Pharmacien Adjoint 155 Erasme
Multipharma
Bruxelles Anderlecht
1 dag geleden

WIE ZIJN WIJ ?

Met 270 apotheken en een omzetcijfer van €500 mln. is Multipharma het eerste netwerk voor de verdeling van geneesmiddelen in België.

Om haar missie te realiseren kan Multipharma rekenen op de kracht van haar netwerk van 270 apotheken.

Onze farmacie teams worden ondersteund door specialisten op alle vlakken.

Wat wij doen voor onze klanten is het resultaat van de competenties en de gecoördineerde actie van meer dan 2000 medewerkers.

JOUW FUNCTIE

 • Als adjunct-apotheker sta je de provisor bij op
 • alle vlakken van het apotheekbeleid. Je

  vervangt de apotheker-provisor bij zijn

  afwezigheid.

 • Je bent verantwoordelijk voor het goed
 • uitvoeren van de taken die de

  apotheker-provisor jou toevertrouwt.

 • Je staat open voor het aanleren van het
 • dagelijks beheer van de officina inzake :

  aankooppolitiek, distributiecentrum,

  vertegenwoordigers, ...

  JOUW APOTHEEK

 • Nieuwe apotheek gelegen te Anderlecht -
 • naast het nieuw centrum Erasme (medische

  consulten)

 • Apotheek in volle ontwikkeling - nieuw concept
 • Robot
 • Buurtapotheek met veel passages
 • Belangrijke apotheek op het niveau van
 • parafarmacie

 • Apotheek geopend de zaterdag van
 • 9u tot 13u

 • Apotheek goed bereikbaar met
 • Parking
 • Team van 4 personen : 2 apothekers en
 • 2 assistenten

 • Dynamisch team
 • JOUW PROFIEL

  Opleiding, ervaring en technische kennis

 • Je bent Master in de Farmaceutische
 • Wetenschappen (apotheker)

 • Je hebt al ervaring in de apotheek
 • Je hebt idealiter een eerste ervaring
 • in parafarmacie

 • Je bent tweetalig FR / NL
 • Je bent dynamisch en flexibel
 • Team player
 • Gedragscompetenties en talenten

 • Klantgerichtheid : je speelt in op de behoeften
 • van de patiënt

 • Empathie : je toont belangstelling voor de
 • persoonlijke situatie van zowel patiënten als

  collega’s

 • Teamwork & samenwerken : je werkt samen
 • met je collega’s aan het verwezenlijken van de

  doelstellingen en het resultaat van de

  apotheek

 • Kwaliteitsgerichtheid : je bent kritisch en streeft
 • continu naar kwaliteit

  ONS AANBOD

 • Een gevarieerde voltijdse functie in
 • een aangename werksfeer en stimulerende

  werkomgeving

 • Een aantrekkelijk salaris met belangrijke extra-
 • legale voordelen

 • Veel mogelijkheid tot permanente vorming
 • tijdens de werktijd

 • Een tof team dat deel uitmaakt van een sterk
 • netwerk waar collega’s met elkaar kunnen

  overleggen en van elkaar kunnen leren

 • De ondersteuning van een centrale hoofdzetel
 • voor allerlei administratieve en strategische

  taken

 • Werken in een stabiele en gezonde
 • onderneming, waar de volgende waarden

  belangrijk zijn : solidariteit, empathie, vakkennis

  QUI SOMMES-NOUS ?

  Avec 270 pharmacies et un chiffre d’affaires de €500 mio, Multipharma est le leader de la distribution pharmaceutique en Belgique.

  Pour réaliser sa mission, Multipharma peut s’appuyer sur la force de son réseau de 270 pharmacies.

  Nos équipes en pharmacie sont soutenues par des spécialistes dans tous les domaines.

  Ce que nous faisons pour nos clients est le résultat des compétences et de l’action coordonnée de plus de 2000 collaborateurs.

  VOTRE FONCTION

 • En tant que pharmacien-adjoint vous assistez
 • le titulaire dans le bon fonctionnement de

  l’officine. Vous remplacez celui-ci lors de ses

  absences.

 • Vous êtes responsable de la bonne exécution
 • des tâches qui vous sont confiées par le

  titulaire.

 • Vous êtes ouvert à l’apprentissage de la
 • gestion journalière de l’officine : politique

  d’achat, centre de distribution, délégués

  VOTRE OFFICINE

 • Nouvelle officine située à Anderlecht - à côté
 • du nouveau centre Erasme (consultations

  médicales)

 • Officine en plein développement -
 • nouveau concept (digitalisation)

 • Robot
 • Officine de quartier avec beaucoup de
 • passages

 • Officine importante au niveau parapharmacie
 • Officine ouverte le samedi de 9h à 13h
 • Officine bien désservie en transports en
 • Parking
 • E quipe de 4 personnes :
 • 2 pharmaciens et 2 assistants

 • Equipe dynamique
 • VOTRE PROFIL

  Formation, expérience et connaissances techniques

 • Vous possédez un Master en Sciences
 • Description de la fonction

  QUI SOMMES-NOUS ?

  Avec 270 pharmacies et un chiffre d’affaires de €500 mio, Multipharma est le leader de la distribution pharmaceutique en Belgique.

  Pour réaliser sa mission, Multipharma peut s’appuyer sur la force de son réseau de 270 pharmacies.

  Nos équipes en pharmacie sont soutenues par des spécialistes dans tous les domaines.

  Ce que nous faisons pour nos clients est le résultat des compétences et de l’action coordonnée de plus de 2000 collaborateurs.

  VOTRE FONCTION

 • En tant que pharmacien-adjoint vous assistez le titulaire dans le bon fonctionnement de l’officine. Vous remplacez celui-ci lors de ses absences.
 • Vous êtes responsable de la bonne exécution des tâches qui vous sont confiées par le titulaire.
 • Vous êtes ouvert à l’apprentissage de la gestion journalière de l’officine : politique d’achat, centre de distribution, délégués commerciaux, ...
 • VOTRE OFFICINE

 • Nouvelle officine située à Anderlecht - à côté du nouveau centre Erasme (consultations médicales)
 • Officine en plein développement - nouveau concept (digitalisation)
 • Robot
 • Officine de quartier avec beaucoup de passages
 • Officine importante au niveau parapharmacie
 • Officine ouverte le samedi de 9h à 13h
 • Officine bien désservie en transports en commun
 • Parking
 • Equipe de 4 personnes : 2 pharmaciens et 2 assistants
 • Equipe dynamique
 • VOTRE PROFIL

  Formation, expérience et connaissances techniques

 • Vous possédez un Master en Sciences Pharmaceutiques (pharmacien)
 • Vous avez déjà de l'expérience en officine
 • Vous avez idéalement une première expérience en parapharmacie
 • Vous êtes bilingue FR / NL
 • Vous êtes dynamique et flexible
 • Esprit d'équipe
 • Compétences comportementales et talents

 • Orientation clients : vous répondez aisément aux attentes des patients.
 • Empathie : vous montrez un intérêt pour la situation personnelle tant des patients que de vos collègues.
 • Travail d’équipe et collaboration : vous coopérez avec vos collègues à l’accomplissement des objectifs et des résultats de l’officine.
 • Orientation qualité : vous avez l’esprit critique et visez la qualité de façon permanente.
 • NOTRE OFFRE

 • Une fonction variée à temps plein dans un cadre de travail agréable et motivant
 • Un salaire attractif avec de nombreux avantages extra-légaux
 • De nombreuses possibilités de formations continues durant les heures de travail
 • Une équipe agréable qui fait partie d’un réseau, dans lequel on peut consulter ses collègues et apprendre les uns des autres.
 • Un soutien du siège central, dans tous les domaines administratifs et tâches stratégiques.
 • Travailler dans une société saine et stable, dans laquelle les valeurs suivantes sont importantes : solidarité, empathie et expertise.
 • Omschrijving van deze Job

  WIE ZIJN WIJ ?

  Met 270 apotheken en een omzetcijfer van €500 mln. is Multipharma het eerste netwerk voor de verdeling van geneesmiddelen in België.

  Om haar missie te realiseren kan Multipharma rekenen op de kracht van haar netwerk van 270 apotheken.

  Onze farmacie teams worden ondersteund door specialisten op alle vlakken.

  Wat wij doen voor onze klanten is het resultaat van de competenties en de gecoördineerde actie van meer dan 2000 medewerkers.

  JOUW FUNCTIE

 • Als adjunct-apotheker sta je de provisor bij op alle vlakken van het apotheekbeleid. Je vervangt de apotheker-provisor bij zijn afwezigheid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de taken die de apotheker-provisor jou toevertrouwt.
 • Je staat open voor het aanleren van het dagelijks beheer van de officina inzake : aankooppolitiek, distributiecentrum, vertegenwoordigers, ...
 • JOUW APOTHEEK

 • Nieuwe apotheek gelegen te Anderlecht - naast het nieuw centrum Erasme (medische consulten)
 • Apotheek in volle ontwikkeling - nieuw concept (digitalisatie)
 • Robot
 • Buurtapotheek met veel passages
 • Belangrijke apotheek op het niveau van parafarmacie
 • Apotheek geopend de zaterdag van 9u tot 13u
 • Apotheek goed bereikbaar met openbare vervoer
 • Parking
 • Grote team van 4 personen : 2 apothekers en 2 assistenten
 • Dynamisch team
 • JOUW PROFIEL

  Opleiding, ervaring en technische kennis

 • Je bent Master in de Farmaceutische Wetenschappen (apotheker)
 • Je hebt al ervaring in de apotheek
 • Je hebt idealiter een eerste ervaring in parafarmacie
 • Je bent tweetalig FR / NL
 • Je bent dynamisch en flexibel
 • Team player
 • Gedragscompetenties en talenten

 • Klantgerichtheid : je speelt in op de behoeften van de patiënt
 • Empathie : je toont belangstelling voor de persoonlijke situatie van zowel patiënten als collega’s
 • Teamwork & samenwerken : je werkt samen met je collega’s aan het verwezenlijken van de doelstellingen en het resultaat van de apotheek
 • Kwaliteitsgerichtheid : je bent kritisch en streeft continu naar kwaliteit
 • ONS AANBOD

 • Een gevarieerde voltijdse functie in een aangename werksfeer en stimulerende werkomgeving
 • Een aantrekkelijk salaris met belangrijke extra-legale voordelen
 • Veel mogelijkheid tot permanente vorming tijdens de werktijd
 • Een tof team dat deel uitmaakt van een sterk netwerk waar collega’s met elkaar kunnen overleggen en van elkaar kunnen leren
 • De ondersteuning van een centrale hoofdzetel voor allerlei administratieve en strategische taken
 • Werken in een stabiele en gezonde onderneming, waar de volgende waarden belangrijk zijn : solidariteit, empathie, vakkennis
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier