Adjunct-adviseur 'projectcoördinator reconversie Koksijde' - dienst Ruimtelijke Planning in Brugge
Provincie West-Vlaanderen
Brugge, Belgium
2 dagen geleden
source : Graduateland

Niveau A Functiebeschrijving

Projectcoördinator (m / v) dienst ruimgelijke planning

Projectcoördinator

Functiefamilie 5 : projectcoördinatoren

II. Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning die instaat voor :

de uitvoering en coördinatie van projecten ter realisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

de opmaak en coördinatie van adviezen

het uitwerken van strategische projectgebieden (bv. de reconversie van de militaire basis van Koksijde)

Je vormt een team met 10 ruimtelijke planners, 3 GIS medewerkers en 1 participatiemedewerker.

Je rapporteert aan het diensthoofd.

III. Basisdoelstelling

In eerste instantie sta je in voor het sturen en uitvoeren van het strategische project rond de reconversie van de militaire basis van Koksijde (voor bijkomende informatie rond dit project zie procesnota bij PRUP)

Je rolt op zelfstandige basis een projectstructuur uit

Je staat in voor de algemene en dagelijkse opvolging van het toegewezen project

Vanuit je dagelijkse opvolging van het project draag je op een constructieve manier bij aan de verdere uitwerking van het strategisch project (visie, plan, acties,..)

Je zet de tijdslijn uit en bepaalt welomschreven mijlpalen

Je onderhoudt, ontwikkelt en rolt relevante netwerken uit met publieke en private partners

Je brengt de visies van de diverse betrokkenen en overheden in kaart en zoekt waar nodig naar een compromis met als doel een innoverend resultaat die een positieve impact heeft op de ruime omgeving

Je staat in voor de frequente contacten tussen alle betrokken actoren en brengt de nodige stakeholders op de juiste momenten samen

Je gaat actief op zoek naar middelen, subsidies of instrumenten, om de inrichtingsnota vorm te geven en een draagvlak verder op te bouwen

Op geregelde tijdstippen sta je in voor een coherente terugkoppeling naar de beleidsgroep van het strategisch project.

Na het finaliseren van dit project wordt je ingezet voor andere projecten en werkzaamheden binnen de dienst of het Provinciebestuur.

IV. Generieke resultaatgebieden

Vertegenwoordigen van het project of de dienst

Dit omvat onder meer volgende taken :

Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, opstarten van projecten

Invulling geven aan samenwerkingsverbanden en / of projecten met externe instanties

Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het bestuur

Fungeren, binnen het project als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties

Meewerken aan een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie

Dit omvat onder meer volgende taken :

Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek project

Rapporteren aan de leidinggevende / verantwoordelijke(n) in verband met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,

informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, collega’s,

Formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen in het kader van meewerken aan projecten of verbeteren van de werking of dienstverlening

Dit omvat onder meer volgende taken :

Meedenken bij de aanpak, planning en opvolging van projecten

Herkennen en analyseren van signalen uit het werkveld

Proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen, trends,

Opmaken van beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s

Evalueren van de dienstverlening of werking en formuleren van voorstellen ter verbetering

Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van de toegewezen projecten

Dit omvat onder meer volgende taken :

Opvolgen van alle procedures in het kader van het project opmaak en bijhouden van draaiboeken

Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling

Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten

Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

V. Specifieke resultaatgebieden

KERNCOMPETENTIES

Permanente ontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijke plan voor de verbetering van de eigen prestaties

Creëren van een leerklimaat

Integriteit

Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk

Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie

Respect en openheid voor anderen stimuleren

Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

GEDRAGSCOMPETENTIES

Plannen en organiseren

Structuur aanbrengen in eigen werk en dat van anderen, ontwikkelen van werkmethodes

Bepalen van objectieven en prioriteiten

Ontwikkelen van systemen en methodes om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden

Inplannen van meetmomenten en evaluatie

Toezien op een efficiënte en effectieve besteding van de middelen

Kwaliteitsvol werken

Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria

Stimuleren van een kwaliteitsvolle uitvoering van de taken en projecten en opvolgen van de (tussentijdse) resultaten

Ingrijpen als de kwaliteit van de producten binnen het project niet in orde is

Netwerken

Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie

Bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van alle projectpartners

Belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan

Probleemoplossend werken

Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden

Kunnen tot synthese / beoordeling komen

Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen

Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten

De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

Stressbestendigheid

Resultaat- en kwaliteitsgericht blijven werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden

Constructief omgaan met kritiek van anderen en bereidheid om bij te sturen

Bij confrontaties of in crisismomenten een correcte en tactvolle houding behouden

Bij tijdsdruk prioriteiten aanbrengen en doelgericht blijven werken

Goed kunnen presteren onder regelmatige terugkerende tijdsdruk, tegenslag en moeilijke omstandigheden

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

Kennis van projectmanagement

Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein

Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

VII. Extra informatie

Regelmatige verplaatsingen in werkverband

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier