Preventie-deskundige (m/v/x)
Fedasil
Langemark-Poelkapelle, BE
6 dagen geleden

Doel

Als medewerker preventie ondersteunt en adviseert u, in nauwe samenwerking met de directie van het centrum in de uitvoering van werkzaamheden in het kader van wetgeving inzake veiligheid.

U werkt nauw samen met de andere diensten (technische dienst, dienst begeleiding, onthaal, ) in het opvangcentrum in Poelkapelle.

U voert zowel administratief als praktisch een grote variatie van taken uit waarbij u vaak voor preventie-uitdagingen komt te staan.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 235 bewoners en er werken 52 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : de directie, het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de boekhouding, de buurtwerking en animatie, de opvoeders, begeleiders (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

 • Basiskennis van Preventie en Bescherming Werknemers (Welzijnswet) en de bij dit domein horende taken in een opvangcentrum.
 • Interne en externe controles, JAP, audits, risicoanalyses, procedures,...).

 • Je werkt het globaal preventie- en jaaractieplan verder uit. Je zorgt dat de beheerstools administratief op punt staan en stuurt bij waar nodig.
 • Je voert rondgangen uit in het magazijn en de gebouwen, Je spoort technische en operationele problemen op en zoekt naar pro-actieve oplossingen.
 • Je plant en volgt het preventief onderhoud van de machines en installaties op.
 • Je voert de periodieke controles uit (legionella, controle speelplein, rookkoepels, walkies, gevaarlijke producten )
 • Je onderzoekt arbeidsongevallen en incidenten , je formuleert en implementeert maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
 • Je bereidt audits voor , evalueert en verbetert de werkplekken en volgt op.
 • Je volgt alle stappen op bij de indienststelling van machines, toestellen en beschermingsmiddelen. Je maakt veiligheidsinstructiekaarten op en stelt preventiemaatregelen voor.
 • Je beheert de wisselstukken, onderhoudsplannen en de machines.
 • Je werkt alle procedures en processen m.b.t. brandpreventie en -bestrijding uit en staat in voor de coördinatie en evaluatie ervan.
 • Je organiseert de jaarlijkse evacuatie-oefeningen. Je volgt de brandcontrolerondes van de verschillende diensten op en neemt actie waar nodig.

 • Je werkt interne noodprocedures uit, evalueert deze op regelmatige basis en stuurt deze bij waar nodig
 • Je organiseert interne opleidingen inzake EHBO, brand, veiligheid en welzijn
 • Je wordt betrokken bij de aankoop van technisch materiaal , nieuwe machines en werkkledij Je formuleert advies inzake de keuze, de technische omschrijving, gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen, technisch materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Je coacht , stimuleert en sensibiliseert om veiligheid op het werk en het algemeen welzijn te bevorderen.
 • Je onderhoudt en realiseert de opvolging van diverse firma's (ongediertebestrijding, externe controle organen, onderhoudswerkzaamheden).
 • Je neem deel aan de verplichte vormingen.
 • Diploma en ervaring

  U bent houder van een bachelorsdiploma.

  U heeft een eerste relevante professionele ervaring.

  Technische vaardigheden

  Vereisten

  U beschikt over voldoende computerkennis om met de gangbare programma’s te kunnen werken.

  U heeft voeling met / interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

  U heeft voeling hebben met preventie en veiligheid

  Troeven

  Werkervaring op tewerkstellingsplaatsen waar veiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt is een pluspunt

  Je hebt een opleiding Preventie-adviseur behaald

  U heeft kennis van het Frans en Engels en / of andere vreemde talen.

  Algemene vaardigheden

  In team werken :

  Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

  Klantgericht handelen :

  Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

  Betrouwbaarheid tonen :

  Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

  Zichzelf ontwikkelen :

  Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

  Doelstellingen bereiken :

  Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

  informatie analyseren :

  Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

  Problemen oplossen :

  Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

  Ondersteunen :

  Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

  Type overeenkomst

  Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot een vast contract na een positieve evaluatie. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor de duur van minstens 2 jaar voor alle type arbeidsovereenkomsten.

  De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

  Plaats van tewerkstelling

  Stadensteenweg 68

  8920 Langemark-Poelkapelle

  Loon

  Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto €2.

  691,72 en €3. 944,35 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

  Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. , Voordelen

  Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

  Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

  Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

  Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

  Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

  Valorisatie van nuttige werkervaring.

  Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier