Project Manager (Low Voltage)
Siemens S.A./N.V.
Beersel, Belgium
6 dagen geleden
source : OnlyEngineerJobs

Job Description Omdat de ambitie vanSIEMENS verder reikt dan alleen maar de leider op het vlak vanenergiedistributie te zijn, ontwikkelt het bedrijf onophoudelijk innoverendeoplossingen voor een duurzaam en verantwoord elektriciteitsgebruik.

Bijgevolgis het bedrijf regelmatig op zoek naar nieuwe en bekwame talenten om ons tehelpen aan de klantenbehoeften te voldoen en om te werken aan de uitdagingenvan de toekomst.

Als je actief mee wilvormgeven aan dit nieuwe energielandschap, ben jij de Project Manager (Low Voltage) die wij zoeken! Wat zullen je verantwoordelijkheden zijn?

Als Project Manager zal je autonoom jouw takenpakket kunnen uitvoeren enzowel kleinere als grotere projecten op zich nemen.

 • Deze projecten zijn gerichtop industriële hoofdverdeelborden op laagspanning (Motor Control Centers). Jestaat er zeker niet alleen voor daar je kan rekenen op jouw teamgenoten en jouwteamleader Frank Lateur! Een greep uit jouw uitdagend takenpakket;
 • Instaan voor deconformiteit van de order (technische specificaties) met de in de offertegepreciseerde behoeften. Indien nodig communiceer je eventuele bijzonderhedenaan de fabriek.

  Vervolgens configureer jehet schakelbord dat je naar de voornamelijk in Duitsland gevestigde producentzendt. Zowel in de fabriek alsintern sta je in voor de verificatie van de engineeringfase en de controle vande montage en de inbedrijfstelling van het project.

  Hiertoe neem je, indiennodig, deel aan fabriekstests evenals aan werfvergaderingen. In elke stap van hetproject, verzeker je dat zowel de planning als het vooropgestelde budget wordennageleefd.

  Hiertoe werk je nauw samen met je collega’s Project Controllers endit met het oog op een duidelijke rapportering bij je Management evenals voorde klant.

  Jouw communicatieskills ga je zeker verder kunnen benutten daar jeextern voornamelijk in contact zal treden met industriële klanten,toeleveranciers, keuringsinstanties, Intern zal je ook als spilfiguurfungeren bij o.

  a. jouw collega’s van sales, administratie, engineering, serviceen de fabrieken. De door jou gerealiseerde projecten zijn hoofdzakelijk bestemd voorklanten in België maar eveneens occasioneelin Frankrijk evenals in de landenvan Franstalig Afrika waar de marktzich blijft ontwikkelen en waarvoor België de rol van HUB op zich neemt.

  Jevoornaamste werkplek situeert zich in de hoofdzetel van SIEMENS Belux inHuizingen maar door homeworking wensen wij in een oplossing te voorzien aan demobiliteitsproblematiek.

  Over welke competentiesmoet je beschikken? -Je beschikt over een Bacheloren / of Masterdiploma ingenieurswetenschappen met specialisatie Elektriciteit,Elektromechanica of gelijkwaardig door professionele ervaring.

 • Een eerdere ervaring vanmin. 3 jaar in projectmanagement op een technisch domein is vereist. -Jouwklantenportefeuille zal voornamelijk bestaan uit klanten die gevestigd zijn inVlaanderen hierdoor weet je zeer goed te communiceren in het Nederlands.
 • Daarenboven onderhoud je nauwe contacten met de fabrieken de voertaal is hierbij het Engels. Om een goede wisselwerking met jouw collega’s te verzekeren, spreek je goed het Frans en het Engels.

 • Je bent vertrouwd met hetgebruik van IT-tools zoals MS Office. Meer nogdan over de vereiste competenties, beschik je over een persoonlijkheid die vanjou HET profiel maakt waarmee wij het genoegen zullen hebben om mee samen tewerken.
 • Omdat SIEMENS samenwerking en de ownershipculture bij elk van zijn medewerkers wil bevorderen, ligt de nauwgezetteuitvoering van je werk je na aan het hart en stel je alles in het werk om aande verwachtingen van de klant te voldoen.

  Hiertoe neem je vlot de nodigebeslissingen om de vooropgestelde termijnen na te komen. Wat heeft SIEMENS Belux jete bieden?

  We geven je de mogelijkheidje talenten verder te ontwikkelen in een internationale omgeving. We biedenbovendien een gevarieerd takenpakket, binnen een brede waaier van functies, enintensieve interne opleidingen om je loopbaan verder te ontwikkelen.

  Permanentecoaching en omkadering door een mentor maken eveneens deel uit van ons aanbod.We bieden je aantrekkelijke loonvoorwaarden in combinatie met tal van extralegalevoordelen.

  We createwhat matters! Apply, come & join us

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier