Fitter
Accent
Tienen, BE
5 dagen geleden

Onze klant is een ware technischedienstverlener. Door haar spreiding over gans Belgi werkt onzeklant als dienstverlener met maximale flexibiliteit.

De mensen diedeze werkzaamheden uitvoeren zijn onder andereonderhoudstechniekers lassers en pijpfitters. Zij hebben allen eentechnisch gevoel voor de installatie waaraan ze werken met grotezin voor verantwoordelijkheid.

De eigen medewerkers vormen de basisvan het bedrijf. Momenteel zijn er meer dan duizend medewerkers indienst. Dankzij dit grote aantal medewerkers kan onze klant directen slagvaardig reageren op de wensen van de markt.

Verder hechtonze klant heel erg veel waarde aan kwaliteit n veiligheid. Degrootste prioriteit van het bedrijf is het veilig werken van deeigen medewerkers.

We dragen er de grootst mogelijke zorg voor datonze medewerkers veilig werken geheel volgens de recentsteprotocollen en veiligheidsinstructies.

Door continu te investerenin opleidingen en cursussen blijft de kennis van ons personeelup-to-date.

Functiebeschrijving

Wiesolliciteert voor de vacature als fitter regio Tienen neemt deonderstaande taken voor zijn of haar rekening :

 • je werkt voornamelijk volgens een dagregime;
 • je wordt tewerkgesteld op verschillende wervenin regio Vlaams-Brabant en Limburg;
 • je wordttewerkgesteld op verschillende projecten in regio Vlaams-Brabant enLimburg;
 • je werkuren zijn sterk afhankelijkvan de verschillende projecten;
 • je volgt dewerkuren van de verschillende klanten;
 • afhankelijk van het project werk je metverschillende collega's waar je toch een hecht team mee vormt;
 • je voert werken uit onder leiding ensupervisie van een brigadier;
 • je werkt voorrenovatieprojecten;
 • je werkt voornieuwbouwprojecten;
 • je voert werken uit rondpijpfitting in de metaalconstructies;
 • je voertwerken uit aan de hand van een werktekening;
 • je voert werken uit aan de hand van eenprojectietekening;
 • je voert werken uit rondhet aanpassen van pijpstukken;
 • je voert werkenuit rond het vernieuwen van pijpstukken;
 • jemonteert bij de klanten pijpleidingsystemen volgens de richtlijnenvoor druksystemen (PED);
 • je bentverantwoordelijk voor het aftekenen van buisstukken;
 • je bent verantwoordelijk voor het aftekenenvan bochten;
 • je bent verantwoordelijk voor hetaftekenen van T en Y verbindingen (projectie van deontmoetingslijnen);
 • je stelt buiswerk samenmet bochtstukken volgens de ISO kwaliteitsnormen;
 • je stelt buiswerk samen met segmentbochtenvolgens de ISO kwaliteitsnormen;
 • je steltbuiswerk samen met flenzen volgens de ISO kwaliteitsnormen;
 • je stelt buiswerk samen met T-stukken volgensde ISO kwaliteitsnormen;
 • je bentverantwoordelijk voor het uitbranden van buizen volgens afgetekendelijn;
 • je bent verantwoordelijk voor hetafbranden van buizen volgens afgetekende lijn;
 • je bent verantwoordelijk voor het uitbrandenvan collectoren volgens afgetekende lijn;
 • jebent verantwoordelijk voor het afbranden van collectoren volgensafgetekende lijn;
 • je voert dezeafbrandingswerken manueel uit;
 • je voert dezeuitbrandingswerken manueel uit;
 • je bentverantwoordelijk voor het slijpen van afschuiningen om een goedelasnaad te verkrijgen;
 • je bentverantwoordelijk voor het hechten van buizensamenstellingen metbehulp van brugverbindingen;
 • je plooit buizen;
 • je kraagt gaten uit in buizen;
 • je bent verantwoordelijk voor het vernauwenvan buisuiteinden;
 • je brengtversterkingsstukken aan bij buisontmoetingen;
 • je voert puntlaswerken uit met TIG;
 • je bewerkt metalen of kunststof buizen totgeprefabriceerde stukken buis (spools);
 • jemonteert deze spools op verschillende werven;
 • je spoort eventuele lekken op;
 • je draagt zorg voor het materiaal dat je terbeschikking krijgt;
 • je helpt andere collega'swaar nodig;
 • werken volgens de meest recenteveiligheidsinstructies en veiligheidsprotocollen is steeds topprioriteit voor jou.
 • Functie-eisen

 • Alsfitter voor een vacature in regio Tienen zoeken we iemand die zicherg flexibel kan opstellen. Daarnaast kan je hieronder het profielvinden voor deze vacature;
 • je hebt eenopleiding als fitter achter de rug;
 • je benterg gemotiveerd om dagelijks aan de slag te gaan als fitter;
 • het is een groot pluspunt als je al ervaringhebt als fitter;
 • het is een groot pluspunt alsje al ervaring hebt als fitter in de (petro)chemische sector;
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • je raakt iedere ochtend zelfstandig tot aan jewerkplaats in regio Vlaams-Brabant of in regio Limburg;
 • je bent iemand waar zowel de collega's alsleidinggevenden op kunnen rekenen;
 • je denktmee met het bedrijf;
 • je bent erg flexibelafhankelijk van verschillende projecten;
 • jebent flexibel naar verschillende werven toe;
 • je bent flexibel naar verschillende projectentoe;
 • je bent flexibel naar verschillendeafstanden toe;
 • je bent flexibel naarverschillende uren toe;
 • je bent erg leergierigen staat er voor open de werking van het bedrijf volledig aan teleren;
 • je bent bereid een certificaat vanflensmonteur te behalen;
 • het is een pluspuntals je al in het bezit bent van een certificaat van flensmonteur;
 • je kan zelfstandig werktekeningen lezen;
 • je kan zelfstandig projectietekeningen lezen;
 • het is een pluspunt als je ervaring hebt inpuntlassen met Tig;
 • je bent een echteteamplayer;
 • je bent steeds vriendelijk naarklanten toe;
 • je bent in het bezit van eenprobleemoplossend denkvermogen;
 • je bent eentechnisch aangelegd iemand;
 • veiligheid blijftvoor jou het allerbelangrijkste aandachtspunt.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in de partner voor mechanisch onderhoud / piping aaninstallaties in de procesindustrie en het verbeteren van deproductiviteit. Meer specifiek bieden wij :

 • eenvaste job na een goede inloopperiode;
 • goedeverloning naargelang de barema's in de metaalsector enmetaalnijverheid;
 • alle voordelen van eentewerkstelling in de metaalsector en metaalnijverheid;
 • een uitdagende en afwisselende functie;
 • een voltijdse tewerkstelling;
 • werk uitvoeren volgens de recentsteprotocollen en veiligheidsinstructies;
 • continue opleidingen en cursussen;
 • een boeiende job binnen technisch onderhoud;
 • een constante mogelijkheid tot ontplooiing;
 • uitdagende projecten;
 • gevarieerde projecten;
 • doorgroeimogelijkheden.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier