Een Data analyst (m/v/x) (Ref.: 2020-B3)
Leefmilieu Brussel
Brussel
4 dagen geleden

Job description

Een Data analyst (m / v / x) (Ref. : 2020-B3)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars.

Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect Innovatie Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Technische installaties EPB en PLAGE.

Functie

Je gaat aan de slag in een jonge afdeling van Leefmilieu Brussel, de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen.

In een dynamisch departement dat de EPB-reglementeringen voor verwarming en klimaatregeling (Energieprestaties van gebouwen) en PLAGE (Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) beheert.

De EnergiePrestatie van Gebouwen (EPB)-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling is sinds 2011 van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze wil het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van het Brusselse gebouwenpark verminderen en werd in 2019 in grote mate herzien.

Ze voorziet meer bepaald in de verzending naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wil het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van het Brusselse gebouwenpark verminderen en werd in 2019 in grote mate herzien.

Ze voorziet met name in de verzending naar Leefmilieu Brussel van attesten, opgesteld door erkende professionelen die reglementaire handelingen stellen.

Het departement waarin je terechtkomt, staat in voor de verwerking van de dossiers voor de uitvoering van deze regelgeving.

Deze dossiers hebben betrekking op 3 componten :

 • De gevolgen die worden gegeven aan de controleattesten van de EPB-systemen voor verwarming en klimaatregeling.
 • De kwaliteitscontroles van prestaties uitgevoerd door de erkende professionelen.
 • De controles uitgevoerd bij eigenaars om te controleren of ze de reglementaire handelingen laten uitvoeren.
 • Je functie bestaat er hoofdzakelijk in data op te halen en uit te lezen en gegevensbanken te beheren, bijeengebracht in het raam van de EPB- en PLAGE-reglementeringen, maar ook mee te werken aan de ontwikkeling van de informaticatools van de onderafdeling EPB.

  Ondersteunende rol

 • Je hebt een ondersteunende rol voor het gebruik en de update van informaticatools die door Leefmilieu Brussel aan de erkende professionelen en aan de medewerkers van Leefmilieu Brussel worden bezorgd in het kader van de EPB-regelgeving.
 • In dit kader verzamel je de fouten die zijn opgedoken en moeilijkheden die de gebruikers hebben ondervonden om oplossingen aan te reiken : opstellen van een lijst van vragen / antwoorden, vraag gericht aan een dienstverlener of de informaticadienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,..

 • Je ondersteunt de automatisering van de processen die toelaten de controle van de EPB-regelgeving voor verwarming te vergemakkelijken.
 • In dit kader neem je deel aan de optimalisering van de gegevensbanken en de overeenstemming van de gegevens met de andere gegevensbanken van de onderafdeling EPB.
 • Je neemt deel aan de evolutie en verbetering van de administratieve procedure voor de follow-up van de attesten die werden ontvangen in het kader van de EPB-regelgeving voor verwarming.
 • Beheer van gegevens in verband met de EPB en PLAGE-regelgeving

 • Je sorteert en verzamelt gegevens om te controleren of de eigenaars de handelingen die in de EPB-regelgeving voor verwarming zijn voorzien laten uitvoeren.
 • Je surft gemakkelijk in de gegevensbanken en stelt op basis daarvan vooraf bepaalde statistische verslagen op of specifieke verslagen op verzoek.
 • Op basis van je ervaring stel je indicatoren voor die de uitvoering van de EPB-regelgeving weerspiegelen en je houdt deze up-to-date.
 • Ondersteuning van de dienst die instaat voor het beheer van de EPB-verwarmingsdossiers.

 • Je voert de gegevens van de attesten met betrekking tot de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling in en zorgt voor de update ervan.
 • Je staat in voor de administratieve follow-up van de dossiers die het gevolg zijn van deze attesten met naleving van een opgestelde procedure.
 • Je stelt brieven en e-mails op voor eigenaars en verstuurt ze en neemt indien nodig contact op met erkende professionelen om duidelijkheid over bepaalde dossiers te krijgen.
 • Je gebruikt de informaticatools voor de invoering en verwerking van dossiers.
 • Profiel

  Diploma* : Bachelor informatica, economische wetenschappen of andere wetenschappen

 • Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.
 • Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

  Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met gegevensbeheer
 • Technische competenties

 • Je hebt kennis van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt kennis van informatica zoals tools voor de verwerking van gegevensbanken (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ), statistische softwareprogramma's, Microsoft Office Suite
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.
 • Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier