Directeur Kind and Preventie
Christelijke Mutualiteit
SCHAERBEEK
2 dagen geleden

3.DoelstellingDe directeur definieert, leidt, coördineert en evalueert in nauwe samenspraak met de Voorzitter evenals met de Raad van Bestuur -

het geheel van activiteiten van Kind en Preventie om zo de doelen en opdrachten van de organisatie te waarborgen. Je zet personeel en middelen efficiënt en optimaal in om tot een kwaliteitsvolle werking te komen.

4.Kernopdrachten en takenJe bent eindverantwoordelijke van Kind en Preventie en neemt hiertoe eindverantwoordelijkheid op in verschillende domeinen : 4.

1.Ontwikkeling algemeen beleid van de organisatie

 • Je bepaalt in overleg met de Raad van Bestuur, de medewerkers en de stakeholders de missie en visie van de organisatie, zowel op korte als lange termijn, en legt deze vast in een beleidsplan.
 • Je vertaalt samen met de betrokken stakeholders het beleids- en jaarplan in resultaatgerichte actieplannen. Je monitort het bereiken van vooropgestelde strategische objectieven en zorgt voor een correcte rapportering voor de betrokken actoren.
 • Je hebt oog voor verbetering, kan de noden duiden en durft veranderingen initiëren. Je bent in staat om veranderingsprocessen te begeleiden zonder de medewerker uit het oog te verliezen.
 • Je hebt kennis en ervaring met van management-structuren en -procedures; ontwikkelt deze en / of zet ze in met het oog op efficiëntieverhoging.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het vrijwilligersbeleid, volgt dit op en stuurt bij waar nodig.
 • Je bereidt de Raad van Bestuur en Algemene vergadering in overleg met de voorzitter voor en woont deze ook bij.4.2.Financieel beleid
 • Je ontwikkelt - in samenwerking met de financiële commissie van Kind & Preventie - het financieel beleid waarbij een meerjarenplanning, meerjarenbegroting en begrotingscontroles systematisch worden toegepast.
 • Je stelt budgetten per deelwerking en / of actie binnen de organisatie op en volgt deze op. Je stuurt bij indien nodig.
 • Je houdt toezicht op de balans en resultatenrekening; voert controle uit op de rekening en liquiditeiten. Je onderneemt proactief acties hierin en stuurt bij indien nodig na overleg met de financiële commissie.
 • Je staat in voor de opvolging van subsidiedossiers. Je gaat proactief op zoek naar financieringskanalen en onderneemt hiertoe gepaste acties.
 • 4.3.Personeelsbeleid & Facilities

 • Je ontwikkelt - in samenwerking met de HR- en personeelsdienst van CM - een HR-en personeelsbeleid ter ondersteuning en begeleiding van de medewerkers, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen noden van de organisatie en persoonlijke mogelijkheden van de medewerkers.
 • Je waarborgt een tijdige betaling van de lonen; je ziet toe op correcte opvolging en uitvoering van de wetgeving door het begeleiden van de personeelsdienst hierin.
 • Je zetelt als werkgeversafgevaardigde in CPBW en OR.
 • Je onderhandelt contracten met ondersteunende organisaties (sociaal secretariaat, arbeidsgeneeskundige dienst, leasingmaatschappij, ICT-
 • leveranciers, ) en waakt over de correcte uitvoering ervan.

 • Je staat in voor de organisatie en toezicht op het verwerven, gebruik en onderhoud van het patrimonium, meubilair, technische installaties, 4.4.Communicatiebeleid
 • Je ontwikkelt - in samenwerking met de Communicatie- en Marketingdienst van CM - communicatiestrategieën (intern en extern) en waarborgt de implementatie ervan.
 • Je zorgt ervoor dat betrokken medewerkers en vrijwilligers beschikken over actuele en accurate informatie om hun opdrachten uit te voeren en hiertoe het geschikte communicatiekanaal gebruiken.
 • 4.5.Beleidsbeïnvloedend werken en netwerking

 • Je investeert actief in een positieve dialoog en in de uitbouw van een netwerk waarbij er een draagvlak wordt gecreëerd voor Kind en Preventie vzw zowel binnen de sector als op politiek niveau.
 • Je garandeert een goede relatie met Kind en Gezin, evenals met de betrokken minister.
 • Je positioneert Kind en Preventie vzw als organisatie in de sector.4.6.Coördinatie regio-coördinatoren en het centrale ondersteunende team
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanwerving, inwerking, coaching en aansturing van de regio-coördinatoren en de medewerkers van het centrale ondersteunende team. 5.Competenties
 • Je beschikt over een masterdiploma of je hebt relevante gelijkgestelde ervaring. Een goede kennis van maatschappelijke evoluties en van het sociaal cultureel werk zijn een pluspunt.
 • Relevante ervaring in leidinggeven, organisatieontwikkeling en management zijn een meerwaarde.

 • Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerking en kan je aligneren op de missie en visie van Kind en Preventie vzw. Je draagt de waarden uit en stuurt op positieve en inspirerende wijze de organisatie met respect voor vrijwilligers, beroepskrachten, klanten en externe contacten.
 • Je bent in staat om strategisch te denken en handelen; kan de vertaalslag maken van strategie naar realiteit en je stakeholders meenemen in je verhaal.
 • Je strategische inzichten / ervaring stellen je in staat om een onderbouwd, innovatief en langetermijnbeleid uit te werken dat afgestemd is op de noden van de realiteit.
 • Je bent een inspirerende leidinggevende met een goede dosis beslissingskracht en sterke strategische inzichten die je helpen bij het vervullen van je functie.
 • Je daagt medewerkers uit om de doelstellingen te overtreffen.

 • Je bent doelgericht en resultaatsgericht, maar ook een echte teamplayer. Je bent een bruggenbouwer die verbondenheid tussen mensen en teams kan creëren.
 • Je kan snel noden duiden, beschikt over sterke probleemoplossende kwaliteiten en durft creatief en innovatief uit de hoek te komen.
 • Je stuurt veranderingsprocessen aan zonder het evenwicht tussen het innovatieve en de uitbouw van het bestaande uit het oog te verliezen, brengt noodzakelijke veranderingen goed onderbouwd over en creëert gedragenheid.
 • Ervaring met het initiëren en begeleiden van changetrajecten, organisatie-ontwikkeling en met projecten in business management is een meerwaarde.

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent een goede onderhandelaar.
 • Kind & Preventie is actief in heel Vlaanderen en vervult daarom zijn opdracht vanuit verschillende regio’s. Om een optimale werking te garanderen, verplaats je je dan ook op regelmatige basis naar de lokale entiteiten. undefined
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier