Expert Concept & Standards - m/v/x
BNP Paribas Fortis
Brussel, Belgium
9 dagen geleden

Zin om vandaag de bank van morgen uit tetekenen?

FacilityManagement (FAC) staat in voor het facilitaire beheer (Projecten, Exploitatie,Logistiek en Real Estate) van het kantorennetwerk en de grote gebouwen van debank.

Facility Management wil een strategische partner zijn van de metiers, eenspeler die vooruitloopt op de wensen en inspeelt op de evolutie van debehoeften in termen van equipering en installaties, zodat de eindklant beterkan worden bediend en er voor alle betrokken partijen waarde wordt gecreëerd.

Incontinuïteit van onze missie evolueert onze organisatie naar een broker-modelin facilitaire diensten. Facility blijft verantwoordelijk voor het strategischeReal Estate Plan van de bank en voor het aanbod van aantrekkelijke, flexibelewerkplekken in de gebouwen waar we gehuisvest zijn.

We gaan dat doen alsbemiddelaar, in een intermediaire rol tussen onze klanten en dedienstverleners.

Je toekomstige Job

ExpertiseCenter heeft de volgende missie :

 • Stimuleren van de best practices en ter beschikking stellen van haar technischeexpertise aan FAC en haar interne klanten voor :
 • het definiëren van de producten- endienstencatalogus van Facility op basis van een expertisedie geïnspireerd is door de nieuwste technologieën;
 • het structureel oplossen van technischeproblemen;
 • het optimaliseren van partnerschappen, inlijn met het marktaanbod.
 • Verzekeren van goed beveiligde werkruimten.
 • Verzekeren en optimaliseren van het operationeel beheer van de activiteitendigitalisatie en distributie.
 • ExpertiseCenter bestaat uit de volgende entiteiten :

 • PhysicalSecurity FAC
 • Services& Energy Management
 • TechnicalEquipment
 • en Building& Banking Concept, waarvan de missie is vorm te geven aan hoe onzewerkplekken & gebouwen zullen worden uitgerust.
 • Bij Facility Expertise,Team Building & Banking Concept, zorgen we voor oplossingen voor deinrichting en afwerking van Office en Retail gebouwen.

  Je maakt deel uit vaneen team van gedreven technische experts die projectgericht werken aan hetuitwerken van oplossingen best practices .

  Je werkt permanent transversaal metandere teams, binnen en buiten Facility.

  Binnen je domein sta je alsExpert Concepts & Standards in voor :

 • De ConceptueleRichtlijnen en Standaarden voor inrichting,organisatie en de uitrusting van de werkplekken ;
 • Hetopnemen van het ownership van de Conceptuele Richtlijnen en Standaarden zodattoepassing en medewerking van alle stakeholders gegarandeerd is;
 • Denieuwe ideeën van Retail en Private Banking, voor de werking van de Branches vertalennaar bouwkundig oplossingen;
 • Hetorganiseren en leiden van werkgroepen die ideeën of vragen omzetten tot bruikbare oplossingen;
 • Hetpermanent verbeteren van de oplossingen door te luisteren naar de gebruikeren te kijken naar de evoluties in de markt, bv. het nieuwe werken ;
 • Hetoptreden als het Kennis Centrum binnen Facility Management en binnen de Bank;
 • Ondersteuninggeven aan de andere Facility domeinen, bij het uitwerken van studies,bouwprojecten, alsook tijdens de exploitatiefase van de gebouwen;
 • Samen met het Supplier Relation Management werken aan deselectie van leveranciers, raamcontracten, standaardlastenboeken.
 • Speel je troeven uit

 • Master opleiding ofgelijkwaardig door ervaring;
 • Goede drietaligheid(NL / FR / EN), zowel gesproken als geschreven;
 • Kan vlot werken met allecourante IT toepassingen;
 • Denkt out of the box , iscreatief en kan oplossingen concreet maken;
 • Ondernemend, leergierig,weet wat zelfstandig werken is en durft beslissingen nemen;
 • Heeft een echte teamspiriten is resultaatgericht;
 • Heeft aandacht voor detailen zin voor synthese;
 • Beheerst verschillendecommunicatievormen en communicatiekanalen. Past zich aan aan het type publiek.
 • In een wereld inverandering zijn diversiteit en inclusie centrale waarden. Bij BNP ParibasFortis willen we vrouwen en mannen van alle leeftijden en van allerleiachtergronden aantrekken en behouden, elk met haar of zijn eigen ervaring.

  Hiermee versterken we onze resultaten en onze innovatieve kracht. Al onzevoltijdse jobaanbiedingen staan ook open voor 90% of 80%.

  Wat biedt BNP Parisbas Fortis jou ?

  Je kan in de uitdagendeomgeving van Facility Management je loopbaan verder uitbouwen.

  Je krijgt de kans om jekennis uit te diepen en nieuwevaardigheden en expertise in andere technische domeinen te ontwikkelen.

  We bieden jou de kans tewerken in een omgeving waar :

 • Multiculturaliteit en diversiteit in onze dagelijkse cultuur aanwezig is;
 • Je veel extra technische expertise zal winnen door dagelijks in contact te komen met teams die sterke vaardigheden hebben;
 • Je jouw netwerk zal uitbreiden met de contacten, zoals business en support function vertegenwoordigers, op verschillende hiërarchische niveaus;
 • Jouw innovatie en creativiteit zal bijdragen tot het voortdurend verbeteren van de interne facilitaire technische expertise.
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier