Coördinator kinderopvang
vzw Sint-Goedele Brussel - dienst Kinderopvang
Anderlecht
20 uur geleden

Omschrijving van de vacature

De vzw Sint-Goedele Brussel, het schoolbestuur van 18 basisscholen, 5 secundaire scholen en 1 centrum voor volwassenenonderwijs in het Nederlandstalig katholiek onderwijs te Brussel en het organiserend bestuur van 13 kinderdagverblijven, 2 initiatieven voor buitenschoolse opvang, brede scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking, zoekt gedreven en dynamische mensen die ons helpen de kinderopvang in onze organisatie uit te bouwen.

Heb je zin om deel uit te maken van het team dat binnen de vzw Sint-Goedele Brussel een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil aanbieden? Stel je dan kandidaat!

Vzw Sint-Goedele Brussel is op zoek naar een coördinator binnen de dienst kinderopvang . Ze zullen de volgende sectoren deels of helemaal aansturen : VNO (voor- en naschoolse opvang), IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang / De Puzzel - De Rivieren) en de speelpleinen (gedurende de paas- en zomervakantie).

 • De coördinator werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur kinderopvang.
 • De coördinator werkt samen met de mede-coördinator kinderopvang.
 • De coördinator stuurt en ondersteunt binnen zijn of haar bevoegdheid de verantwoordelijken van IBO, VNO of speelpleinwerking
 • Competenties gekoppeld aan taken

 • Leiden, begeleiden en ondersteunen van medewerkers
 • Onderhouden van contacten met partners
 • Kunnen implementeren van beslissingen van de overheid of de organisator
 • Opbouwen van eigen deskundigheid : Kennis verwerven van regelgeving m.b.t. IBO (Kind en Gezin, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Actiris);
 • Kennis van regelgeving m.b.t. VNO (Brede Opvang, PPS); Kennis van regelgeving m.b.t. speelpleinwerking (VGC, VDS)

 • Vergaderingen kunnen organiseren en op een constructieve manier kunnen deelnemen aan vergaderingen. (opstellen vergaderagenda, voorzitten vergadering, toelichting geven bij agendapunten, belangen van sector op een respectvolle manier kunnen verdedigen, gemeenschappelijk belang zien, verslag maken, vergadertechnieken beheersen)
 • Procedures kunnen uitschrijven (kwaliteitshandboek)
 • Interesse in financieel beleid; Begroting opvolgen en budget beheren; Nauwgezette opvolging van inkomsten en uitgaven van de verschillende IBO, VNO, speelplein-vestigingen, correct bijhouden van de kasboeken, op elk moment een financiële verantwoording kunnen geven over de stand van zaken van de verschillende vestigingen,
 • Interesse in personeelsbeleid; Aanwerven kindbegeleiders en lokaal / regio verantwoordelijken; Onthalen en coachen (nieuwe) medewerkers - Interesse in preventie- en veiligheidsbeleid (richtlijnen Kind en Gezin, brandweer)
 • Opvolging van uitvoering bewaken (in kader van overeenkomsten, stappenplannen, afspraken)
 • Opvolging van uitvoering bewaken (in kader van overeenkomsten, stappenplannen, afspraken)
 • Interesse in PR (promotie voeren voor speelpleinwerking bij kinderen en ouders)
 • Gewenst profiel

 • Bachelor, Master
 • Ervaring in de sector is een pluspunt
 • Ervaring in leiding geven is een pluspunt
 • Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling
 • Contract van onbepaalde duur
 • PC 225, barema B1b
 • Maandelijkse onkost eigen aan de opdracht
 • Je werkt op het centrale secretariaat van vzw Sint-Goedele Brussel met verplaatsingen naar lokale werkingen
 • We betalen woon-werkverkeer volledig terug
 • We stellen gsm en computer ter beschikking
 • We verwachten en geven flexibiliteit
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier