Supervisor Warehouse
CommScope
Kessel-Lo, VBR
47 dagen geleden

Doel van de functie

 • De supervisor is verantwoordelijk om het warehouse plan tijdig te laten afwerken op de meest veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte wijze.
 • Hiervoor organiseert hij / zij dagelijks het werk en stuurt de bezetting van een team van magazijniers bij.
 • Hij evalueert elke individuele medewerker; coaching en bijsturing behoren tot de dagelijkse taken.
 • Dagelijks verzorgt de supervisor de nodige communicatie en bijsturingen op diverse niveaus met als doel de warehouse activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Hij / zij werkt vooruitziend en anticipeert op mogelijke problemen.

 • De supervisor brengt verbeteringsvoorstellen aan, stimuleert het aanbrengen ervan bij de magazijniers en werkt actief mee aan het implementeren ervan
 • Een goed contact met de nevendiensten is essentieel. Hij / zij werkt nauw samen met planning, collega’s supervisor, operations en personeelsdienst.
 • De supervisor werkt ten volle mee aan het Continuous Process Improvement -programma : Hij / zij is medeverantwoordelijk voor het behalen van de bedrijfsobjectieven inzake veiligheid leverbetrouwbaarheid kwaliteit efficiëntie Hij / zij is medeverantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van de verschillende Lean tools waaronder 5S+1, Standard Work, Mistake Proofing, MRF
 • De supervisor draagt bij in de ontwikkeling van zijn / haar medewerkers om in te spelen op een continue veranderende omgeving.
 • Hij / zij is een stuwende kracht om te werken met teams.

  Profiel

 • Bezit ervaring met leidinggevende verantwoordelijkheid in een warehouse of DC omgeving
 • Een people-manager met uitmuntende communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Is stressbestendig, weet zich flexibel op te stellen in een continu veranderende omgeving
 • Neemt initiatief, werkt pro-actief en is resultaatgericht.
 • Lost conflicten op en vermijdt hierbij sub-optimalisaties
 • Kennis van of ervaring met begrippen zoals 5S, kaizen, is een pluspunt
 • Is een rolmodel op vlak van de CommScope-waarden
 • Beheerst de meest courante MS office softwarepakketten, kennis van SAP is een pluspunt
 • Werkt in een twee-ploegensysteem en betoont hier in ook flexibiliteit.
 • Purpose of the function

 • The supervisor is responsible for ensuring that the warehouse plan is completed in time in the safest, highest quality and efficient manner.
 • For this, he / she organizes the work daily and supervises the occupation of a team of warehouse managers.
 • He evaluates each individual employee; coaching and adjustment are part of the daily tasks.
 • Every day the supervisor provides the necessary communication and adjustments at various levels with the aim of making the warehouse activities as smooth as possible.
 • He / she works foresight and anticipates possible problems.

 • The supervisor makes suggestions for improvement, stimulates the application of these to the warehousemen and actively contributes to their implementation
 • Good contact with the ancillary services is essential. He / she works closely with planning, colleagues supervisor, operations and personnel department.
 • The supervisor is fully involved in the "Continuous Process Improvement" program : He / she is partly responsible for achieving the business objectives regarding safety -
 • delivery reliability - quality - efficiency

 • He / she is co-responsible for implementing and maintaining the various Lean tools including 5S + 1, Standard Work, Mistake Proofing, MRF
 • The supervisor contributes to the development of his / her employees to respond to a constantly changing environment. He / she is a driving force to work with teams.
 • Profile

 • Has experience with managerial responsibility in a warehouse or DC environment
 • A people manager with excellent communication and organizational skills
 • Is stress-resistant, knows how to be flexible in a continuously changing environment
 • Take initiative, work proactively and is result-oriented.
 • Resolves conflicts and avoids sub-optimizations
 • Knowledge of or experience with concepts such as 5S, kaizen, is a plus
 • Is a role model in terms of the CommScope values
 • Controls the most common MS office software packages, knowledge of SAP is a plus
 • Works in a two-shift system and also demonstrates flexibility here.

  Job Segment : Manager, Warehouse, ERP, Warehouse Manager, SAP, Management, Manufacturing, Technology

  Solliciteren
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier