Woonbegeleider
11.11.11
Herentals
4 dagen geleden

werft aan

voor het team : Woonbegeleiding Noorderkempen

een woonbegeleider (m / v) voor 70%

Wie zijn wij ?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen.

Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

Je zal werken in het team woonbegeleiding Noorderkempen, een team dat hulpverlening biedt aan mensen die moeilijkheden ervaren op vlak van wonen.

Je bent verantwoordelijk voor 10 cliëntendossiers op eenzelfde moment of 18 op jaarbasis. De dossiers worden verdeeld over onderstaande taken.

Taak 1 : preventieve woonbegeleiding

Preventieve woonbegeleiding is een begeleiding voor private - én voor huurders van een sociale huisvestingsmaatschappij die ernstig bedreigd worden met het verlies van hun woning omwille van problemen met het onderhoud van hun woning, betalingsmoeilijkheden en / of samenlevingsproblemen.

De begeleiding is gericht op het voorkomen van uithuiszetting en omvat volgende kenmerken :

de begeleiding is actief en outreachend (cliënt wordt aangesproken nog voordat hijzelf een hulpvraag stelt)

de begeleiding gebeurt preventief (uithuiszetting kan nog vermeden worden)

de begeleiding is integraal en aanklampend

huisbezoeken, bemiddelen, belangenbehartiging van de huurder maken deel uit van begeleiding

de begeleiding is onder meer gericht op het ondersteunen en aanleren van woon vaardigheden

De preventieve woonbegeleider :

vervult de rol van casemanager. Hij verwijst de cliënt, indien nodig, naar andere gespecialiseerde diensten.

vervult zijn rol op een onafhankelijke wijze ten aanzien van de sociale huisvester

krijgt het mandaat van de sociale huisvester om de mogelijkheid tot woonbegeleiding te onderzoeken.

begeleidt huurders altijd in een duo met specifiek gevormde vrijwillige wooncoachen.

indien een psychisch probleem van de huurder een dreigende uithuiszetting kan veroorzaken vormt hij een dedicated team’ met medewerkers van de geestelijke gezondheid.

Vaak zijn het zorgmijders’ waarvoor de methodiek van bemoeizorg’ wordt toegepast.

koppelt terug naar de sociale huisvester voor zover het de aangekaarte huisvestingsproblematiek betreft

je werkingsgebied voor deze taak is Noorderkempen.

Taak 2 : woonbegeleiding

Dit begeleidingsaanbod richt zich naar kansarme cliëntsystemen, woonachtig in de Noorderkempen, waarbij zowel alleenstaanden (met of zonder kinderen), koppels en gezinnen beroep kunnen doen op dit begeleidingsaanbod.

Een achterstelling- of thuisloosheidsproblematiek dient duidelijk aanwezig te zijn.

De cliëntsystemen kunnen problemen ervaren op verschillende vlakken : huisvesting, materieel, administratief, emotioneel (psychische problemen, verslaving, .

 • relationeel (opvoeding kinderen, relatie tussen partners, ...), dag structurering.
 • Deze woonbegeleiding wordt aangeboden in de eigen thuissituatie van de cliënt of indien nodig gedurende het tijdelijke verblijf in de sociale opvang.

  De woonbegeleider werkt volgens volgende algemene principes :

  de integrale aanpak

  werken op maat en tempo van het cliënt systeem

  de duur van de begeleiding is in principe onbeperkt. Er wordt wel geprobeerd om de brug te slaan naar het bestaande hulpverleningsaanbod.

  begeleidt huurders altijd in een duo met specifiek gevormde vrijwillige wooncoachen.

  huisbezoeken zijn essentieel en werken drempelverlagend. Directe observaties maken mogelijk dat bepaalde zaken sneller opgemerkt worden en gemakkelijk bespreekbaar zijn.

  je werkingsgebied voor deze taak is Noorderkempen.

  Taak 3 : werken aan duurzame herhuisvesting

  in samenwerking met de maatschappelijk werker van het bevoegde OCMW én een opgeleide vrijwillige wooncoach stuur je het herhuisvestingstraject tot duurzaam wonen aan voorcliënten die tijdelijk worden opgevangen in regionale noodwoningen.

  je werkingsgebied voor deze taak is het arrondissement Turnhout.

  Verder werk je in teamverband mee aan de methodiek ontwikkeling aangaande integrale woonbegeleiding aan volwassenen.

  Je participeert aan de permanentie regeling van de sociale opvang (soms avond -en weekend werk).

  Je neemt deel aan cliënt besprekingen, casus overleg en de nodige CAW overleggen.

  Talenkennis

  Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

  Kennis van andere talen is een pluspunt.

  Wat verwachten wij ?

  Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting.

  Voor indiensttreding vragen wij inzage in een uittreksel uit het strafregister model 2 van maximaal 3 maanden oud.

  Beschikken over de nodige vaardigheden om met cliënten in en hun (gezins-) context om te gaan.

  Bereid zijn flexibele diensten te doen indien noodzakelijk.

  Zelfstandig én in teamverband kunnen werken.

  Bereidheid tot bijscholing.

  Sterk in netwerking.

  Aanklampend werken op vlak van korte termijn doelen.

  Sterke communicatieve vaardigheden.

  Beschikken over een auto.

  Wij bieden

  Een contract onbepaalde duur voor 70 % jobtime.

  Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2.268,84 euro per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit .

  Wij stimuleren het gebruik van fiets en / of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienst verplaatsingen door o.a. een fiets vergoeding.

  Standplaats : Turnhout

  Datum in dienst : januari 2019

  Ben je geïnteresseerd ?

  Surf naar en kies voor de vacature 'woonbegeleider'.

  Vul het formulier voor 30 / 12 / 2018 in.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier