Deskundige B1 (enkel voor personeel Opgroeien)
Vlaamse Overheid
Sint-gillis, BE
4 dagen geleden

Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Opgroeien wil op korte termijn een betrekking van deskundige (B1), functie deskundige statutair invullen via de interne arbeidsmarkt met een procedure van horizontale mobiliteit beperkt tot het eigen agentschap.

De vacante betrekking wordt ingevuld in uitvoering van het wervingsplan van Opgroeien.

We zoeken een deskundige met een specifiek aantoonbare expertise op het domein van klantenbeheer, dossierbeheer- en analyse en voorbereiding van beslissing op het gebied van het beleidsdomein Kinderopvang van Opgroeien.

Jobinhoud

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en / of producten af te leveren.

Dit houdt o.a. in :

 • De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel ervoor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 • Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.
 • Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel het team / zichzelf / de leidinggevende in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen of indicatoren te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en / of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en / of gegevens.
 • Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel ervoor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de moeilijkheden ervan.
 • Netwerken, zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren en / of input te geven aan het beleid van de organisatie.
 • Binnen het team de indicatoren en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel tekortkomingen op te sporen en eventueel bij te sturen.
 • Een uitgebreide functiebeschrijving met generieke resultaatsgebieden en mogelijke taken vind je via deze link (PDF bestand opent in nieuw venster).

  Wie zoeken we?

  Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden :

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van het agentschap Opgroeien
 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van het agentschap Opgroeien in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking .

  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van het agentschap Opgroeien en bent geslaagd voor de generieke testen op niveau B.

 • Je bent minstens 10 jaar in dienst bij Kind en Gezin, of Jeugdhulp.
 • Je kan aantonen dat je minstens 6 jaar specifieke expertise en beroepservaring hebt op het domein van klantenbeheer, dossierbeheer- en analyse en voorbereiding van beslissing op het gebied van het beleidsdomein Kinderopvang van Opgroeien.
 • Je dient de relevantie van de expertise en beroepservaring en je interesse voor deze betrekking aan te tonen in je sollicitatie.

  Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

  Wat bieden we?

  De weerhouden kandidaat wordt toegelaten tot de proeftijd in zijn graad / functie en krijgt een dienstaanwijzing.

  Nadat de kandidaat met goed gevolg de proeftijd doorlopen heeft wordt hij / zij vastbenoemd.

  De proeftijd is minimum 4 en maximum 9 maanden.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier