Projectverantwoordelijke hydrologie
Witteveen + Bos
Antwerp
5 dagen geleden

Werken met het water van vandaag voor het water van morgen!

Binnen de Europese Green deal en de Vlaamse Blue deal, eist water een prominente rol op. De watercyclus is, samen met de bodem- en de natuurlijke cyclus, sturend in ecosysteemanalyses & eco(geo)hydrologische studies, en is van groot belang in natuurinclusieve, landschappelijk geïntegreerde ruimtelijke ordening, planning & inrichting.

In een veranderende, alsmaar complexere wereld met steeds groter wordende maatschappelijke vraagstukken op vlak van milieu en klimaat, moeten we werken aan een duurzame, toekomstgerichte samenleving.

Water speelt daarbij een cruciale rol.

Het dynamische en gedreven team CRC (Coast, Rivers & Cities) van Witteveen en Bos werkt aan duurzame, gedragen oplossingen voor het behoud van kwalitatieve, watergebonden natuur en essentiële ecosysteemdiensten, een veerkrachtige kust & dynamische rivieren, en leefbare steden in een groen-blauw dooraderd landschap.

Kortom, het team CRC werkt rond meerdere thema’s waarin water een essentiële rol speelt en die zeker de interesse wekken van bekwame, ervaren hydrologen.

Heb jij de geschikte expertise, de enthousiaste spirit en de juiste gedrevenheid, dan kan je, samen met ingenieurs, wetenschappers en (landschaps)architecten werken aan complexe integrale projecten waarin naast water, de thema’s ecologie, omgeving en ruimtelijke ordening centraal staan.

De gespecialiseerde hydrologen binnen Witteveen+Bos Nederland, die onze werking ondersteunen, helpen graag en begeleiden waar nodig.

Ben jij

 • onze nieuwe collega die binnen het expertisedomein water de projectuitvoering naar een hoger niveau tilt en onderzoeksresultaten naar werkzame adviezen en realistische oplossingen vertaalt;
 • een gedreven en ondernemende projectbeheerser die onze ambities en streefdoelen inzake toekomstbestendig waterbeheer en -gebruik waar maakt;
 • een gedegen project- en procesmanager die de vooropgestelde doelen bereikt;
 • iemand die vraagstukken en problemen inzake waterbeheersing, overstromingsrisicoanalyse, waterbalansen, en ontwikkeling van stedelijke & natuurlijke gebieden mee helpt oplossen;
 • iemand die bijdraagt tot kennisontwikkeling en innovatie binnen de groep.
 • Wat wij vragen

 • je voelt je aangesproken en je genoot een wetenschappelijke vorming waardoor je handelt en denkt op academisch niveau.
 • Je hebt een analytische geest en werkt vanuit een holistische, integrale visie.

 • je hebt reeds ervaring en een professioneel traject afgelegd van minstens 5 jaar in hydrologische studies (projectorganisatie en -uitvoering), met een voorkeur voor ecohydrologie of geohydrologie;
 • je hebt kennis van watermanagement, integraal waterbeheer, waterhuishouding en de toepasbaarheid in nature-based solutions’ en duurzame ontwikkeling;
 • je hebt expertise in innovatieve grond- en oppervlaktewatermodellering;
 • je kan informatie en data omzetten in concrete maatregelen aan de hand van modellen, scenario-analyses en hydrologische systeembeschrijvingen;
 • je bent vlot in het adviseren van opdrachtgevers, terreinbeheerders en andere stakeholders en houdt daarbij rekening met de belangen vanuit natuurbehoud, omgeving, infrastructuur, recreatie, landbouw en andere actoren;
 • je bent gedreven en neemt het voortouw in de uitwerking van studies en in het initiëren en faciliteren van nieuwe projecten.
 • Dan ben jij de collega die we zoeken!

  Als projectverantwoordelijke sta je in voor projectcoördinatie, -uitvoering en rapportage & advisering. Je waakt over de kwaliteit, de deskundigheid en de voortgang van projecten, samen met de projectmanager en de collega’s.

  Je bent proactief, rationeel, maar mensgericht en handelt in het belang van het project, de bedrijfswaarden en de doelstellingen van de opdrachtgever.

  Je neemt initiatief, ziet opportuniteiten en lost problemen op. Je hebt coachende capaciteiten en kan je kennis vlot overbrengen.

  Wat wij bieden

  We bieden je een contract van onbepaalde duur, een marktconform salaris en een pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden.

  Daarnaast hechten we veel belang aan kennis en verantwoordelijkheid. In die optiek vinden we persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling uiterst belangrijk en investeren we in jouw ontplooiing via een breed aanbod aan interne en externe opleidingen.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier