Sociaal begeleider NBMV (m/v/x)
Fedasil
Langemark-Poelkapelle, BE
3 dagen geleden

Doel

Je biedt de centrumbewoners (volwassenen en / of minderjarigen) op een systematische manier een praktische sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 235 bewoners en er werken 50 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Als begeleider werk je binnen de dienst niet-begeleide minderjarigen, deze bestaat uit 13 medewerkers en 1 diensthoofd .

Inhoud

Je geeft bewoners uitleg over de rechten en plichten binnen en buiten het centrum. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen.

Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde interne en externe instanties

Je ziet toe op de naleving van het centrumreglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt pro-actief op bij conflicten of klachten.

Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensbasis op en vervult een voorbeeldfunctie.

Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak roosters en affiches voor de activiteiten.

Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel.

Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en externe partners.

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je hebt voeling met / interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep..

Troeven

Je hebt kennis van het Engels en / of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk met opvang of in een interculturele context.

Algemene vaardigheden

In team werken : Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen : Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken : Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen : Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUN en : Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Stadensteenweg 68

8920 Langemark Poelkapelle

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NC1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen de € 2.

286,46 en € 3.214,40. (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. , Voordelen

Variabel uurrooster (met overwegend late diensten en gemiddeld 1 op 3 weekends) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier