Projectmanager Parkmanagement & Logistiek
POM Vlaams-Brabant
Kessel-Lo, Vlaams-Brabant, België
2 uur geleden
source : Jobat

De Projectmanager Parkmanagement en Logistiek (A1 ) wordt binnen het POM - team in gezet op twee taken : enerzijds een proactieve rol op het vlak van parkmanagement / beheer en anderzijds een b ruggenbouwer tussen bedrijven inzake logistiek.

De POM hecht veel belang aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op haar bedrijventerreinen. Het volstaat echter niet om deze bedrijventerreinen op een duurzame wijze te ontwikkelen als ze niet nadien op e en gelijkaardige manier behe erd worden.

Om parkmanagement te initiëren / in stand te houden / te verbeteren wil de POM een specifiek aanspreekpunt aanwerven.

Slimmere en efficiënte logistiek is één van de thema’s waarop de provincie Vlaams - Brabant wil inzetten om de leefbaarheid en welvaart te behouden.

De POM speelt daarop in vanuit haar werking en kennis met en van het bedrijfsleven. Innovatieve initiatieven tussen bedrijven om de logistieke bewegingen efficiënter te laten verlopen zijn uitdagingen waarop de nieuwe projectmedewerker kan en moet inzetten.

De functie omvat onder meer volgende taken (niet - limitatief) :

Bedrijventerreinbeheer / parkmanagement :

De rol op zich nemen als bestuurder in parkmanagement - vzw’s en / of een ondersteunende / adviserende rol op zich nemen .

Ook op zones waar nog geen parkmanagement is, initiatiefzin aan de dag leggen om er na ar te evolueren en / of een draagvlak daarvoor te creëren .

Fungeren als Single Point of Contact ’ inzake het project Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement ’

De elname aan en / of advisering t.a.v. werkgroepen , stuurgroepen , beheerscomités , .. die verband houden met beheer van bedrijventerreinen

Slimme en efficiënte logistiek :

Samenwerking tussen bedrijven om tot gebundelde goederenstromen te komen, ...

Uitwisseling be vorderen / stimuleren tussen academische kennis inzake logistiek en logistieke bedrijven...

Alternatieve vervoersmodi onderzoeken voor concentratiegebieden van bedrijven, cfr. binnenvaart op de Leuvense Vaart, goederenvervoer via spoor vanuit arrondissement Le uven, ...

Het opvolgen van Air Cargo Belgium en specifiek werkgroep Pharma met het oog op het versterken van de relaties tussen de luchthavenbedrijven en de bedrijven in de omliggende regio om de logistieke bewegingen effic i ënter te maken.

Deel uitmaken van h et provinciale project Smart Hub Vlaams - Brabant'

Vereisten

 • Universitair diploma
 • Rijbewijs B
 • Plus-punten / troeven bij de kandidatuur

 • Economische oriëntatie door opleiding en / of ervaring
 • Opleiding en / of kennis inzake logistiek
 • Competenties : Iemand die :

  Iemand die :

 • expertise en ervaring deelt, kennis overdraagt
 • zich klantgericht opstelt
 • communicatief vaardig
 • integreert en synthetiseert
 • oplossingsgericht werkt
 • betrokken is en werkt met zin met kwaliteit
 • initiatief neemt
 • graag terreinwerk combineert
 • Contractuele tewerkstelling niveau A1 , onbepaalde duur, met valor isatie van de a nciënniteit conform de rechtspositieregeling.

  M aaltijdcheques.

  H ospitalisatieverzekering.

  B oeiende functie met verantwoordelijkheid.

  Wervingsprocedure

  aanwerving n a een screening van de cv ’s op diplomavereisten en specifieke a anwervingsvoorwaa rden, wordt het recht voorbehouden om het aantal kandidaten voor de functie te herleiden tot maximum tien .

  D e geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef (50 punten). Hierbij worden de basisvaardigheden voor de functie geëvalu eerd.

  Kandidaten die minstens 60 % behalen gaan door naar de mondelinge proef (50 punten), bestaande uit een interview waarin nagegaan wordt of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie .

  S treefdatum aanwerving : 1 november 2020.

  E r wordt een wervings reserve aangelegd conform de rechtspositieregeling voor kandidaten die minstens 60 % behaalden in de totaliteit van de proef .

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier