Bachelor Douane & Accijnzen (Startbaanovereenkomst)
SPF Finances - FOD Financiën
Bruxelles
6 dagen geleden
source : Student.be

Wij bieden een startbaanovereenkomst aan (niveau Bachelor) voor voor verschillende diensten binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Mogelijke taken :

Je beheert en behandelt dossiers in overeenstemming met de geldende reglementering. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten.

Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt.

Je vervolledigt de relevante documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften. Je staat in contact met burgers, bedrijven en collega’s en behandelt hun vragen op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

Je kan o.a. terechtkomen op de volgende diensten :

Team Vergunningen :

Het Team Vergunningen is bevoegd voor het opstellen, verlenen, weigeren, aanpassen of intrekken van vergunningen aan operatoren na het verzamelen en analyseren van informatie, met als doel het faciliteren van de legale handel zonder afbreuk te doen aan de waarborg van de naleving van de douanewetgeving.

Daarnaast behoren het begeleiden en werven van klanten, adviesverlening en het beheer van de klantendossiers tot de kernactiviteiten van deze teams.

Team ABC (Administratieve en boekhoudkundige controle) :

Het team ABC voert administratieve en boekhoudkundige controles en system based controls uit. De administratieve controles bestaan in essentie uit het nagaan van de overeenstemming tussen enerzijds de aangiftes en anderzijds de commerciële documenten en de andere administratieve gegevens van de economische operatoren.

Het betreft tevens het controleren van de registers, geschriften en de voorraadadministratie van de economische operatoren en het verifiëren van de naleving van de verplichtingen betreffende verleende vergunningen.

De boekhoudkundige controles houden onderzoeken in van de diverse elementen van de boekhouding (algemeen of analytisch) welke verder gaan dan de voorraadadministratie en betrekking hebben op douane-

of accijnsmaterie. Hulpkantoor :

Een hulpkantoor is een kantoor dat inzake douane en accijnzen territoriaal bevoegd voor de aanbieding van goederen en de behandeling van aangiften binnen een bepaald ambtsgebied waarvan de douanevertegenwoordiger / exporteur / importeur etc.

afhangt. Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek. Werkgever Er zijn 57 plaatsen binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (link is external) van de FOD Financiën (link is external).

De openstaande plaatsen bevinden zich te Antwerpen, Gent, Hasselt, Turnhout, Leuven, Roeselare, Mechelen, Vilvoorde, Zeebrugge en Zaventem.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane-

en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak.

Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt.

Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de administratie der douane en accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft. De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen :

dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd.

Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt :

infrastructuur, sociale voorzieningen ed. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op. In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken.

Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Solliciteren
Bij de favorieten invoegen
Verwijder van favorieten
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
voortzetten
Aanvraagformulier