Teamcoach – 100% - (7 plaatsen) (M/V/X)
VZW Jong
Sint Amandsberg
2 dagen geleden

Omschrijving van de vacature

Wat doet een teamcoach bij vzw Jong?

Kernopdracht :

 • In samenspraak met het team : vorm geven, uitvoeren en opvolgen van het aanbod jeugdwelzijnswerk voor kinderen, tieners, jongeren en hun netwerk in de wijkwerking en in overeenstemming met de visie en de missie van vzw Jong.
 • Erover waken dat de activiteiten en projecten goed gecommuniceerd worden via diverse kanalen en netwerken.
 • Een teamcoach organiseert teamoverleg en intervisie.
 • Een teamcoach voert werkbesprekingen met het wijkteam en diens leden.
 • Mee begeleiden van activiteiten met kinderen, tieners of jongeren en ouders in de wijkwerking. 40% van de tijd van de teamcoach gaat rechtstreeks naar aanwezigheid op de werkvloer.
 • Mee opmaken en opvolgen van de week / maand / jaarplanning vanuit de wijkwerking, dit zowel inhoudelijk als planmatig.
 • De teamcoach waakt erover dat dit op tijd gebeurd, samen met het team.

 • Zorgt ervoor dat het team signalen / tendensen / ontwikkelingen uit de wijken op gepaste wijze aanpakt, afhankelijk van de gewenste impact of resultaat.
 • De teamcoach werkt nauw samen met collega’s van het wijkteam en met andere teamcoaches.
 • Aangaande zijn kernopdracht werkt de teamcoach ook samen met de Algemene Coördinatie ( de centrale diensten) van Vzw Jong.
 • Coachen / Leiding geven :

 • Een teamcoach geeft ondersteunend en participatief leiding aan de medewerkers.
 • Dagelijks coachen, ondersteunen en opvolgen van het functioneren van de jeugdwelzijnswerkers en dit zowel op individueel vlak als in teamverband.
 • Mee ondersteunen van stagiairs en vrijwilligers in de wijkwerking.
 • Stimuleert en motiveert daar waar nodig tot intervisie in eigen team.
 • Samen met het team de belangen van de organisatie behartigen en de organisatie vertegenwoordigen in contacten met rechtstreekse partners van de wijkwerking.
 • Organiseert en stimuleert efficiënt teamoverleg.
 • Samenwerken :
 • INTERN
 • INTERN
 • Staat in voor een goede samenwerking binnen het wijkteam.
 • Ondersteunt het wijkteam en diens medewerkers bij de uitwerking en opvolging van projecten van de wijkwerking.
 • Staat, in mede eigenaarschap, in voor een goede samenwerking m.b.t wijk overschrijdende activiteiten en projecten binnen vzw Jong.
 • EXTERN
 • Samen met de leden van het team gaat de teamcoach bestaande en mogelijkse nieuwe samenwerkingsverbanden onderhouden / uitwerken in functie van de wijkwerking.
 • Brengt relevante wijkpartners en actoren samen in functie van het realiseren van goede relaties, gemeenschappelijke doelen, activiteiten en projecten.
 • Een teamcoach zorgt er samen met het team voor :

 • Dat een kwalitatief en volwaardig wijkaanbod gegarandeerd wordt.
 • Dat week- , maand- en jaarplanningen tijdig en correct wordt opgemaakt en gecommuniceerd.
 • Dat er correcte afstemming is met betrekking tot de inzet, verlof en overuren van het team en diens leden.
 • Voor het correcte beheer en verwerking van wijkbudgetten.
 • Dat de kwalitatieve en kwantitatieve rapportage tijdig en correct wordt ingevuld.
 • Dat het team en diens leden optimaal kunnen functioneren in de wijkcontext.
 • Dat het aanbod in de wijk duidelijk gecommuniceerd wordt naar doelgroep en partners

  Gewenst profiel

 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het jeugdwelzijnswerk.
 • PC : 329.01
 • Barema : B1a : 60% coaching leiding geven netwerken B1b : 40% ondersteuning in de werking rechtstreeks contact met de doelgroep.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan interne en externe vormingsmomenten.
 • Een job met veel uitdagingen, flexibiliteit en ruimte voor ontplooiing.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier