Business Architect COD u
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Bruxelles, BE
2 dagen geleden

Bedrijfsdetails

Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg!

Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven.

Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.

Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan.

Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.

Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.

Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert.

Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.

In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening.

De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten.

Uw opdracht :

De functie is verbonden aan de Centrale Informatica van het UZC Brussel en dekt de architecturen van de ziekenhuizen Brugmann, Ukzkf, Sint-Pieter en Bordet.

De bedrijfsarchitect, de Information Systems architect (of nog planner van de Informatiesystemen (IS) is een pluridisciplinaire belanghebbende in de opzet van het Informatiesysteem van de ondernemingen.

Hij beheerst de verschillende invalshoeken van de IS, met name de bedrijfsprocessen, de uitwisseling van informatie tussen de belanghebbenden van de onderneming (klanten, leveranciers, medewerkers), de doorvoer van de informatie via het IT-systeem, het functionele, toepassingsgerichte en technische ontwerp evenals de analysemethodes van de onderneming en haar planning.

De bedrijfsarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerpen, het onderhouden en het beheren van de modellen van informatica-architectuur en van hun bestanddelen van lager niveau.

Hij dient eveneens de informatie vervat in de informatica-architectuur te interpreteren, te gebruiken en toe te passen ten behoeve van een reeks activiteiten met het oog op de verbetering, in het bijzonder deze betrokken bij de opzet, de ontwikkeling, de verbetering en het onderhoud van de IT-ondersteuningssystemen.

De bedrijfsarchitect dient ervoor te zorgen dat de globale architectuur van de ICT consequent wordt gehandhaafd en dat de nodige maatregelen worden getroffen voor zijn veiligheid en zijn kwaliteit.

De voornaamste taak van de bedrijfsarchitect is erop toe te zien dat de respectieve vooruitzichten van onze ziekenhuizen, van de applicaties, de gegevens en de technologie in overeenstemming zijn met de strategieën, beleidslijnen en technologische en bestuursnormen van onze organisatie.

De Business Architect speelt een sleutelrol in de structurering van onze ziekenhuizen op het gebied van bestuursstructuur, bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie.

Hij stemt de strategische doelstellingen af op de beslissingen betreffende de richtsnoeren en de bedrijfsprocessen. De essentiële doelstelling strekt zich uit over de motivering van de zorgverstrekking, de operaties en de ondersteunende activiteiten.

De Business architect werkt aan de ontwikkeling van een geïntegreerde visie van onze ziekenhuizen door gebruik te maken van een reproduceerbare aanpak, een samenhangend kader en standaardtechnieken beschikbaar in de industrie (Togaf, Bizbok ou Babok).

Hij bouwt bruggen tussen de bedrijfsprocessen en de IT, hij harmoniseert de relaties tussen deze twee elementen, ten einde een meer doelmatige werkwijze te bewerkstelligen.

Hij bestudeert de knelpunten en stelt alternatieven voor. Hij formuleert aanbevelingen voor een andere organisatie van de huidige processen van onze ziekenhuizen.

De Business Architect brengt verslag uit over het beheer van onze ziekenhuizen en werkt nauw samen met zijn IT-tegenhanger Application architect om de technische oplossingen op de behoeften van de ziekenhuizen af te stemmen.

Uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden :

 • Adviseert en formuleert aanbevelingen voor de strategieën, processen en architectuurmethodologieën;
 • Tenuitvoerlegging van de strategie ter ontwikkeling van de IT / technologische architectuur;
 • Aanbevelingen en deelname aan de analyse, de evaluatie en de uitwerking van de strategische en bedrijfsplannen op lange termijn van onze ziekenhuizen om erop toe te zien dat de doelstellingen van de architectuur in overeenstemming zijn met de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn van onze ziekenhuizen;
 • Deelt de beste praktijken, de geleerde lessen en zorgt voor de voortdurende update van de technische vereisten van de systeemarchitectuur in functie van de evolutie van de technologieën en de kennis met betrekking tot de recente, huidige en toekomstige producten en oplossingen van de leveranciers;
 • Beheert en neemt deel aan de werkgroepen m.b.t. de architectuur voor het ontwikkelen en onderhouden van de bedrijfsarchitectuur;
 • Samenwerking met alle betrokken partijen om de doelstellingen en de beperkingen van elke oplossing na te gaan en de overeenstemming met de bedrijfsarchitectuur vast te stellen.
 • Beveelt de meest gepaste technische architectuur aan en bepaalt de oplossing op een hoog niveau;
 • Formuleert aanbevelingen en neemt deel aan de uitwerking van architectuurplannen voor aanverwante systemen;
 • Aangeven en aanbevelen van de domeinen die verder bestudeerd moeten worden en deelname aan alle prototypeprojecten nodig voor het diepgaand onderzoeken van de architecturale mogelijkheden ;
 • versterken van de argumenten ten gunste van hun aanneming;
 • Identificeert de uitvoeringsrisico’s en analyseert de mogelijke gevolgen voor onze ziekenhuizen en voor het bereiken van de voorziene doelstellingen;
 • Formuleert aanbevelingen en neemt deel aan het ontwerpen en tenuitvoerleggen van normen, instrumenten en methodologieën;
 • Deelname aan het ontwerpen en uitwerken van de normen, tools en beheersmethodologieën van de IT-diensten;
 • Ontwerpt en onderneemt procedures met betrekking tot de beheersactiviteiten van het dienstenaanbod en / of van de dienstverleningsniveaus;
 • Documenteert en controleert de beheersactiviteiten van het dienstenaanbod en / of van de dienstverleningsniveaus;
 • Communiceert met de anderen over het dienstenaanbod en / of de beheersactiviteiten.
 • Vaststellen van het richtplan van de informatiesystemen

 • Neemt actief deel aan de vertaling van de strategie van alle ziekenhuizen van het UZC Brussel en van het richtplan van de informatiesystemen.
 • Handhaving van de operationaliteit

 • Beheer van de referentiekaders en de machtigingen;
 • Ontwerpen, bijwerken en testen van de referentiekaders om de samenhang van de gegevens van de informatiesystemen te sturen.
 • Gebruik van de IS

 • Gebruik van de fundamentele tools (Bureautica);
 • Gebruik van de zakelijke software;
 • Gebruik van de systemen.
 • Kwaliteitsbeheer (COBIT, ITIL )

 • Vastleggen en controleren van de kwaliteit : Kapitalisatie van alle documenten met betrekking tot de IS (lastenboek, voorschriften, procedurehandleiding, ).
 • Sturen van veranderingen

 • Strategie voor het sturen van veranderingen : Identificatie, analyse en validatie van de (technologische, organisatorische, functionele en financiële) gevolgen verband houdend met de projecten.
 • Hiërarchie : Directeur informatica UZC Brussel

  Uurrooster : 38u / week

  Datum van indiensttreding : ASAP

  Profiel

  Toegangsvoorwaarden :

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in informatica of in een studierichting nuttig voor de functie / graduaat en of een ervaring kunnen aantonen van 7 tot 10 jaar in een functie van IT-architect met een gelijkwaardige complexiteit en omvang;
 • Voldoen aan de profielvoorwaarden;
 • Voldoen aan de wettelijke tweetaligheidsvoorwaarden;
 • Slagen in het bevorderings- en / of selectie-examen.
 • Vereist profiel voor de functie :

 • Kennis van de processen en beheermethodes van de TOGAF architectuur;
 • Kennis inzake de veiligheid van de systemen en de bescherming van de gegevens;
 • Kennis inzake technische architectuur van de bestaande softwaretoepassingen;
 • Bekwaam om bedrijfsinformatie te verzamelen, om een diagnose van de bestaande situatie te stellen;
 • Bekwaam om alternatieven voor te stellen, stelt een plan voor met het oog op de tenuitvoerlegging van de bestaande situatie naar het doel;
 • Managementcapaciteiten, evenals goede relationele en communicatieve vaardigheden;
 • Een team kunnen leiden, bereidheid tot luisteren en dialoog om de werkzaamheden van het team te leiden en te coördineren en inzicht te verkrijgen in de behoeften van de eindgebruikers;
 • Overlegvaardigheden;
 • Verantwoordelijkheidszin;
 • Vermogen om beslissingen te nemen, om het hoe en waarom tijdig te analyseren;
 • Frans, Nederlands en Engels;
 • Organisatie-, plannings- en beheerscapaciteiten;
 • Pragmatisme en reactiviteit.
 • Bezoldigingsbarema

 • Gelijkgesteld met de graad van : Afdelingshoofd
 • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest) : A5
 • Min. : 44850,88€ geïndexeerd

  Max. : 67699,44€ geïndexeerd

  Het maximum wordt bereikt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.

  Huidig vereffeningspercentage : 1.6734

  Afsluitingsdatum : 22 / 01 / 2018

 • Online op : do 2 augustus 2018
 • Locatie : Laeken
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier