BEHEERSCONTROLEUR
11.11.11
Brussel
24 dagen geleden

Fedasil zoekt :

BEHEERSCONTROLEUR (M / V / X)

Ref : 9101-088

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België.

Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer.

Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minder jarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

w Locatie : Fedasil Hoofdzetel

w Doel van de functie :

U staat de verantwoordelijke Budget & Beheerscontrole op een actieve manier bij in het geheel van haar bevoegdheden.

U ondersteunt de verantwoordelijke van de dienst Budget & Beheerscontrole in het aanleveren van betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie inzake de federale centra.

Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opstellen en opvolgen van de begroting, het uitvoeren van financiële controles en het voortdurend verbeteren van de administratieve processen.

w Context van de functie :

De directie Financiën, binnen de directie Algemene Diensten, bestaat uit 5 departementen : de dienst budget & beheerscontrole, de boekhouding, de aankoopdienst, de dienst conventiebeheer en de dienst ERP onderhoud.

In totaal werken er 28 personen.

Binnen Fedasil rapporteert u aan de verantwoordelijke van het departement Budget & Beheerscontrole en aan de adjunct-directeur Budget en Financiën.

U werkt nauw samen met uw collega’s van de dienst Budget en Financiën en de financiële diensten van de opvangcentra.

Binnen de federale overheid onderhoudt u contacten met de Inspectie van Financiën, met BOSA en met het Rekenhof.

Taken :

w U bent de drijvende kracht achter de interne budgettaire cyclus, gaande van de voorbereiding van het budget tot de controle van de uitvoering ervan.

w U voert instrumenten in om te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van het budget en voor de besluitvorming.

w In de hoedanigheid van kredietbeheerder betreffende de uitgaven van één of meerdere opvangcentra of betreffende één of meer gemeenschappelijke uitgavenposten voor alle centra, stelt u de budgettaire ramingen op en verzekert u de administratieve, budgettaire en financiële opvolging.

U maakt deel uit van 1 of meerdere werkgroepen waaraan ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, de centrum -of materiaalbeheerder en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten, deelnemen.

w U bent verantwoordelijk voor de realisatie van analyses en ad hoc rapporten.

w U neemt deel aan de maandelijkse monitoring voor BOSA.

w U analyseert de vastgestelde verschillen en past de voorzieningen aan.

w U maakt kostenanalyses om het gebruik en de verdeling van de geldmiddelen optimaal te maken.

w U beheert de boordtabellen en de indicatoren.

w U neemt actief deel aan het uitsturen van de jaarlijkse financiële reporting.

w U helpt mee de analytische boekhouding te ontwikkelen.

w U neemt deel aan ontwikkelprojecten voor een financieel en boekhoudkundig informatiesysteem.

w U werkt mee aan het installeren van adequate procedures.

w U biedt deskundige ondersteuning aan verschillende afdelingen over boekhoudkundige zaken.

w U neemt actief deel aan het opstellen van procedures, beheers,- en controlesystemen, planningsinstrumenten en kwaliteitssystemen om het beheer van het agentschap m.

b.t. federale centra en hoofdzetel op financieel en administratief gebied te verbeteren.

w U informeert uzelf voortdurend over de toepassing van de wetgeving en de budgettaire en boekhoudkundige regelgeving op nationaal vlak.

u Uw profiel :

w Diploma vereist : U hebt een master / licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, in de handelswetenschappen, als handelsingenieur of aanverwante.

w Een eerste professionele ervaring in een gelijkaardige functie is een must.

w Je kan goed overweg met de PC, en hebt een zeer goede kennis van Word en Excel.

w U hebt een kennis van rapporteer- en beheersinstrumenten .

w U hebt een goede kennis van boekhouden en een kennis van boekhoudkundige software.

w Kennis van publieke financiën in het algemeen en die van instellingen van openbaar nut in het bijzonder zijn troeven.

w U hebt een goede kennis van het Frans.

w U bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie.

w U hebt een sterke affiniteit met de overheid en herkent uzelf in de doelstellingen van Fedasil. Hierdoor handhaaft u een hoog niveau van integriteit en loyaliteit.

w U bent analytisch ingesteld en van nature uit leer- en nieuwsgierig.

w U organiseert uw werk zelf, geeft blijk van initiatief en legt de juiste prioriteiten.

w U bent dynamisch en hebt goede sociale vaardigheden.

w U hebt een precieze, methodische en georganiseerde aanpak.

u Ons aanbod :

w Voltijds contract (38u / week) van onbepaalde duur.

w U wordt aangeworven als Attaché op niveau NA11, met de loonschaal die voor u van toepassing is. De minimum basisvergoeding bedraagt € 3051 (bruto voltijds maandloon, aan de huidige index, rekening houdend met de barema's die voor u van toepassing zijn).

Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg .

w Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

w 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

w Elektronische maaltijdcheques.

w Patronale bijdrage in de hospitalisatieverzekering

w Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie, bevinden we ons in de kern van de samenleving, van buurtproblematiek tot internationaal niveau.

u Selectieprocedure :

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, gelieve u kandidaat te stellen via , met uw motivatiebrief waarbij u de referentie van de vacature vermeld in het onderwerp, uw CV + kopie van uw diploma (en eventueel gelijkstelling van diploma + bewijs van slagen voor het taalexamen bij Selor).

Kandidaturen worden aanvaard tot 19 / 08 / 2018 om middernacht.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben gekregen in een andere taal dan het Frans of het Nederlands en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moet een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur toevoegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

De preselectie gebeurt op basis van het CV, diploma en de motivatiebrief.

Alleen kandidaten die het best beantwoorden aan de vereisten van de functie worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Een gesprek en eventueel een praktische proef zullen uitmaken of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten van de functie.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek.

Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst HR (Mireille Szalay, tel 02 213 43 17 of per mail indien u meer informatie wenst over de functie.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve ( alle soorten contracten) die een jaar geldig is.

Solliciteren
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
voortzetten
Aanvraagformulier