Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie (m/v/x)
Selor
Brussel, Belgium
5 dagen geleden

Doel van de job

 • Als manager is de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde resultaten en doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.
 • Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

 • Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (strategische) beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de FOD Financiën.
 • De Administrateur-generaal verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, waarbij het beleid en de doelstellingen op FOD-
 • niveau en de nationale en internationale afspraken en verplichtingen, met betrekking tot de domeinen waarvoor de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie bevoegd is, als te respecteren uitgangspunten gelden.

 • De Administrateur-generaal coördineert en verzekert het permanent secretariaat van de dienst Coördinatie anti-fraude’ (CAF), waarbinnen de verschillende Algemene Administraties van de FOD Financiën zijn vertegenwoordigd.
 • Jobcontext

  Interne relaties binnen de organisatie :

 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde (strategische en operationele) doelstellingen en het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de diensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Beleidscellen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Stafdienst voor Beleidsexpertise en ondersteuning, de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de Dienst Multikanaal Dienstverlening, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het beleid en het effectief operationaliseren ervan;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Stafdiensten Personeel en Organisatie, Informatie-
 • en Communicatietechnologie, Begroting en Beheerscontrole en Logistiek, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de optimale aanwending van de beschikbare middelen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties binnen de FOD Financiën en, in het bijzonder, met de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
 • Interne relatie binnen de federale overheid :

 • Werkt samen met de andere FOD's / POD's en met andere overheidsdiensten (bijvoorbeeld : FOD Economie, FOD Justitie, Federale politie, FOD Sociale Zekerheid, Cel voor financiële informatieverwerking ) voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Externe relaties bij de federale overheid :

 • Vertegenwoordigt de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie van de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere binnen-
 • of buitenlandse overheidsdiensten en instellingen (bijvoorbeeld : OLAF, FAG (Financiële actiegroep), OESO, Europese Commissie, FIOD ), overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Werkt samen met de specialisten van de gerechtelijke macht om, binnen ieders bevoegdheid, een efficiënte en horizontale fraudebestrijding mogelijk te maken.
 • Resultaatgebieden

  Permanente resultaatgebieden :

 • Als lid van het Directiecomité bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van de bestuursovereenkomst met het oog op de realisatie van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën en de Voorzitter van het Directiecomité;
 • Verzekeren van (de coördinatie) van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het (geïntegreerde) bestuursplan en van de operationele doelstellingen van de Algemene Administratie van de Bijzondere belastinginspectie;
 • Het aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren :
 • Bestrijden van de zware georganiseerde fraude door doelgericht, multidisciplinair onderzoek;
 • Het optimaal benutten van de preventieve, repressieve en ontradende rol door het actief selecteren van de zaken die door de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zullen worden behandeld (in functie van de ernst van de fraude en het ontradend effect);
 • De nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling met de andere actoren binnen de fraudebestrijding, zowel binnen de FOD Financiën als buiten de FOD Financiën (gerecht, sociale inspectie, enz.);
 • Een nauwe samenwerking met en ondersteuning van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Douane en Accijnzen en van de Patrimoniumdocumentatie voor een optimale afhandeling van fraudedossiers die niet door de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zelf worden behandeld.
 • Het organiseren en aansturen - als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties - van de coördinatiediensten op het niveau van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en het organiseren, evalueren en voorkomend bijsturen van de vereiste interactie tussen deze diensten en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen :
 • Operationele expertise en ondersteuning', verantwoordelijk voor :

 • de coördinatie en het bewaken van de coherentie van de toepassing van de overheidsbeslissingen, wetten en reglementen binnen de verschillende uitvoerende entiteiten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie;
 • het bepalen van de wijze van en het bewaken van de coherentie van de interactie met welbepaalde risicogroepen, in aansluiting op de gecoördineerde en op het beleid afgestemde doelgroepenstrategie van de FOD Financiën;
 • het voeren van een gericht risicobeheer in functie van de specifieke opdrachten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en in aansluiting op het integraal risicobeleid van de FOD Financiën;
 • Dienst operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)’, verantwoordelijk voor :
 • het begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie-
 • en moderniseringsstrategie,

 • de communicatie-initiatieven eigen aan de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie met in acht name van het communicatiekader en -
 • strategie van de FOD Financiën.

 • Het ondersteunen en nauw samenwerken - als manager en tweede evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties -
 • met de Business Partner P&O, de cel 'Beheerscontrole' en de Business Partner ICT in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Het resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Het stuwen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderbeheer en het aansturen van de medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap binnen projecten en door de actieve deelname aan de stuurgroepen binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.
 • Meer info

  Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij :

  De heer Hans D’HONDT

  Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën

  Tel. : 02 / 576.69.21

  E-mail : hans.dhondt minfin.fed.be

  Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij : Topteam bosa.fgov.be

  Voor meer informatie over het statuut (verloning, ) kan je terecht bij de :

  Directie Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement

  Tel. : 02 / 740.70.88

  E-mail : tophrm p-o.belgium.be

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier