Polyvalent centrummedewerkersvoor opvangcentrum Deurne
11.11.11
Deurne, Belgium
2 dagen geleden

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007).

Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België.

Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap .

Fedasil zoekt

Polyvalent centrummedewerkers (m / v / x)

Voor het opvangcentrum van

selectie

Referentienummer : 9054 017

Doel

Je biedt een correct onthaal aan de centrumbewoners en de bezoekers en je waakt over het intern reglement en de veiligheid van het opvangcentrum.

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum in opstart, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 120 plaatsen voor families.

Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-

technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Als polyvalent centrummedewerker werk je binnen de dienst onthaal.

Inhoud

Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je beantwoordt vragen en verwijst door.

Je vervult administratieve taken en beheert documenten.

Je verstrekt medicatie in samenspraak met de medische dienst.

Je doet veiligheidscontroles en informeert en sensibiliseert de bewoners.

Je ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je doet kamercontroles en rapporteert onregelmatigheden.

Je staat mee in voor het voorkomen en oplossen van incidenten.

Je biedt eerste hulp bij ongevallen en heeft eerstelijnscontact met de hulpdiensten.

Je biedt hulp bij disciplinaire transfers.

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info : raadpleeg .

Je bent onmiddellijk beschikbaar

Geen diplomavereisten.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een onthaal / permanentiefunctie of in een gelijkaardige functie.

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je beschikt over een rijbewijs type B.

Je hebt voeling met / interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

Je hebt kennis van het Engels en / of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring met sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

Algemene vaardigheden

In team werken : Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen : Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken : Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

WERK STRUCTUREREN : structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

LEREN : op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen.

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NDA met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1842 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg .

Voordelen

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Premies voor onregelmatige prestaties 12u shiften van 9u 21u en 21u 9u + weekendwerk.

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Solliciteer door het invullen van het sollicitatieformulier op .

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten :

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • Juridische attesten

  Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

  Diversiteit

  Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure.

  Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

  Voorselectie

  De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief).

  Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

  Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

  Selectie

  De selectie zal bestaan uit een selectiegesprek.

  Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar.

  De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

  Interne kandidaten

 • Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar;
 • kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging.

  Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

  Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Yen Van Damme (selectieverantwoordelijke) 03 / 660.19.69.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier