Hoofdverpleegkundige of coördinator Eenheden K daghospitalisatie kinderpsychiatrie Voltijds - COD
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Bruxelles, BE
6 dagen geleden

Bedrijfsdetails

Als je komt werken voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kom je meteen terecht in het team van het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten.

Het UKZKF stelt zich daarbij de volgende missies voor ogen :

 • kinderen, adolescenten en hun naaste entourage verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan;
 • instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis;
 • actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

  In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

  Met je keuze om je bij het team van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola aan te sluiten, verbind je jezelf ertoe om de waarden van de instelling te delen en te verdedigen.

  Bij deze waarden draait alles rond het belang van het kind, kwaliteit en betrouwbaarheid, continue verbetering, samenwerking en respect.

  Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis dat gespecialiseerd is in kindergeneeskunde binnen het Iris netwerk van de Stad Brussel, het UVC Brussel en het Universitair Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB).

  Het is ook een door de ULB en VUB erkend universitair centrum.

  Hier wordt het academische luik van de ULB op het domein van de pediatrie voor het grootste deel ingevuld. Het UKZKF telt 183 bedden, bijna 200.

  000 ambulante patiënten, waaronder 25.000 spoedgevallen en meer dan 43.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis.

  Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en / of paramedici.

  Functie

  Opdrachten (Koninklijk Besluit van 13 / 07 / 2006)

  Als hoofdverpleegkundige / coördinator

 • sta je in voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteiten en de opvoeders (M / V) binnen het team dat jou wordt toevertrouwd door de Directie van het Verpleegkundig Departement;
 • sta je in voor het personeelsbeleid van je team (organisatie, motivatie, communicatie, opleiding, .);
 • werk je mee aan het uitwerken van het verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis en de toepassing ervan binnen het team;
 • vervul je jouw taken in nauwe samenwerking met de artsen en de verantwoordelijken van de verschillende departementen van het ziekenhuis.
 • Profiel

  Het Universitair Kinderziekenhuis meldt u dat er beslist werd om de vacature open te verklaren van hoofdverpleegkundige / coördinator (M / V) voor de eenheden K1 daghospitalisatie kinderpsychiatrie (APPI, moeder / kind en therapeutische kleuterschool)

  Toelatingsvoorwaarden

 • Gegradueerde verpleegkundige of bachelor verpleegkundige zorgen met 5 jaar effectieve praktijkervaring op een dienst kinderpsychiatrie of analoge functie
 • Bijkomende opleiding van gezondheidskader of bijkomende universitaire opleiding (licentie ziekenhuiswetenschappen, master in de verpleegkundige zorgen, master in de volksgezondheid, )
 • In het bezit zijn van de titel van gespecialiseerd verpleegkundige in de psychiatrie of pediatrie of sociaal verpleegkundige of analoog diploma
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake tweetaligheid ( in bezit SELOR brevet)
 • Slagen voor het promotie- en / of selectie-examen
 • Hiërarchie : Directeur Verpleegkundig Departement

  Uurrooster : 38u / week

  Datum van indiensttreding : 01 / 10 / 2019

  Kwaliteiten vereist voor de functie

 • Bekwaamheden :
 • kennis van het jonge kind (0 tot 6 jaar)
 • ondernemingsgeest
 • zin voor verantwoordelijkheid
 • ervaring op het vlak van organisatie, supervisie en management
 • om projecten te omkaderen en realiseren
 • om een team te motiveren
 • gevoel voor communicatie en voor multidisciplinaire samenwerking
 • pedagogische vaardigheden ( expertise kunnen delen)
 • nauwgezet en autonoom
 • empathisch vermogen
 • in staat om de zorgverstrekking te coördineren met als prioriteit het welzijn van de patiënt en diens naasten
 • interesse voor informatica en over de basiskennis beschikken
 • kennis van de wetgeving inzake de uitoefening van de verpleegkunde en de geneeskunde
 • Bezoldigingsbarema

 • Gelijkgesteld met de graad van : hoofdverpleegkundige
 • Barema (sociaal charter) : *BH8
 • Voltijdse bruto maandwedde :
 • minimum : 3.179,40 € aan de huidige index (1,7069)
 • maximum : 4.893,83 € aan de huidige index (1,7069)

  Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

  Modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen

  Afsluitingsdatum : 31 / 08 / 2019

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier