Boekhouder (M/V/X)
Fedasil
Lommel, BE
6 dagen geleden

Doel

Je voert op een efficiënte, betrouwbare en regelmatige manier de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle uit van de boekhouding en de begroting, in lijn met de geldende procedures en regelgeving met als doel de financiële middelen van de organisatie te beheren als een goede huisvader.

Context

Het opvangcentrum heeft een maximale capaciteit van 240 bewoners en er werken 50 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum : het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,

Als boekhouder werk je, samen met een hulpboekhouder, binnen de financiële dienst.

Inhoud

Je voert op een accurate manier de vele financieel technische verrichtingen uit die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding.

Je staat mee in voor de technische opvolging van budgetten en / of budgetenveloppen, je werkt mee aan de opmaak budgetplanningen en staat in voor de uitvoer ervan.

Je zorgt voor een nauwgezette verwerking en eerste interpretatie van informatie over de financiële middelen.

Je maakt rapporten en verslagen op en staat in voor de klantgerichte eerstelijns communicatie vanuit de dienst.

Je ziet toe op de juiste toepassing van procedures, richtlijnen en wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Je volgt financiële dossiers op en beheert raamcontracten.

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor / graduaat diploma, bij voorkeur in boekhouding en / of een financiële richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van boekhoudkundige dossiers.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van boekhoudkundige programma’s.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office : Word, Excel, Acces,

Je hebt voeling met / interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je hebt kennis van overheidsopdrachten.

Je hebt kennis van het Engels en / of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

In team werken : Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen : Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken : Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren : Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen : Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen : Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u / week) van bepaalde duur (6 maanden) met de optie tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.

639,07 en € 3. 960,49 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. , Voordelen

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Mogelijkheden tot verschillende opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier