Bachelor verpleegkundige voor de psychiatrie u COD
Le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann
Brussel, BE
3 dagen geleden

Gegevens van de vennootschap

Met drie campussen die elkaar aanvullen en 854 bedden is het UVC Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel.

Het UVC Brugmann is een ambitieuze en actieve instelling die, wat betreft de kwaliteit van het ziekenhuis, ernaar streeft zijn dynamiek te verbeteren en patiëntgerichte zorgen aan te bieden die steeds toegankelijker en efficiënter worden.

De strategische visie van de instelling berust op 5 ambities :

 • Streven naar uitmuntendheid;
 • Samen werken;
 • Een aantrekkelijk ziekenhuis zijn;
 • De economische toestand veilig stellen;
 • Uitgroeien tot een digitaal ziekenhuis.
 • De dienst psychiatrie is in volle uitbreiding, wij ontwikkelen en implementeren nieuwe praktijken teneinde zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van onze patiënten, het wetenschappelijk onderzoek en de aanbevelingen van het nieuwe zorgbeleid.

  Wij zijn thans op zoek naar diverse profielen voor verschillende vacatures voor de dienst psychiatrie en in het ziekenhuis.

  U wenst deel uit te maken van een multidisciplinair, dynamisch en innoverend team, het slaaplabo is een toonaangevende eenheid in zijn domein, wij vangen dagelijks 5 patiënten voor één of twee nachten op.

  De verpleegkundige en paramedische teams van het departement bundelen hun competenties met deze van de geneesheren om de patiënt optimaal te verzorgen en hem in het middelpunt van hun aandacht te plaatsen.

  Kom onze teams vervoegen en met ons samen werken om de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten nog te verbeteren !

  Verpleegkundige activiteiten in het slaaplabo :

 • Onthaal patiënt : 10’ / patiënt;
 • Anamnese verpleegkundige-verzamelen en analyseren van de gegevens;
 • Zorgplannen en meldingen verpleegkundigen : 15’ / patiënt;
 • Ambtshalve psycho-educatie (slaap, CPAP, ) vóór de 2e nacht. Indien geen CPAP : 10’ / patiënt;
 • Indien CPAP : technische aspecten + medisch luik (HTA, ) : 30’ / patiënt, test in de kamer : 20’;
 • Tracés : interpretatie, toezicht en bewaking van de monitoring : 2u / tracé, 2u30 indien respiratoir tracé;
 • MSLT : toezicht en bewaking van de monitoring : 20’ / patiënt, 4x / dag;
 • Nemen van de fysieke en vitale parameters : 2x / dag;
 • Bewaking verbonden aan de pathologieën cfr. prevalentie van pneumologische, neurologische, psychiatrische aandoeningen (zelfmoordpoging, ), : 24u / 24u;
 • Bewaking van de patiënt verbonden met apparaten : blaassonde, infuus, verband;
 • Verzorging van doorligwonden, : 24u / 24u;
 • Toezicht op het nemen van levensnoodzakelijke geneesmiddelen (cfr. procedure) en op het optreden van eventuele bijwerkingen : 24u / 24u;
 • Aanvullen en bijwerken van het verpleegkundig dossier;
 • VG-MZG : 15dagen 4x / jaar;
 • Uitvoering van de medische voorschriften (B2) : toediening van geneesmiddelen, zuurstof (B1), aërosols, bloedafnames, ;
 • Invoering procedure en naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen in geval van isolatie (MRSA, );
 • Procedure in geval van PCR en eerste hulp vóór de aankomst van de reanimisten;
 • Verplaatsen van bepaalde patiënten (hemiplegie, paraplegie, );
 • Zo nodig voorzien in de basisbehoeften van de patiënt (B1) (cfr. Behoud van de vitale functies) : hygiëne, voeding, eliminatie, hydratatie, ademhaling,...;
 • Contacten met externe firma’s waarvoor medische competenties vereist zijn.
 • Organisatie van de activiteiten :

 • 15u / 21u zondag :
 • onthaal 6 patiënten;
 • positieve conditionering 3 patiënten;
 • administratie (zorgplanning, gegevenskaarten, vragenlijsten, voorbereiding van de dossiers,...), maaltijdverdeling;
 • overdracht info dag / nacht.
 • Nachtverpleegkundige :
 • positieve conditionering + aansluiting met de elektroden patiënt E40, administratie (gegevenskaarten, verpleegkundig dossier, tarifering, zorgplanning), gebruikelijke nachtelijke werkzaamheden.
 • 17u / 21u week :
 • positieve conditionering 3 patiënten (waaronder patiënt E40);
 • aansluiting met de elektroden patiënt E40;
 • nazicht en onderhoud uitrusting E40;
 • maaltijden, administratie (gegevenskaarten, tarifering, zorgplanning, verpleegkundig dossier,...);
 • overdracht info dag / nacht.
 • TOEGANGSVOORWAARDEN

 • Uitstekend vermogen om de patiënt te begeleiden voor het therapeutisch project;
 • Begeleiding van de familie en van het patiëntennetwerk;
 • Autonoom en flexibel kunnen werken;
 • Goede relationele en communicatieve vaardigheden;
 • Goede vaardigheden voor pluridisciplinair werk;
 • Evaluatievaardigheden en vaardigheden in geavanceerde verpleegkundige diagnose;
 • Sterk vermogen om het kader, het respect en de integriteit van de patiënt te vrijwaren;
 • Zelfredzaamheid van de patiënt bevorderen;
 • Kwalificatie van gegradueerd of gebreveteerd verpleegkundige;
 • Een bijkomende opleiding als gespecialiseerd verpleegkundige in geestelijke gezondheid / of een kwalificatie in de psychiatrie;
 • Nuttige ervaring in de functie : 5 jaar effectieve praktijkervaring;
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden (geslaagde Selor-proef);
 • Slagen voor het selectie- of bevorderingsexamen.
 • Profiel

 • U bent houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Fédération Wallonie Bruxelles);
 • U bent in het bezit van een VISUM die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen;
 • Ervaring in een psychiatrische dienst is een pluspunt;
 • Flexibele uurroosters (dag, nacht, feestdagen en WE);
 • Aanpassingsvermogen en verantwoordelijkheidszin;
 • Stressbestendig in spoedeisende situaties;
 • Goede relationele / communicatieve vaardigheden;
 • Nauw kunnen samenwerken met verschillende belanghebbenden, communicatievaardig, bekwaamheid om zijn communicatie aan te passen (SBAR);
 • U geeft blijk van dynamisme en creativiteit om, in samenwerking met de geneesheren en de andere belanghebbenden, innoverende praktijken voor de behandeling van de patiënten van het slaaplabo te ontwikkelen.
 • Houden van :

 • Het contact met de patiënten / de familie en zijn netwerk;
 • Werken in een multidisciplinair team;
 • Werken onder strenge kwaliteitsnormen.
 • VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE

  U wenst zich te ontplooien en te werken in een innoverende en gestructureerde werkomgeving ?

  Wij stellen u voor toe te treden tot ons referentiesysteem van competenties :

 • U verricht autonome voorgeschreven of toevertrouwde technische handelingen, overeenkomstig de procedures;
 • U onderhoudt de samenwerking met uw collega’s teneinde de continuïteit en de kwaliteit te verzekeren;
 • U wenst deel te nemen aan de invoering van innoverende praktijken op het vlak van de geestelijke gezondheid;
 • U zet zich in voor uw opleidingen en voor uw professionele ontwikkeling;
 • U onderhoudt de communicatie met de patiënt door informatie en educatie;
 • U steunt zich op een klinische benadering door het stellen van vragen, het onderzoeken en het analyseren;
 • U coördineert, delegeert en superviseert de zorgactiviteiten;
 • U hebt kennis van het 107-netwerk.
 • Het referentiesysteem van competenties is een instrument gecreëerd door het verpleegkundig en paramedisch departement van het UVC Brugmann met als doelstellingen het creëren van doelgerichte opleidingen, het evalueren op een eerlijke en billijke manier en het begeleiden van de aanwervingsmethodes.

  Elke opleiding in verband met de functie is een bijkomende troef.

  U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

  Aanbod

 • Een voltijds contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).
 • Gelijkgesteld met de graad van : Verpleegkundige
 • Jaarwedde voltijds : Loonschaal (sociaal charter) : BH'1 / 2 / 3
 • Min. : 28 948,32 € (index : 1.7410)

  Max. : 51 001,12 € (index : 1.7410)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen : maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en / of een fietsvergoeding;een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
 • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
 • Een loopbaanbegeleiding volgens een doeltreffend Professioneel Ontwikkelingsplan (POP) dat luistert naar uw ontplooiingswensen binnen de instelling

  Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen

  Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier