Wegenwerker
Accent
Geetbets, BE
2 dagen geleden

Deze aannemer werd opgericht in de beginjarenvan vorige eeuw. Ze zijn gestart als een klein familiebedrijf.Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een kwalitatieveaannemer met meer dan 200 stuks rollend materieel in hunmachinepark alsook meer dan 90 gemotiveerde en bekwame medewerkersdie zich iedere dag opnieuw inzetten om klanten op hun wenken tebedienen.

Het bedrijf voert grondwerken wegenwerken afbraakwerkenen werken rond beton uit. Ze zijn actief in de regio Vlaams-BrabantLimburg en Luik.

Doorheen de jaren kunnen zij telkens een ergsterke groei voorleggen. Hun verschillende werven bestaan uitoverheidsprojecten particuliere- en industri le projecten.

Dit metzowel professionele als particuliere klanten. Onze klant is tevenssterk gegroeid dankzij het voorop stellen van kwaliteit en hetbehalen van verschillende kwaliteitslabels ook op vlak vanveiligheid enmilieu.

Functiebeschrijving

Voorde vacature als wegenwerker regio Geetbets zoeken we een kandidaatmet veel goesting om er in te vliegen. Jouw takenpakket ziet er alsvolgt uit :

 • je vertrekt iedere ochtend vanuitGeetbets naar verschillende werven;
 • je komtiedere ochtend tot aan het bedrijf te Geetbets of je wordt thuis inregio Geetbets opgepikt;
 • je werkt samen in eenploeg van 2 tot 3 andere wegenwerkers;
 • jewerkt onder leiding van een ploegbaas;
 • jevolgt iedere instructie van jouw ploegbaas nauwgezet op;
 • je voert werken uit aan de hand van eenbouwkundig plan;
 • de verschillende werven zijngelegen in regio Vlaams-Brabant / Limburg / Luik;
 • je voert werken uit voor overheidsprojecten;
 • je voert werken uit voor particuliereprojecten;
 • je voert werken uit voorindustri le projecten;
 • je voert werken uit opprofessionele werven;
 • je voert verschillendegrondwerken uit;
 • je werkt manueel mee met eenschop;
 • je voert manuele werken uit naast dekraanmachinist;
 • je voert verschillendefunderingswerken uit;
 • je voert verschillendewegenwerken uit;
 • je breekt betonverhardingenop;
 • je helpt manueel bij het uitvoeren vanverschillende freeswerken;
 • je bentverantwoordelijk voor het ter plaatse breken van beton;
 • je bent verantwoordelijk voor de af- enaanvoer van steenslag;
 • je voert werken uitrond het plaatsen van asfaltering;
 • je bentverantwoordelijk voor het plaatsen van keerwanden;
 • je bent verantwoordelijk voor het plaatsen vanbetonnen vloerplaten;
 • je voert verschillendesoorten klinkerwerken uit;
 • je voertrioleringswerken uit;
 • je voert manuelegraafwerken uit;
 • je bent verantwoordelijk voorhet plaatsen van verschillende soorten riolering;
 • je legt verschillende leidingstelsels aan;
 • je plaatst buizen voor waterafvoer;
 • je legt infrastructuurwerken aan zoalsborduren;
 • je legt infrastructuurwerken aanzoals waterputten;
 • je legtinfrastructuurwerken aan zoals verhardingen;
 • je bent verantwoordelijk voor het plaatsen vanverhardingslagen voor wegen;
 • je bentverantwoordelijk voor het herstellen van verhardingslagen voorwegen;
 • je bent verantwoordelijk voor hetplaatsen van verhardingslagen voor inritten;
 • je bent verantwoordelijk voor het herstellenvan verhardingslagen voor inritten;
 • je bentverantwoordelijk voor het plaatsen van verhardingslagen voorvoetpaden;
 • je bent verantwoordelijk voor hetherstellen van verhardingslagen voor voetpaden;
 • je bent verantwoordelijk voor het plaatsen vanverhardingslagen voor parkeerterreinen;
 • jebent verantwoordelijk voor het herstellen van verhardingslagen voorparkeerterreinen;
 • je helpt andere collega'swaar nodig;
 • als het nodig is assisteer je ookbij verschillende werken rond beton;
 • als hetnodig is assisteer je ook bij verschillende saneringswerken;
 • als het nodig is assisteer je ook bijverschillende werken rond grondverzet;
 • als hetnodig is assisteer je ook voor verschillende afbraakwerkzaamheden;
 • je draagt zorg voor het materiaal dat je terbeschikking krijgt;
 • je bent je ten alle tijdebewust van alle risico's op de verschillende werven;
 • veiligheid is voor jou het allerbelangrijksteop de werf.
 • Functie-eisen

  Wiesolliciteert voor de vacature als wegenwerker regio Geetbets zal dehanden uit de mouwen moeten steken. Verder zijn dit jouweigenschappen :

 • je bent een nauwkeurige werker;
 • bij voorkeur heb je al een eerste ervaring inde bouwsector achter de rug;
 • het is eenpluspunt als je al enige ervaring hebt als wegenwerker;
 • je bent op zoek naar een job waar je echt metje handen werkt;
 • je bent op zoek naar een jobwaar je jouw handen in durft vuil maken;
 • jeschrikt niet af van fysiek zwaar werk;
 • je bentnog steeds erg leergierig;
 • je bent een hardewerker;
 • je bent iemand die goed kan werken inteamverband;
 • je bent iemand die goedinstructies kan opvolgen van een leidinggevende;
 • je bent flexibel naar verschillende werventoe;
 • je bent flexibel naar verschillendeafstanden toe;
 • je bent flexibel naar overurentoe;
 • je bent iemand die werk ziet en niet stilstaat;
 • je werkt graag in de buitenlucht doorweer en wind;
 • het is een pluspunt als jeervaring hebt met machines in de wegenbouw;
 • het is een pluspunt als je in het bezit bentvan een rijbewijs B;
 • je bent iemand dieveiligheid hoog in het vaandel draagt.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in een familiebedrijf dat een gekende speler is op demarkt.. Meer specifiek bieden wij :

 • een vastejob na een goede inloopperiode;
 • goedeverloning naargelang de barema's in de bouwsector;
 • alle voordelen van een tewerkstelling in debouwsector;
 • extralegale voordelen;
 • een uitdagende en afwisselende functie;
 • een voltijdse tewerkstelling.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier