OVAM zoekt Kwaliteitsdeskundige bodem
Bond Beter Leefmilieu
Brussel, België
4 dagen geleden

Functievereisten

 • U bent in het bezit van een bachelordiploma.
 • U beschikt over een grondige kennis van het bodemdecreet, de uitvoeringsbesluiten en procedures met betrekking tot kwaliteitsborging.
 • U beschikt over een grondige kennis van het Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).
 • U beschikt over een goede kennis van bodemonderzoeken en -saneringstechnieken en CMA.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met controles / audits.
 • U beschikt over een rijbewijs type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U beschikt over een grondige kennis van Windows, Excel, Open Office, Zimbra, Alfresco en Mistral.
 • Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

  De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn : daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

  Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

  Verantwoordelijkheid nemen : handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.

  Niveau 1 Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.
 • Assertiviteit : voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen.

  Niveau 1 Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen aan (reactief).

 • Heeft vertrouwen in zijn standpunten en komt voor zijn mening uit.
 • Maakt duidelijk als hij het oneens is met de gesprekspartner.
 • Bewaakt zijn grenzen van kennen en kunnen (bv. durft nee’ te zeggen).
 • Gebruikt krachtige taal (dus niet een beetje’, misschien’, ).
 • Reageert evenwichtig en beheerst op druk (negatieve reacties, tegenstand, verwijten, ).
 • Analyseren : een probleem duiden in zijn verbanden en op efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.

  Niveau 2 Legt verbanden en ziet oorzaken.

 • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Benoemt de oorzaken van problemen.
 • Detecteert onderliggende problemen.
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.
 • Oordeelsvorming : meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.

  Niveau 1 Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese.

 • Komt tot een synthese van de verzamelde informatie.
 • Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid.
 • Weegt alternatieven tegen elkaar af.
 • Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties.
 • Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is.
 • Klantgerichtheid : wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.

  Niveau 1 Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden.

 • Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort.
 • Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op.
 • Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen.
 • Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen.
 • Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening.
 • Plannen en organiseren : op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.

  Niveau 1 Plant en organiseert zijn werk effectief.

 • Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht.
 • Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast.
 • Houdt in zijn planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk.
 • Gaat systematisch en stapsgewijs te werk.
 • Controleert de voortgang van zijn werk en stuurt bij wanneer nodig.
 • Selectieprocedure : timing onder voorbehoud

  De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat.

  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 • Screening op basis van de kandidaatstelling eliminerend vindt plaats in week 2 van 2019. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 • Jurygesprek : functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase.
 • Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Bodembeheer, de teamverantwoordelijke iKB, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist.

  Het gesprek vindt plaats in week 4-5 van 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.

 • Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit : een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, extra gesprek of andere relevante test (bijv.
 • computervaardigheid, .).

 • De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 • Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 • De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.
 • Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.372,59 euro bruto / maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving.
 • Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid.

  U vindt deze terug via volgende link : https : / / www.vlaanderen.be / nl / vlaamse-overheid / werken-bij-de-vlaamse-overheid / salarissimulator.

 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap / chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud : kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands.
 • Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.

 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.
 • Solliciteren

  Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 6 januari 2019 . Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in.

  Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan / ervaring en een kopie van uw diploma.

  De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie.

  Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv.

  assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier