/ Operationeel Leidinggevende voor zijn dienst Medische Beeldvorming u - COD
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Bruxelles, BE
1 dag geleden

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen :

 • kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 • instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 • actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen.

  Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB).

  Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.

  000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en / of paramedici.

  Takenpakket

  In hoedanigheid van operationeel leidinggevende ziet u toe op de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënten en hun naasten, de opvang van de patiënten en het optimaal beheer van de dienst medische beeldvorming.

  Koninklijk Besluit dd. 13 / 07 / 2006)

  De hoofdverpleegkundige :

 • is verantwoordelijk voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen het team dat hem wordt toevertrouwd door de Directie van het Verpleegkundig Departement;
 • is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van zijn team (organisatie, motivatie, communicatie, opleiding );
 • werkt mee aan de uitwerking van het verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis en de toepassing ervan binnen zijn team;
 • vervult zijn taak in nauwe samenwerking met de artsen en de verantwoordelijken van de verschillende departementen van het ziekenhuis;
 • houdt haar kennis betreffende de evolutie van het beroep up-to-date en houdt de wetgeving hierover bij.

  Luik patiënten

 • U staat in voor de zorgaspecten voor de patiënten en verzekert de verbinding en de opvolging met de andere diensten (hospitalisatie, operatiekwartier, medisch-technische diensten ).
 • U neemt deel aan de ontwikkeling van de zorgtrajecten binnen de dienst en hun toepassing.
 • U ziet toe op de naleving van de procedures en neemt deel aan hun opmaak met de dienst kwaliteit.
 • U neemt deel aan de dienstvergaderingen en aan de verbeteringsprojecten
 • Luik medewerkers

 • U coördineert de organisatie van de werkzaamheden van alle medewerkers (verpleegkundig personeel, technologen, enz.).
 • U zorgt ervoor dat de middelen afgestemd worden op de noden van de activiteiten en zorgt voor de dispatching in de verschillende werkposten.
 • U bent gelast met het operationeel beheer van uw medewerkers : uurroosters, afwezigheden, opleidingsaanvragen...
 • U bent de bevoorrechte medewerker van de medisch verantwoordelijke van de dienst waarvoor u verantwoordelijk bent en u neemt actief deel aan het beheer om de gestelde doelen te bereiken.
 • U neemt deel aan de bijscholing en de evaluatie van het personeel.
 • U neemt deel aan het onthaal van de nieuwe medewerkers, de studenten en de mobiele medewerkers.
 • U organiseert teamvergaderingen en begeleidt uw team bij de institutionele plannen.
 • U staat in voor de overdracht van de informatie tussen het team en de directie.
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van het materieel en u werkt nauw samen met de ondersteunende diensten (apotheek, sterilisatie, facturatie, biomedisch onderhoud ).
 • U zorgt ervoor dat het vereiste materieel beschikbaar is om alle werkzaamheden te verzekeren.
 • Profiel

  Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over een graduaatsdiploma als verpleegkundige (of bachelor in de verpleegkundige zorg) met 5 jaar effectieve praktijkervaring, hetzij de kwalificatie van laboratoriumtechnoloog in medische beeldvorming met 3 jaar anciënniteit in de graad BH
 • Ervaring met pediatrische patiënten is een pluspunt.
 • Een bijkomende opleiding van gezondheidskader of een bijkomende universitaire opleiding (licentie in ziekenhuiswetenschappen, master in verpleegkunde, master in volksgezondheid )
 • Officiële erkenning voor het uitoefenen van de functie van technoloog
 • medische beeldvorming
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
 • Slagen voor het selectie- of bevorderingsexamen
 • Voldoen aan de vereiste kwaliteiten voor de functie
 • Gevraagde kwaliteiten voor de functie

 • Bekwaamheden :
 • teambeheer
 • arbeidsorganisatie
 • communicatie
 • opstellen en uitwerken van doelstellingen
 • multidisciplinaire samenwerking
 • Dynamisch en creatief
 • Elke opleiding met betrekking tot deze functie en / of een praktische ervaring vormen bijkomende troeven.
 • Hiërarchie : Directeur Verpleegkundig Departement

  Uurregeling : 38u / week

  Indiensttreding : onmiddellijk

  Taal

  U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

  Aanbod

  Een contract voor 38 uur per week van onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

 • Gelijkgesteld met de graad van : hoofdverpleegkundige
 • Voltijdse jaarbedragen : weddeschaal (sociaal handvest) : BH8’
 • min. : 38 914,95 € geïndexeerd (index : 1.7410)

  max. : 59 899,18 € geïndexeerd (index : 1.7410)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

  Extralegale voordelen :

 • Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • Een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en / of een fietsvergoeding;Een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

  Kandidatuur indienen

  Afsluitingsdatum : 16.11.2020

  Surf naar de website of het intranet van het UKZKF en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

  Examenstof : bijkomende inlichtingen over de examenstof kunnen simpelweg worden aangevraagd bij de dienst Human Resources.

 • Online op : di 13 oktober 2020
 • Locatie : Brussel
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier