Eenheden voor Intensieve Zorg beschikken over de vereiste expertise en het nodige materiaal, zowel voor de bewaking van de patiënten (monitoring hart, hemodynamiek, ademhaling, niet-invasief en invasief) als voor de bijzondere behandelingen (niet-invasieve en invasieve ventilatie met beademingstoestel, continue dialyse, circulatie assistentie, extracorporele oxygenatie - ECMO, hypothermie, ).

  Kom onze teams vervoegen en met ons samen werken

  om de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten nog te verbeteren !

 • Het verstrekken van zorg overeenkomstig de wet, onze zorgfilosofie en de ethiek
 • De continuïteit van deze zorg verzekeren en permanent waakzaam blijven ten aanzien van de noden van de patiënt.
 • De prioriteiten in de zorg bepalen en de dringende maatregelen voor de patiënten toepassen
 • Het verstrekken van hoogtechnologische verpleegkundige zorg aan de patiënten
 • De geneesheer bijstaan in spoedeisende gevallen of tijdens intensieve therapeutische activiteiten
 • Werken in een pluridisciplinair team
 • Fundamentele steun bieden aan de families of de naasten
 • Sensibiliseren voor klinisch onderzoek
 • U wenst zich te ontplooien en te werken in een innoverende en gestructureerde werkomgeving ?

  Wij stellen u voor toe te treden tot ons referentiesysteem van competenties :

 • U steunt zich op een klinische benadering door het stellen van vragen, het onderzoeken en het analyseren
 • U verricht autonome voorgeschreven of toevertrouwde technische handelingen, overeenkomstig de procedures
 • U onderhoudt de communicatie met de patiënt door informatie en educatie
 • U onderhoudt de samenwerking met uw collega’s teneinde de continuïteit en de kwaliteit te verzekeren
 • U zet zich in voor uw opleidingen en voor uw professionele ontwikkeling
 • U coördineert, delegeert en superviseert de zorgactiviteiten
 • Het referentiesysteem van competenties is een instrument gecreëerd door het verpleegkundig en paramedisch departement van het UVC Brugmann met als doelstellingen het creëren van doelgerichte opleidingen, het evalueren op een eerlijke en billijke manier en het begeleiden van de aanwervingsmethodes.

 • U bent houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Fédération Wallonie Bruxelles)
 • U bent in het bezit van een VISUM die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen
 • houder zijn van het diploma van specialisatie X en van de eraan gekoppelde bijzondere titel)

 • U bent tweetalig Nederlands / Frans
 • U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

  Aanbod

 • Een voltijds contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
 • Gelijkgesteld met de graad van : Verpleegkundige
 • Jaarwedde voltijds : Loonschaal (sociaal charter) : BHSP'1 / 2 / 3
 • Min. : 31 055,47 € (index 1.7410)

  Max. : 52 605,62 € (index 1.7410)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen : maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en / of een fietsvergoeding;een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
 • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
 • Een loopbaanbegeleiding volgens een doeltreffend Professioneel Ontwikkelingsplan (POP) dat luistert naar uw ontplooiingswensen binnen de instelling

  Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen

  Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier