Raad van Bestuur bij klimaatdichters
Klimaatdichters
Brussel
6 dagen geleden

Omschrijving van de vacature

Eerst een woordje uitleg over de klimaatdichters

Klimaatdichters is een snel groeiende beweging van Vlaamse en Nederlandse woordkunstenaars. Naar het voorbeeld van Poets for the Planet strijden we met poëzie in al haar verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld.

Aangemoedigd door protest over de hele wereld geloven we dat poëzie een belangrijke rol kan vervullen om het tij te keren, als creatief en inspirerend geluid in de strijd voor het klimaat.

Functieomschrijving

Als lid van het Bestuur lever je een belangrijke bijdrage aan de activiteiten die de klimaatdichters organiseren. Het Bestuur bestaat uit drie tot zeven betrokken leden.

Het Bestuur controleert en adviseert de kerngroep die bestaat uit een dichters die de stichting / vzw feitelijk bestuurt.

De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de individuele leden hun specifieke kwaliteiten en expertises aan de Bestuur kunnen bijdragen.

Daartoe zoeken we een lid met een groene’ achtergrond. Het betreft een onbezoldigde functie voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal twee termijnen.

Het Bestuur komt vier keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn leden van het Bestuur beschikbaar voor overleg per telefoon of e-mail.

Profiel

Wij zoeken een persoon met een maatschappelijk profiel die een sterke betrokkenheid voelt tegenover het klimaat, de biodiversiteit en sociale en economische duurzaamheid.

Het is een pluspunt als de persoon aantoonbare en diepgaande kennis heeft op het gebied van positionering en profilering, communicatie en marketing.

We zoeken iemand die van buiten naar binnen kan kijken, en feedback kan geven op het beleid van de klimaatdichters.

Zelf zijn wij actief in België en Nederland, wij zoeken dus iemand woonachtig in een van deze gebieden.

Daarnaast geldt voor alle leden van het Bestuur dat zij

 • Bestuurlijke ervaring bezitten dan wel de ambitie bezitten een bestuursfunctie bij een culturele instelling te vervullen.
 • Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn zich hierin te verdiepen.
 • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de kerngroep en de algemene gang van zaken binnen de stichting / vzw tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de kerngroep in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Bestuur en de kerngroep onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de kerngroep maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting / vzw te voorzien;
 • Geen tegenstrijdig belang hebben.
 • Kunnen werken in teamverband.
 • Het Bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

  Ons aanbod

 • We worden gedreven door woorden en zijn gericht op transformatie. We willen inspireren, verontrusten en mobiliseren, aan de hand van poëzie-evenementen, acties, debatten en publicaties.
 • We zijn daarbij liefdevol en voorkomend, maar ook licht ontvlambaar.

 • We zijn lyrisch over de natuur en ziedend over de destructie. We zetten de schoonheid van de taal in voor bewustwording.
 • We willen mens en planeet verbinden en de individuele en collectieve verantwoordelijkheid versterken.

 • We werken samen met protest- en milieubewegingen die zich inzetten voor het klimaat.
 • We zijn inclusief, niet gebonden door leeftijd, geloof, gender of origine.
 • We geloven in poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid. We weigeren lijdzaam toe te kijken hoe de ecologische ramp wereldwijd steeds grotere vormen aanneemt.
 • We stellen ons een toekomst voor waarin lessen zijn getrokken uit de ecologische noodtoestand. Een toekomst waarin de natuur op de eerste plaats staat en alle levende wezens welvaren.
 • We roepen dichters en spoken word-artiesten uit Nederland en Vlaanderen op zich bij ons aan te sluiten en moedigen schrijvers uit andere landen aan tot eenzelfde poëtisch-activistische stellingname.
 • We dromen van een wereldwijde kunstenaarsgemeenschap die samenspant rond één missie : het herstel van de planeet.

  klimaatdichters is zowel een stichting als een vzw in

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier