Coördinator/trice Humanitaire HUB (v/m/x)
Dokters van de Wereld
Brussel
1 uur geleden

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten : mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies :

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen.
 • Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

  Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies : Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

  DE ESSENTIE

  De Humanitaire Hub is een consortium van NGO's, gepiloot door Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, het Belgische Rode Kruis, het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen en SOS Jeunes.

  Het project ging in september 2017 van start als reactie op het gebrek aan respons van de Belgische regering en om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van bijzonder kwetsbare migranten.

  Elke organisatie streeft complementaire doelstellingen na en ze zijn het eens geworden over hun gemeenschappelijke wil om kwalitatief en kwantitatief in te spelen op de behoeften van de rondtrekkende mensen die in Brussel aanwezig zijn, door hen toegang te bieden tot essentiële multidisciplinaire diensten, aangepaste ondersteuning en begeleiding.

  Zij willen ook bijdragen aan het ontwikkelen en voorstellen aan staatsinstellingen van modellen voor structurele opvang en begeleidingsmechanismen voor rondtrekkende migranten.

  De Hub was aanvankelijk gevestigd in de Frontispicestraat in een door de Stad Brussel uitgeleend pand, en was daarna sinds januari 2018 operationeel in het Noordstation.

  Begin juni 2019 verhuisde het naar een gebouw in de Haven van Brussel, gelegen aan de Havenlaan 100, op een tiental minuten lopen van het Maximiliaanpark.

  De Hub heeft geen eigen juridische identiteit, maar berust op samenwerking en communicatie tussen alle mensen en organisaties die er deel van uitmaken.

  Elke organisatie is verantwoordelijk voor de activiteiten die ze ontwikkelt (Receptie, Medische, Geestelijke Gezondheidszorg, Herstel van Familiebanden, Socio-juridisch, Zusterhuis, Collectie van Donaties, Mannen- en Vrouwendistributie), het personeel en de vrijwilligers die nodig zijn om ze uit te voeren.

  Zij brengen allemaal hun deskundigheid en middelen in om bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen met het oog op transparantie en het creëren van een collectieve intelligentie.

  Het partnerschap en de hoofdlijnen van het project worden besproken op het niveau van een stuurgroep (SteerCo) waarin vertegenwoordigers van de lidorganisaties zitting hebben.

  De operationele beslissingen worden gezamenlijk genomen met de activiteitsmanagers en de mensen die zijn ingehuurd om de gemeenschappelijke aspecten van de regeling te beheren : coördinator, assistent-coördinator, cultuurbemiddelaar, crowdmanager en multi-deskundige logistiek medewerker.

  Médecins du Monde Belgium treedt op als vertegenwoordiger van het consortium bij het Brusselse Gewest, dat het project financiert.

  In die hoedanigheid coördineert zij ook de verdeling van de genoemde subsidie over de partners en beheert zij de collectieve aspecten van het project, met inbegrip van de inzet van het gezamenlijke personeel en dus van de coördinator.

  Onder de functionele supervisie van de SteerCo (steering committee) en onder de hiërarchise supervisie van de Director of Belgian Operations van MdM-BE bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen de Hub in overeenstemming met de doelstellingen en de operationele strategie die op een gecoördineerde manier zijn vastgesteld.

  TAKEN

 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de operationele strategie , het goed verloop van de activiteiten en het veiligheidsmanagement.
 • Je zorgt ervoor dat iedereen de middelen heeft om zijn of haar activiteiten uit te voeren door een algemene samenwerkingssfeer te faciliteren en het welzijn van iedereen te garanderen : teams en begunstigden;
 • U bent verantwoordelijk voor de communicatie met interne en externe actoren over uw verantwoordelijkheidsgebied : veiligheid, gebouw, receptie, toegang tot diensten, interne samenwerking, enz.
 • U bent de schakel met de SteerCo en de verschillende partnerorganisaties voor zaken die buiten het gemeenschappelijke operationele veld vallen;
 • U bent verantwoordelijk voor de opvolging en het dagelijks beheer van de gemeenschappelijke ondersteunende diensten van de Hub : logistiek, human resources, financiën en aankoop.
 • U onderhoudt contacten met de SteerCo en de verschillende partnerorganisaties op gebieden die buiten de gemeenschappelijke operationele scope vallen;
 • U bent verantwoordelijk voor de contextuele analyse , het verzamelen van gegevens en de gezamenlijke rapportage. U zorgt ervoor dat de activiteiten en de manier waarop ze worden georganiseerd in overeenstemming blijven met de behoeften van de begunstigden en de doelstellingen van het project;
 • Voorbeelden van taken :

 • U neemt deel aan de uitwerking van de operationele strategie om de kwaliteit en de impact van de activiteiten te verbeteren, stelt voor om in overleg met de teams de nodige veranderingen te sturen;
 • U analyseert de verschillende risico's voor de HUB-teams en voert de nodige maatregelen uit om deze te beperken. Definieert de praktische beveiligingsmiddelen die moeten worden toegepast om een adequaat beveiligingsbeheer te waarborgen;
 • U ontwikkelt en actualiseert regelmatig de programmatische hulpmiddelen die nodig zijn voor het beheer van de projectcyclus;
 • U zorgt voor welzijn, beheert de conflictoplossing en stelt alles in het werk om de communicatie en een constructieve sfeer van samenwerking tussen de leden van het loontrekkende en het vrijwilligersteam, de SteerCo en de personen van de partnerorganisaties in verband met het project te bevorderen;
 • U kan proactief identificeren en ontmoeten van externe belanghebbenden die invloed kunnen hebben op de activiteiten van de Hub om deze te integreren in zijn omgeving en samenwerking te stimuleren;
 • U ziet toe op het verzamelen van gegevens en het rapporteren aan de verschillende partners, zorgt voor de naleving van de toezeggingen aan de subsidiërende instanties;
 • U neemt deel aan de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie voor de verdediging van de Hub, en roept de partnerorganisaties op en voedt hen met veldwaarnemingen;
 • U bereidt de vergaderingen van de SteerCo voor en leidt ze, informeert ze de leden, presenteert ze verschillende inhoudelijke aspecten van actuele kwesties, stelt ze scenario's voor en zorgt ze voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
 • U bereidt de wekelijkse operationele vergaderingen en dagelijkse briefings voor en faciliteert deze, zorgt ervoor dat beslissingen op een collegiale manier worden genomen en dat belangrijke informatie door iedereen wordt begrepen en bekend is;
 • U stimuleert de communicatie tussen de teams en met de SteerCo. Organiseert informatie- en overlegplaatsen en -instrumenten en zorgt ervoor dat er protocollen worden opgesteld en door iedereen bekend zijn;
 • U biedt direct toezicht op de mensen die zijn aangeworven om de gemeenschappelijke aspecten van het systeem te beheren.
 • U voert algemeen HR-toezicht uit op alle MdM-contractanten en vertegenwoordigt hen in interne coördinatieorganen. U ondersteunt alle projectleiders en activiteitsmanagers waar nodig;
 • U zorgt ervoor dat de uitgaven binnen de goedgekeurde begrotingen worden uitgevoerd, stelt strategieën voor die moeten worden goedgekeurd met betrekking tot potentiële donoren en neemt deel aan de voorbereiding van financieringsdossiers ;
 • U ziet toe op de aanschaf, de installatie en het onderhoud van apparatuur en benodigdheden die nodig zijn voor de werking van de verschillende diensten;
 • U neemt op verzoek van de partners deel aan de definitie van de boodschappen en vertegenwoordigt de Hub alleen op operationeel gebied en na goedkeuring door SteerCo aan de media;
 • Your profile

 • Je hebt ervaring in projectmanagement : organisatie, data-analyse, rapportage (monitoring & evaluatiesysteem), resultaatgerichtheid, coördinatie, strategische visie;
 • Je hebt ervaring in teamcoördinatie en partnerschapsmanagement : je bent in staat om human resources die gedetacheerd zijn vanuit organisaties met verschillende werkwijzen samen te brengen;
 • Je hebt ervaring met het werken in / aan de Belgische en / of Europese migratiecontext en begrijpt de rol en de 'visie' achter de Humanitaire Hub;
 • Je hebt ervaring in projectmanagement in een humanitaire en ontwikkelingscontext met kwetsbare groepen en je kent de Brusselse vrijwilligerssector;
 • Je hebt technische vaardigheden in IT : Office Suite;
 • Je spreekt vloeiend Frans en Engels. Kennis van het Nederlands is een pluspunt;
 • Je hebt een positieve benadering van sterk leiderschap : motiveren, coachen, trainen, coördineren, communiceren, participeren, zorgen...
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt al deze andere kwaliteiten : autonomie, diplomatie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, analytische geest, proces- en resultaatgerichtheid, empathie, goede luistervaardigheid, goede stress en prioriteitsmanagement.
 • Our offer

 • Een voltijds (39u per week) contract van onbepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding.
 • Een brutosalaris van € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van € voor 10 jaar ervaring een brutosalaris van € voor 20 jaar ervaring.
 • Enkel relevante ervaring wordt erkend.

 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier