Collector Front End
Accent
BRUSSEL, BE
1 dag geleden

Onze klant is een pionier in de wereld vanbeleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabieleen internationale onderneming die zich richt op particulieren,zelfstandigen en kmo's.

In totaal werken er een 1500 medewerkersvanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Hethoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel.

Met andere woorden is deligging ideaal voor een traject met het openbaar vervoer. Het HQligt op wandel van het treinstation.

Verkies je toch om met dewagen te komen werken? Geen probleem, onze klant bezitparkeerruimte onder het gebouw. Meerdere jaren op rij behaalde onzeklant een award voor beste werkgever en daar zijn ze trots op.

Opvlak van arbeidsomstandigheden en opleidingsmogelijkheden, springenze enorm in het oog. Een voorbeeldje hiervan : als koffie-liefhebberen / of foodie kan je in het hoofdkantoor terecht in de Barista-baren het Bistro-restaurant.

Jouw werkomgeving bestaat uit eenvolledig nieuw, zeer ruim gebouw met oog voor innovatie, natuurlijklicht en milieuprestaties.

Houtstructuren en warme kleuren zorgenvoor een gezellig geheel. Onze klant let op alle details zodat zijnmedewerkers zich bij hen thuis kunnen voelen.

Je komt sowiesoterecht in een familiaal team waar een open en eerlijkecommunicatiestijl wordt gehanteerd. Openheid, Optimisme enPositivisme zijn de kenmerken die elke medewerker in zich heeft.

Onze klant gelooft dat elk project, groot of klein, het beluisterenwaard is. Het is een zeer gastvrije bank voor iedereen waarbij deklanten op lange termijn ondersteunt worden.

Dit wordt ookdoorgetrokken naar de eigen werknemers : ook al heb je nog geenervaring in de financile sector, je zal de nodige ondersteuningkrijgen van experts in hun vak.

Is dit een werkomgeving waarin jeje zeker ziet werken? >

Laat dan zeker van je horen viaonderstaandegegevens!

Functiebeschrijving

AlsCollector Front End zal jouw takenpakket grotendeels bestaan uithet contacteren van klanten met een betalingsachterstand.

Jeachterhaalt de reden waarom er vertraging is opgetreden zodat je desituatie van jouw klant beter kan begrijpen. Op basis van dezeinformatie ga je meedenken in termen van oplossingen en neem jeuitgebreid de tijd om uitleg te geven over verschillende producten(bv.

kredietkaart, persoonlijke leningen...). Het is jouw doel omtot oplossingen te komen die op lange termijn werken om recidive tevermijden.

Bij de ene klant loopt dit uiteraard soepeler dan bijeen andere. Het kan dus voorkomen dat je echt moet onderhandelen omtot een efficinte oplossing te komen.

Je dient in dittelefoongesprek ook stil te staan bij de gevolgen die gepaard gaanmet niet-betaling. Na deze telefonische contacten, breng jeadministratief alles ook in orde.

Je geeft alles in het internsysteem in en bevestigt de betalingsbelofte schriftelijk. Hierbijstuur je ook de laattijdige termijnen nogmaals door naar de klant.

Komt een klant meerdere malen de betalingsbelofte niet na, danwordt zijn / haar dossier doorgestuurd naar een beheerdervoorgeschillen.

Zij nemen dan de verdere stappen in hetdebiteurenbeheer.

Functie-eisen

Alscollector front end is het belangrijk dat je over sterkecommunicatieve vaardigheden beschikt. Je staat sterk in je schoenenin zowel de Nederlandse als Franse taal.

Moeilijke telefonischegesprekken in deze talen, schrikken je absoluut niet af. Je blijftde kalmte bewaren ook al lopen de gemoederen aan de andere kant vande lijn hoog op.

Je bent met andere woorden zeer stressbestendig enklantgericht. Het denken in mogelijkheden zit je in het bloed. Jouwdoel als collector front end is om voor iedere klant rustig tot eenafdoende oplossing te komen.

Omwille van bepaalde wetgevingengebonden aan bovenstaande job-inhoud, is het voor deze functie eenvereiste om minstens een secundair diploma behaald te hebben.

Onzeklant vraagt deze ook op bij opstart. Tot slot verwacht onze klantook dat je een eerste ervaring kan voorleggen in een functie metveel telefonische klantencontacten (stage, studenten- en / of vastejob).

Je leest het dus goed : als schoolverlater kom je zeker ook inaanmerking!

Arbeidsvoorwaarden

Defunctie van Collector Front End gaat gepaard met een voltijdsetewerkstelling van 37 uur per week. Om de klantenservice optimaalte houden, wordt er gewerkt met een shiften-systeem met uren tussen8u00 en 20u00 (8u-16u / 10u-18u / 12u-20u).

Een keer per maand werk jeop zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u30. Deze uren worden in dewerkweek gecompenseerd (recup).

Onze klant voorziet geen overuren.Na een succesvolle uitzendperiode van 6 maand via Accent, volgennog 2 contracten van bepaalde duur (2x 6 maand) waarbij er op vastemomenten evaluatiegesprekken worden gevoerd.

Hierna ontvang je jouwvast contract bij onze klant. Financieel :

 • Eenbruto maandloon afhankelijk van kandidaat tot kandidaat; er wordtrekening gehouden met relevante werkervaring
 • Aanvullend is er een maandelijkse bonus(persoonlijk en team-gebonden)
 • Maaltijdchequesvan 8 per gewerkte dag
 • 32 verlofdagen perjaar die vrij kunnen worden opgenomen, na onderling overleg met decollega's (20 wettelijke verlofdagen en betaalde 12 adv-dagen)
 • Het sollicitatieproces van onze klant gaatzeer vlot. Twee gesprekken (eentje digitaal en eentje fysiek)binnen max. 2 weken ingepland.

  Bij twee positieve gesprekken volgter een loonsvoorstel per mail. Onze klant beseft dat het op vandaagsnel moet gaan en laat er dus geen gras overgroeien.!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier