Manager Zorgkas (VSB - Vlaamse sociale bescherming)
Partena
Brugge, Belgium
il y a 2j

De taken van de Directeur Zorgkas?

Rechtstreeks rapporterend aan de voorzitter van het DirectieComité van de Zorgkas zal de Directeur Vlaamse Zorgkas volgend takenpakket beheren :

 • Je zorgt voor het vertalen van de visie en strategie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in doelstellingen en prioriteiten van de Zorgkas en dat binnen de gegeven budgettaire context.
 • Je bent verantwoordelijk voor de klantgerichte doelstellingen zoals aansluitingsgrtaad, klantentevredenheid.
 • Je garandeert dat al deze doelstellingen operationeel worden behaald en dit door middel van het opzetten, implementeren en toepassen van de nodige procedures, end to end processen en werkmethodes.
 • Je bent verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de zorgkas, passend binnen de opdrachten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Dit impliceert onder andere : De coördinatie tussen de Zorgkas en de diensten van de Landsbond en het Ziekenfonds waarbij de opstelling van processen en opvolging van de overeengekomen SLA’s en KPI’s worden gegarandeerd.

  Het opstellen, bewaken en opvolgen van het jaarlijkse budget dat eveneens onderhevig is aan de voorlegging en goedkeuring van de bevoegde beheersinstanties.

  De voorbereiding van de bestuursorganen in samenwerking en overleg met de voorzitter (Directiecomité, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering).

 • In lijn met het standpunt van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen, verzorg je mee de contacten met de Vlaamse Overheid in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming, waar je mee zorgt voor high level contactname.
 • Je staat, in nauwe samenwerking met het team Vertegenwoordiging & Studies van de Landsbond, in voor het vertegenwoordigen van de belangen van de Zorgkas en haar leden waarbij je de standpunten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming voorbereidt, presenteert en verdedigt ten aanzien van de betrokken externe instanties.

 • Je staat eveneens in voor het overleg met de andere Zorgkassen en alle andere stakeholders binnen de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Jouw belangrijkte stakeholders zijn het Helan Onafhankelijk Ziekenfonds Helan en de diensten van de Landsbond.

 • Je stelt de nodige relevante informatie met betrekking tot de Zorgkas (oa nieuwe regelgeving, persberichten edm) ter beschikking van alle medewerkers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen betrokken bij de Vlaamse Sociale Bescherming opdat zij hun opdrachten kunnen uitvoeren.
 • Je geeft enerzijds rechtstreeks leiding aan de medewerkers op de payroll van de Zorgkas en anderzijds werk je nauw samen met de medewerkers van de Landsbond en het Zienkenfonds.
 • Het uitgebreide beheer van de Zorgkas maakt dat bepaalde rollen en taken, die op basis van uitgeschreven Service Level Agreements (SLA’s) en objectieven, worden toevertrouwd aan medewerkers van de Landsbond en het Ziekenfonds die niet door de Manager Zorgkas worden aangestuurd maar waar een nauwe samenwerking mee opgezet is.

 • Tenslotte zorg je ervoor dat de IT-tools, noodzakelijk voor het correct uitoefenen van de taken van de Zorgkas, continu worden gemonitord en eventueel worden geüpdated in functie van de noden en binnen de overeengekomen budgettaire ruimte.
 • Je zorgt eveneens voor het actief deelnemen en het verzorgen van de contacten met de collega’s van de Christelijke Mutualiteit en het Neutraal Ziekenfonds in het kader van de projecten binnen OpenZorg (IT samenwerking).

  Het profiel van de Directeur Zorgkas?

 • Je hebt een Master-diploma dat je aanvult met 4 tot 6 jaar operationele ervaring. Na een inwerkingsperiode van 6 maanden zal je autonoom kunnen functioneren.
 • Een gedegen kennis van de wetgeving op de Vlaamse Sociale Bescherming is een pluspunt. Ook kennis van de ziekenfondswereld, sociale secretariaten, vezekeringen of gelijkgestelde sectoren vormt een extra troef.
 • Je kan de nodige project management ervaring voorleggen waarbij je ook de financiële kant van projecten hebt beheerd.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een team gespecialiseerde medewerkers.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen die orde, planning en structuur kan aanbrengen.
 • Je bent een vlotte communicator, zowel gesproken als geschreven, en bent in staat technische materies te vertalen naar begrijpelijke organisationele taken.
 • Je hebt diplomatieke vaardigheden die vereist zijn binnen het stakeholder management.
 • Je bent drietalig (Nederlands, Frans en Engels).
 • Je hebt kennis van en ervaring in IT-tools waaronder een gedegen MS Office kennis.
 • Plaats van tewerkstelling

  De plaats van tewerkstelling is de hoofdzetel van het Helan Onafhankelijk Ziekenfonds waarbij regelmatige verplaatsingen en aanwezigheid op de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen noodzakelijk is.

  Signaler cette offre d'emploi
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Postuler
  Mon email
  En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
  Continuer
  Formulaire de candidature