Brussel 2030
Brussels Kunstenoverleg
Brussels, Belgium
1 dag geleden

Oproep

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt missieverantwoordelijken (één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen) met uitgebreide ervaring op artistiek, administratief en financieel vlak, om de kandidatuur van Brussel als Culturele hoofdstad van Europa 2030 voor te bereiden.

Een kandidatuur indienen kan t.e.m. 01 / 12 / 2020.

De oproep hieronder komt uit het persbericht >

29 / 10 / 2020) van Minister-President Rudi Vervoort

Over tien jaar is één van de steden van België culturele hoofdstad van Europa. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt zich in eigen naam, samen met de Stad Brussel en alle Brusselse gemeenten kandidaat.

De Brusselse gewestregering heeft ook officieel aangegeven dat zij hierbij partners uit Vlaanderen en Wallonië wenst te betrekken om haar kandidatuur kracht bij te zetten binnen de context van het tweehonderdjarig bestaan van een federaal, multicultureel en samenwerkend België .

Om alle kansen te geven dit project te laten slagen maar ook om de kunst- en cultuursector en de Brusselse civiele maatschappij rustig samen te kunnen brengen, heeft de Regering beslist een oproep uit te schrijven voor een opdrachthouder die tegen 2024 de formele kandidatuur moet voorbereiden .

Opdrachten

 • Verduidelijken welke procedures gevolgd moeten worden om een kandidatuur in te dienen en onderzoeken wat dat juridisch, administratief en financieel inhoudt;
 • Voorstellen doen over de wijze waarop de kandidatuur van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030 moet worden beheerd (op zijn minst voorstellen formuleren in verband met de bestuursstructuren, de administratieve, financiële, artistieke, culturele en burgerlijke sturing en voorstellen doen om te bepalen waar de besluitvorming en het overleg met de openbare partners dient te gebeuren);
 • Het project voorleggen aan de 19 Brusselse gemeenten en hun verwachtingen alsook hun mogelijke investering in het project onderzoeken;
 • Een verkennende opdracht uitvoeren met het oog op een mogelijke institutionele partner in Vlaanderen en Wallonië;
 • Een ontwerpplan voorstellen voor de financiering van de kandidatuur en het project tot in 2032 in overleg met de mogelijke openbare en privépartners en voorstellen doen over hoe dat alles beheerd moet worden;
 • Onderzoeken welke de mogelijke outputs en returns on investment zijn voor de kunst- en cultuurgemeenschap en voor de Brusselse maatschappij in het algemeen indien de kandidatuur zou worden binnengehaald en wanneer dat niet zo zou zijn.
 • Werken met een benchmarklogica om lessen te trekken uit de positieve en negatieve ervaringen van Europese cultuurhoofdsteden :
 • Zorgen dat de conclusies van de raadpleging van de sectoren (RAB-BKO, La Concertation, De Brusselse Museumraad) in de samenstelling van deze kandidatuur worden opgenomen voor wat betreft de drie principes duurzaamheid, nieuwe technologieën en samenwerkingscultuur;
 • Regels voorstellen met betrekking tot de samenstelling en de werking, alsook de opdrachten van een wetenschappelijk comité , belast met de begeleiding van de kandidatuur;
 • Manieren voorstellen om overleg te plegen met / inspraak te geven aan enerzijds de Brusselse kunst- en cultuurgemeenschap en anderzijds het maatschappelijk middenveld om ideeën en visies over het project naar aanleiding van de kandidatuur te verzamelen;
 • Overleg plegen met de volgende instanties over hun mogelijke bijdrage aan het project : de Brusselse lokale en gewestelijke instellingen (gemeenten, gewestelijke besturen, ION, relevante paragemeentelijke en paragewestelijke operatoren ),de federale, gemeenschaps- en supranationale instellingen die aanwezig zijn in Brussel,de Brusselse kunst- en cultuurgemeenschap,het Brussels maatschappelijk middenveld,elke andere relevante stakeholder;
 • Een openbaar, burgergericht, institutioneel, lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees pleidooi uitwerken voor de kandidatuur en het project;
 • Lobbyen voor de kandidatuur en het project;
 • Wegbereidende culturele en artistieke projecten voor de kandidatuur en het project begeleiden;
 • De indiening van de kandidatuur voorbereiden.
 • De opdrachthouder zal verzocht worden te werken op grond van een collegiale logica volgens een bottom-up benadering met de overheidsinstanties, de Brusselse kunst- en cultuursector en het maatschappelijk middenveld.

  Periode

  De opdrachthouder zal worden aangesteld voor een jaar. Die periode kan verlengd worden tot aan de indiening van de kandidatuur.

  Op dat moment zullen het Gewest, de Stad en de Gemeenten een commissaris-generaal (m / v) voor het project aanstellen tot minstens 31 december 2031.

  Deze werkt zelfstandig, maar pleegt op regelmatige basis overleg met het kabinet van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  De opdrachthouder brengt bij de Regering jaarlijks verslag uit over de vorderingen van zijn opdracht. Binnen zes maanden na zijn aanstelling dient de opdrachthouder aan de Regering zijn actieplan voor te leggen voor de uitvoering van zijn opdrachten.

  De opdrachthouder kan zijn :

 • Een of meerdere natuurlijke personen,
 • Een of meerdere rechtspersonen,
 • Een of meerdere natuurlijke en rechtspersonen.
 • De opdrachthouder moet :

 • Beschikken over een uitgebreide kennis van het Brusselse artistieke en culturele weefsel;
 • Ervaring hebben met het zowel administratief als artistiek beheer van cultuurprojecten van internationale omvang;
 • Knowhow over het beheer van een project als Europese cultuurhoofdstad samenbrengen;
 • Beschikken over een verzoenend profiel en een participatieve ingesteldheid;
 • Blijk geven van een nauwgezet administratief en financieel beheer;
 • Goed op de hoogte zijn van de werking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn stakeholders;
 • Zich zowel tegenover Franstaligen als Nederlandstaligen kunnen uitdrukken;
 • Beschikbaar zijn voor de hele duur van de opdracht;
 • Werken met een referentieteam rond de verschillende aspecten die verband houden met dit soort project;
 • Zich ertoe verbinden de waarden die de Regering met het cultuurproject wil uitdragen, te delen.
 • Hoe indienen

  Kandidaturen dienen ingediend te worden in een gesloten omslag met ontvangstbewijs vóór 1 december 2020 om 23u59 (waarbij de poststempel als bewijs geldt) met een kopie per e-mail op het adres :

 • Rudi Vervoort
 • Kandidatuur Brussel 2030

  Hertogsstraat 7-91000 BRUSSEL

  dcordonnier gov.brussels

  De Minister-President onderzoekt de dossiers. De Regering oordeelt over zijn aanstelling.De kandidaatstellingen dienen op zijn minst de volgende elementen te omvatten :

 • een voorstelling van de opdrachthouder en diens eventuele partners (hoogstens 5000 lettertekens),
 • een document dat de werkmethode beschrijft voor de uitvoering van de opdrachten (hoogstens 15.000 lettertekens),
 • een budgetvoorstel voor de opdracht (hoogstens 1 A4 pagina).
 • De dossiers mogen zowel in het Nederlands als in het Frans worden opgesteld.

  De Minister-President waarborgt het vertrouwelijk karakter van alle kandidaturen.

  Voor nadere vragen

  neemt u contact op met David Cordonnier , adviseur van de Minister-President

 • dcordonnier gov.brussels
 • 3225063224
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier