Bemiddelaar industrie Sint-Niklaas
Vlaamse Overheid
Sint-niklaas, BE
15 uur geleden

De functie in het kort

DE VACATURE IN HET KORT

Momenteel zoeken wij een nieuwe collega bemiddelaarvoor het sectorteam Industrie Waas & Dender. De industriesector is eenboeiende en innovatieve sector.

Voor deze functie zoeken we iemand met alsstandplaats Sint-Niklaas die bereid is om zich ook naar andere vestigingen teverplaatsen.

We zoeken naar een bemiddelaar die activerend bemiddelen kantoepassen en beschikt over de nodige commerciële en communicatieve skills.

Eendynamisch profiel met kennis van de arbeidsmarktvereisten en iemand dieaffiniteit met de industrie sector wil opbouwen.

Iemand die zijn netwerk gebruiktin functie van het behalen van doelstellingen. Je zal terecht komen in eenklein dynamisch en hecht team waar ook ruimte is voor eigen initiatief encreativiteit!

FUNCTIECONTEXT

Wil je graag de brug zijn tussen werkzoekenden enwerkgevers in een sector die nooit stilstaat? Lees dan zeker verder want wijzijn op zoek naar een bemiddelaar voor het sectorteam Industrie Waas &Dender.

Je belangrijkste taken zijn :

 • Het telefonisch inschatten en bemiddelen van werkzoekenden met maximale focus op tewerkstelling
 • Waar de digitale manier van werken ontoereikend is of niet lukt schakelen we over op face to face dienstverlening. We werken met vaste intakemomenten binnen ons team.
 • Na een inwerkingsperiode zal je ook van thuis uit digitaal kunnen bemiddelen.
 • Je staat ook in voor het beheer van een aantal vacatures en zet hiervoor ook de nodige acties op poten en hebt contacten met werkgevers.

  Je kan werkgevers overtuigen om in te zetten op levenslang leren en werkplekleren.

  VDAB is de publieke tewerkstellingsdienstvan Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

  Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.

  Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over

  Vlaanderen en Brussel.

  Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter

  en dynamischer te maken.

  Je komt terecht in een sectorteam van een tiental collega’s aangestuurddoor een teamleider, Rebecca Bousson.

  Wie zoeken we?

  Je kuntdeelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatumvoldoet aan onderstaande voorwaarde(n) 1 :

  Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid 2 .

  Of je bent in het bezit van een ervaringsbewijs 3 van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

  Je kunt ookdeelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en uiterlijktegen 16 / 09 / het gevraagde diploma behaalt Je kunt de functie alleenopnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectiefbehaald hebt.

  Jekunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uitersteinschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde :

  Jewerkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekkingmet een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde ofeen hogere rang als deze van de vacante functie.

  2 Als je je diplomain het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamseoverheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardigverklaard is met het vereiste niveau.

  Je kunt dit aanvragen bijNARIC-Vlaanderen : Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands,moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen artikel 7 bij Selor ( Tot 31 / 12 / was het mogelijk om eenervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen.

  Vanaf worden er geenassessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaaldworden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1 / 1 / blijven welgeldig.

  Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur voor één jaar
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie : zo bieden wij je 35 dagen vakantie per
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier