Metser
Accent
Halen, BE
5 dagen geleden

Onze klant met deze vacature van metser regioHalen is een algemene aannemer. Hoofdzakelijk zijn ze actief in hetdomein van de gebouwen, burgerlijke bouw en waterwerken.

Daarbijbehoren tot hun overkoepelende groep ook bedrijven diegespecialiseerd zijn in volgende activiteiten : restauratie, hetproduceren van prefab en projectontwikkeling.

Onze partner zelflegt de focus bij nieuwbouwprojecten. Verder hanteren zij enkelebelangrijke kernwaarden : Kwaliteit : het resultaat staat steedscentraal, met oog voor veiligheid.

Flexibiliteit : onze klant iseen dynamische onderneming die steeds reageert op hun veranderendeomgeving en op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen vooruitdagingen.

Klantgerichtheid : de eindklant staat steeds vooropdoor middel van een constructieve samenwerking waarbij meegedachtwordt met de klant.

Passie : alle medewerkers van dit bedrijf zijnkleine ondernemers die gedrevenheid en passie tonen in alles wat zedoen. Verder is onze partner is een sterke speler die graag kiestvoor grote bouwopdrachten op unieke werven.

Hun eigen medewerkerstyperen zich als een sterk team met veel uiteenlopende enverschillendetalenten.

Functiebeschrijving

Voordeze job als metser regio Halen is onze klant op zoek naar een zeergedreven iemand. Onderstaand takenpakket zal jou toevertrouwdworden :

 • je zal thuis aan je voordeur opgepiktworden door een collega of de ploegbaas;
 • samenvertrekken jullie naar de werf;
 • het vertrekuuris afhankelijk van de afstand naar de werf;
 • jullie starten de werkzaamheden tegen 7u op dewerf;
 • jouw werkdag eindigt om 16u op de werf;
 • de verschillende werven bevinden zich zo dichtals mogelijk in de buurt van jouw ploeg;
 • jeeigen ploeg bestaat uit maximum 4 collega's inclusief de ploegbaas;
 • vaak werk je op grote werven samen met ook nogandere ploegen van het bedrijf;
 • je werkt onderaansturing van de ploegbaas;
 • de werken wordenuitgevoerd aan de hand van een bouwkundig en technisch plan;
 • je werkt hoofdzakelijk op nieuwbouwprojecten;
 • deze projecten bestaan uit openbareaanbestedingen (zoals sociale woningen);
 • verder bestaan de werven uit appartementen engrotere gebouwen;
 • deze projecten zijn vanlange duur (meerdere jaren);
 • je voert allerleikleine metselwerken uit;
 • je voert allerleigrote metselwerken uit;
 • je bereidt de werfvoor om de ruwbouwwerken uit te voeren;
 • je zet(eigen) profielen uit;
 • je zal binnenmurenmetselen;
 • je zal buitenmuren metselen;
 • je zal bogen metselen;
 • jezal gevelsteen metselen;
 • je gebruikt hiervooronder andere het kruisverband, centermetsen of halfsteensverband;
 • je plaatst dorpels;
 • jeplaatst plinten;
 • je plaatst stijlen;
 • je plaatst betongewelven;
 • je plaatst lateien;
 • werfleider en projectleiders komen ookregelmatig op de werf waardoor je ook extra vragen aan hen kanstellen;
 • je draagt zorg voor al het materiaaldat je ter beschikking krijgt;
 • je helpt jouwcollega's waar je het nodig acht of het gevraagd wordt;
 • je laat de werf en jouw werkplek iedere dagproper en netjes achter;
 • je zorgt er voor datalle werken op een veilige manier gebeuren en geeft dit telkens dehoogste prioriteit.
 • Functie-eisen

  Onzeklant is op zoek naar een metser in de regio Halen. Voor dezevacature herken jij jezelf in onderstaande omschrijving :

 • je kan opgepikt worden in een straal van 15minuten rond Halen;
 • je bent een echteteamplayer;
 • je kan een enorme gedrevenheidvoor de dag leggen om te willen werken als metser;
 • je hecht enorm veel belang aan collegialiteit;
 • je bent iemand waar de collega's op kunnenrekenen;
 • je bent flexibel naar verschillendewerven toe;
 • fysiek zwaar werk uitvoeren isvoor jou geen enkel probleem (al stelt onze klant wel allemateriaal in om de uit te voeren taken te verlichten);
 • je hebt oog voor detail;
 • je bent iemand die nauwkeurig wil werken;
 • je hecht belang aan orde en netheid, zowel opde werven als in de camionette;
 • je streeftnaar het uitvoeren van kwalitatieve werken;
 • jewerkt graag in de buitenlucht;
 • je bentflexibel anar verschillende afstanden toe;
 • jewerkt graag in een vaste en stabiele ploeg;
 • jebent iemand die graag een nauw contact behoudt met jouwleidinggevende collega's;
 • het is geen probleemvoor jou om voor een sollicitatiegesprek nmalig naarOost-Vlaanderen te gaan (om zo ook het hoofdkantoor van onzepartner te zien);
 • je bent iemand die proactiefvoor een sollicitatiegesprek de website van het bedrijf onder deloep neemt;
 • je bent trots op afgeleverdewerken;
 • je wil graag mee een stempel drukkenop unieke bouwprojecten;
 • je hecht veel belangaan een familiaal gevoel bij jouw werkgever;
 • je bent op zoek naar een duurzametewerkstelling op lange termijn;
 • je bentiemand die veiligheid ten alle tijde op de eerste plaats zet.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Bijonze partner met deze vacature als metser regio Halen kom jeterecht bij de kampioen van de bouw, waar je als medewerker oprechtondersteund en geapprecieerd zal worden. Meer specifiek bieden wij :

 • een vaste job na een goede inloopperiode;
 • s ochtends thuis opgepikt worden aan jevoordeur;
 • een enthousiaste bende collega's;
 • een omgeving waar plezier tijdens het werkhoog in het vaandel gedragen wordt;
 • een goedeverloning naargelang de barema's in de bouwsector;
 • een tewerkstelling in het paritair comit vande bouwsector;
 • een tewerkstelling waarbij jeniet uren lang in de files moet staan;
 • eenjobcoach gedurende de gehele tewerkstelling waar je bij terecht kanmet alle vragen;
 • een toegewezen mentor diegedurende het eerste jaar alle expertise met jou zal delen;
 • een tewerkstelling met een enorm familiaalkarakter;
 • alle voordelen van eentewerkstelling in de bouwsector;
 • drie wekenbouwverlof tijdens de zomervakantie;
 • tweeweken vakantie tijdens de kerstperiode;
 • eenwerkomgeving waar je de kans krijgt zelf initiatief te nemen;
 • attenties bij speciale gelegenheden zoalsSinterklaas enz...;
 • een jaarlijkse barbecuemet alle collega's
 • een tweejaarlijks grootpersoneelsfeest;
 • extralegale voordelen zoalsecocheques;
 • een werkgever die rekening houdtmet jouw persoonlijke noden en ambities met betrekking totdoorgroeimogelijkheden;
 • een uitgewerktopleidingsplan op maat van jouw job;
 • een ruimopleidingsaanbod (met zowel interne als externe opleidingen);
 • het bijwonen van regelmatige toolboxmeetingsom het belang van veiligheid te benadrukken;
 • een financieel stabiele maar ook enormgroeiende onderneming;
 • degelijk en goedonderhouden materiaal met een modern wagenpark;
 • een grote variatie in de verschillendeprojecten;
 • kledijvergoeding / wasvergoeding naarwetgeving PC124;
 • een pensioenpremie vooruitzendkrachten in de bouwsector;
 • getrouwheidszegels (eindejaarspremie volgenshet paritair comit van de bouwsector);
 • correcte mobiliteits- en kilometervergoedingnaar de wettelijke barema's geldend in de bouwsector;
 • weerverletzegels;
 • eenbouwbedrijf dat op zoek is naar een duurzame overeenkomst met eigenmedewerkers (onder de vorma van een lange tewerkstelling en eenvaste samenwerking);
 • een voltijdsetewerkstelling van 40h / week met vaste werkuren.
 • Wil je graag meer weten? Of is deze vacaturetoch niet helemaal jouw ding maar ben je wel op zoek naar een(nieuwe) job in de bouwsector?

  Contacteer ons dan zeker viaonderstaande gegevens! +32 16 31 49 40 / leuven.construct accentjobs.be

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier