Inspecteur-Deskundige Radioactiviteit in het Leefmilieu – Radiologisch Toezicht (m/v)
Federaal Agentschap voor nucleaire controle
Brussel
4 dagen geleden

Functie

Wij zijn op zoek naar een Inspecteur-Deskundige Radioactiviteit in het Leefmilieu Radiologisch Toezicht die de verantwoordelijkheden van het FANC, met betrekking tot het radiologisch toezicht op het grondgebied, opnemt, met inbegrip van de monitoring van radioactieve stoffen in consumptiegoederen en in water, bestemd voor menselijke consumptie.

U rapporteert aan het diensthoofd Toezicht op het Grondgebied & Natuurlijke Straling en werkt in een team samen met deskundigen, inspecteurs en administratieve medewerkers.

Uw verantwoordelijkheden zijn :

Expert

 • De radiologische toestand van het grondgebied evalueren : data verzamelen, analyseren en interpreteren van de data;
 • De impact van de uitstoot van nucleaire en radiologische inrichtingen evalueren : data verzamelen, analyseren en interpreteren van de data;
 • De radiologische impact op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu en van het effect van tegenmaatregelen evalueren;
 • Verslagen met betrekking tot het radiologisch toezicht opstellen;
 • Dossiers van waterleveranciers beoordelen in het kader van hun verplichtingen m.b.t. de radiologische controle van voor consumptie bestemd water;
 • Dossiers met betrekking tot consumptiegoederen behandelen en beoordelen in samenwerking met de betrokken experten binnen het FANC;
 • Meewerken aan de planning en opvolging van milieumaatregelen en aan de analyse van de resultaten in het kader van de noodplanning;
 • Voorstellen tot wijziging, verbetering en interpretatie van de regelgeving formuleren;
 • De verwachtingen van het FANC betreffende alle technische en administratieve aspecten van het radiologisch toezicht bepalen, ze meedelen aan de betrokken partijen en toezien op de goede implementatie ervan;
 • Binnen zijn expertise, ondersteuning bieden, aan de andere activiteiten van de dienst.
 • Inspecteur

 • Plannen van en deelnemen aan inspecties binnen de domeinen van het radiologisch toezicht;
 • Maatregelen en acties opleggen aan de betrokken partijen, en de uitvoering ervan opvolgen om de radiologische toestand te verbeteren.
 • Coördinatie

 • Het bemonsteringsprogramma van het radiologisch toezicht opstellen, coördineren, beheren en opvolgen;
 • De Meetcel (CELMES) van het nucleair en radiologisch noodplan coördineren en bepalen van de meetstrategie bepalen;
 • Specifieke projecten binnen de domeinen van het radiologisch toezicht coördineren en eraan deelnemen;
 • Het overleg organiseren met de sectoren, de institutionele betrokkenen en de overige stakeholders die te maken hebben met het radiologisch toezicht;
 • Intern overleg m.b.t. radiologisch toezicht organiseren.
 • Vertegenwoordiging

 • Fungeren als interne en externe vertegenwoordiger, gesprekspartner en contactpunt met betrekking tot radiologisch toezicht op het leefmilieu;
 • Fungeren als aanspreekpunt, gesprekspartner en vertegenwoordiger voor de internationale instellingen aangaande de verplichtingen van het FANC tot rapportering van de gegevens van het radiologisch toezicht op het leefmilieu;
 • Het FANC vertegenwoordigen en deskundigheid leveren in nationale en internationale werkgroepen, instanties en organisaties rond radiologisch toezicht op het leefmilieu;
 • Het advies van externe instanties inwinnen;
 • Het standpunt van het FANC en België binnen het radiologisch toezicht helpen formuleren, consolideren, verspreiden en verdedigen in een nationale en internationale context.
 • Kennisbeheer en informatie

 • De nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van radiologisch toezicht opvolgen;
 • Deelnemen aan de opmaak van wetenschappelijke en technische publicaties;
 • Deelnemen aan de opmaak van de communicatie van het FANC binnen het expertisedomein;
 • Continu nieuwe kennis verwerven over nieuwe werkmethoden, kwaliteitssystemen, richtlijnen, ontwikkelingen in de betrokken domeinen en sectoren;
 • Opleidingen volgen en organiseren.
 • Profiel

  U hebt een Masterdiplomad wetenschappen of equivalent door ervaring.

  De hieronder vermelde kennis en ervaring vormen pluspunten :

 • een opleiding stralingsbescherming,
 • ervaring met het modelleren van dispersie en / of effecten van polluenten in het leefmilieu.

 • U kan goed plannen en organiseren;
 • U kan zich correct uitdrukken in het Nederlands en het Frans en u beschikt over een goede kennis van het Engels;
 • U kan goed omgaan met druk en tegenslagen;
 • U kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren.

  Aanbod

 • Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema;
 • Maaltijdcheques ;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
 • Laptop;
 • Een degelijke opleiding zowel in België als in het buitenland;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.
 • Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  voortzetten
  Aanvraagformulier