CHIEF INNOVATION OFFICER
T2-CAMPUS
Thor Park 80403600 Genk, Bélgica
9 uur geleden

De uitdagingJe werkt je in in de inno va tie visie van T2 campus en in de verschil lende lopende inno va tie dos siers,Je bent de verbinder (connec ting the dots) tussen de verschil lende lopende inno va tie pro jecten en de Inno vat horen,Je ziet de oppor tu ni teiten van de verschil lende lopende projecten, je weet ze te verbinden om zo te komen tot méér meer waarde,Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs leven in de tech no lo gie sector en indu strie,En op basis van dat alles vorm je een toekomst visie en aanpak, waarmee je het dage lijks bestuur weet te over tuigen.

Je geeft leiding aan de Innovat(h)oren en weet hen te inspi reren en te sturen met je overall visie.Je reali seert de toekomst visie door bijko mende project sub si dies, door samen wer kings ak koorden, door .

 • Ons aanbodJe krijgt een trek kersrol in de T2 campus, en zal deel uitmaken van het dage lijks bestuur van de cvba T2 campusEen uitda gende, voltijdse job in een orga ni satie die game changing is.
 • Een correcte verlo ning met diverse extra le gale voor delen.De werk plek is T2 campus : Thor Park 8040, 3600 GenkJouw profiel Je komt uit het bedrijfs leven en je hebt kennis en erva ring in een tech ni sche of tech no lo gi sche sector.

  Je bent gepas si o neerd door talen t ont wik ke ling en door techniek / technologie. Je bent gebeten door de snelle evolutie van tech no logie.

  Je bent een inspi re rende leider en kan terug blikken op een rele vante erva ring als leiding ge vende.Je bent analy tisch sterk en kan uit een veel heid aan infor matie een sterke visie en stra tegie ontwik kelen.

  Je weet daarbij te focussen.Je persoon lijk heid wordt onder meer gety peerd door een gezond even wicht van mens en resul taats ge richt heid, klant ge richt heid en een hands on aanpak.

  Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de tech no lo gie sector.Je neemt initi a tief en legt gemak ke lijk nieuwe contacten.

  Je bent vlot en sterk in (monde linge en schrif te lijke) commu ni catie.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier