Opvoeder NBMV (m/v/x)
Fedasil
Koksijde, BE
il y a 1j

Doel

Minderjarige jongeren begeleiden en ondersteunen in hun dagelijks leven door een opvoedkundig kader te creëren met als doel hun autonomie en ontwikkeling te stimuleren.

Context

Het opvangcentrum Koksijde heeft een capaciteit van 300 bewoners en er werken een 50-tal personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen.

Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Als opvoeder werkt u binnen de dienst NBMV (niet begeleider minderjarigen) die bestaat uit 32 niet-begeleide minderjarigen, 8 medewerkers (dag- en nachtbegeleiders, opvoeders, sociaal begeleiders) en een coördinator.

Meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be .

Meer informatie over deze doelgroep : https : / / www.fedasil.be / nl / asiel-belgie / minderjarigen .

Inhoud

 • U biedt een dagelijkse methodische ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid.
 • U organiseert contactmomenten, volgt schoolprestaties en ontwikkelingsplannen op en maakt regelmatig een stand van zaken op van de evolutie van de jongeren.
 • U waakt over de rust en orde tussen de jongeren en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving in het centrum.
 • U creëert een positieve groepsdynamiek, geeft uitleg over gedragsregels, corrigeert ongewenst gedrag en voert een educatief sanctiebeleid uit.
 • U zorgt voor een vertrouwde omgeving, u bouwt een vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.
 • U staat in voor sensibilisering en u verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.
 • U vervult een aantal algemene administratieve taken zoals een planning opstellen, een logboek bijhouden, dossiers beheren en standaardrapporten opstellen.
 • U organiseert en neemt deel aan een aanbod van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.
 • U werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten.
 • U bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt deel aan overlegmomenten buiten het centrum.
 • Diploma en ervaring

  U bent houder van een bachelor / graduaat diploma, bij voorkeur in een sociale - opvoedkundige richting.

  U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een opvoedkundige functie.

  Technische vaardigheden

  Vereisten

  U heeft basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

  U heeft voeling met / interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

  U heeft een goede basiskennis van MS Office : Word, Excel,

  Troeven

  U heeft ervaring in het werken in een multidisciplinair team. U heeft kennis van het Engels en / of andere vreemde talen.

  Algemene vaardigheden

  In team werken : Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

  Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

  Betrouwbaarheid tonen : Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

  Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

  Doelstellingen bereiken : Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

  informatie analyseren : Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

  Problemen oplossen : Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

  ONDERSTEUN en : Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

  Type overeenkomst

  Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

  Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

  Plaats van tewerkstelling

  Opvangcentrum Koksijde

  Basis Adjt ViF. ALLEYS

  Loon

  U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.

  639,07 en € 3.960,49 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

  Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. , Voordelen

  Variabel uurrooster (met overwegend late diensten en gemiddeld 1 op 3 weekends) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

  Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

  Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

  Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

  Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

  Valorisatie van nuttige werkervaring.

  Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

  Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

  Signaler cette offre d'emploi
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Postuler
  Mon email
  En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
  Continuer
  Formulaire de candidature