Meewerkend ploegbaas dakwerker
Accent
Hakendover, BE
5 dagen geleden

Dit bedrijf is gespecialiseerd in allerleidakwerken, zowel particulier als voor bedrijven. Hellende daken,platte daken, nieuwbouw, renovatie - you name it, ze doen hetallemaal.

De zaakvoerder heeft het bedrijf ondertussen al meer dan40 jaar geleden opgericht en staat nog steeds iedere dag mee aanhet roer.

Kwaliteit van zowel de gebruikte materialen alsuitvoering van de dakwerken, zijn het allerbelangrijkstehandelsmerk. Qua communivatie zijn ze hier enorm transparant.

Alser onderling (onuitgesproken) problemen zijn, is het de bedoelingdat deze onmiddelijk worden besproken en liefst ook opgelost.

Ophet hoofdkantoor is er een team bediendes aanwezig die er alles aandoen om de arbeiders op de verschillende werven zo goed mogelijk teondersteunen.

Functiebeschrijving

Onzeklant heeft een openstaande vacature als meewerkend ploegbaasdakwerker regio Hakendover. Deze om een bestaand team teversterken, of om een gans nieuw team op te richten.

Bij dezevacature als meewerkend ploegbaas dakwerker voer jij dagelijksonderstaande taken uit :

 • je komt iedere ochtendmet jouw bedrijfswagen / camionette tot aan het hoofdkantoor teHakendover;
 • hier laad je al het materiaal in(dit mag ook eens 's avonds gebeuren);
 • hierpik je ook jouw ploeg (collega-)dakwerkers op;
 • het kan zijn dat je 's ochtends ookrechtstreeks naar de werven gaat en jouw collega-dakwerkersonderweg oppikt;
 • iedere ochtend vertrek jesamen met jouw ploeg richting de verschillende werven;
 • deze werven bevinden zich in een straal van 40kilometer rond Hakendover;
 • per uitzonderingzit er een wat verder gelegen werf in de poule;
 • het vertrekuur 's ochtends is afhankelijk vande werf waarop je werkt;
 • de werken vangen aanop de werf tussen 7h en 7h30 's ochtends;
 • jewerkt in samenspraak met de werfleider / projectleider;
 • je rapporteert aan dewerfleider / projectleider;
 • je werkt samen metcollega-dakwerkers;
 • je voert werken uit aan dehand van een technisch bouwkundig plan;
 • jebent verantwoordelijk voor het mee uitzetten van de werf;
 • je zorgt dat iedere werf qua veiligheidperfect in orde is voor aanvang van de werken;
 • je stuurt een ploeg dakwerkers aan (maximum 2tot 3 personen);
 • afhankelijk van de werf voerje verschillende soorten dakwerken uit;
 • jijdraagt de dagelijkse verantwoordelijkheid van de uit te voerenwerkzaamheden op de werf;
 • je geeft leiding aanjouw ploeg dakwerkers waar nodig;
 • zelf werk jeook nog iedere dag mee op de werf;
 • je voertvoor 90% renovatiewerken uit;
 • je voertdakwerken uit op particuliere werven;
 • je voertdakwerken uit op industri le werven en voor bedrijven;
 • je breekt hellende daken af;
 • je plaatst hellende daken in verschillendematerialen
 • je plaatst gevelbekleding;
 • je plaatst isolatie;
 • jebreekt platte daken af;
 • je plaatst plattedaken;
 • qua opbouw platte daken werk je vaakmet het merk Firestone (EPDM);
 • problemen enuitdagingen op een werf rapporteer je door naar dewerfleider / projectleider;
 • je zorgt dat al hetnodige materiaal aanwezig is op de werf (en anders telefoneer jedoor wat je nodig hebt);
 • je draagt zorg voorhet materiaal dat je ter beschikking krijgt;
 • je draagt zorg voor het bedrijfsvoertuig datje ter beschikking krijgt en ziet dat deze ordelijk en netjesblijft;
 • je staat klanten telkens vriendelijken beleefd te woord;
 • vragen van klanten enparticulieren speel je professioneel door naar dewerfleider / projectleider;
 • er wordt nietgeroepen en getierd op de werf;
 • je maaktgebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen die je terbeschikking krijgt van het bedrijf;
 • je bentjezelf bewust van de werken op hoogte en zet veiligheid telkens opde eerste plaats.
 • Functie-eisen

  Voordeze job als meewerkend ploegbaas dakwerker regio Hakendover ben jebereid jouw verantwoordelijkheid op te nemen. Hieronder hebben wede voornaamste kwaliteiten opgesomd voor deze vacature :

 • je bent in het bezit van een rijbewijs type B;
 • je ziet het zitten om jouw collega's 'sochtends op te pikken;
 • je hebt al heel watervaring achter de kiezen als dakwerker;
 • hetzou een pluspunt zijn als je al ervaring hebt in een leidinggevendefunctie als dakwerker;
 • als dit niet het gevalis heb je de ambitie om op korte termijn door te groeien naar defunctie van meewerkend ploegbaas dakwerker;
 • het zou een voordeel zijn mocht je in hetbezit zijn van een rijbewijs type C / CE;
 • jijweet een team dakwerkers als geen ander te motiveren;
 • je bent iemand die georganiseerd te werk gaatop een werf;
 • je kan een bouwkundig plan lezenen interpreteren;
 • je bent iemand die op eenrustige manier communiceert;
 • jij ziet hetalsnog zitten de werking van een ander bouwbedrijf aan te leren alsextra aanvulling op jouw competenties;
 • je bentiemand die graag werkt in de buitenlucht;
 • jehebt uiteraard geen hoogtevrees;
 • je bentflexibel naar verschillende afstanden toe;
 • jijkan andere dakwerkers bijsturen waar nodig;
 • jebent in het bezit van een probleemoplossend denkvermogen en trachteventuele problemen eerst zelf op te lossen;
 • je bent flexibel naar verschillende werventoe;
 • jij kan pijnpunten en uitdagingen op eenwerf aankaarten op een volwassen manier;
 • jebent flexibel naar overuren toe;
 • je bentiemand die verantwoordelijkheid kan opnemen in zijn job;
 • fysiek zwaar werk uitvoeren schrikt jou nietaf;
 • je hecht belang aan het uitvoeren vankwalitatief werk en geeft deze kwaliteit ook door aan jouwcollega's;
 • je bent iemand die werk ziet engraag zelf initiatief neemt;
 • je werkt graag ineen hecht team;
 • je bent een stipt en correctiemand;
 • je bent iemand die graag vroeg uit teveren is;
 • je bent iemand die veiligheid enveilig werken ten alle tijde op de eerste plaats zet.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Jekomt terecht in een groter bouwbedrijf waar transparantie heerst ende zaakvoerder zelf ook enorm aanspreekbaar is. Meer specifiekbieden wij :

 • doorgroeimogelijkheden op kortetermijn binnen jouw functie als dakwerker;
 • vervoer van het bedrijf uit;
 • tewerkstellingen in een straal van 40kilometer rond de hoofdzetel;
 • een vaste job naeen positieve inloopperiode;
 • een goedeverloning naargelang de barema's van de bouwsector;
 • een aangename werksfeer;
 • een job waar je enorm veel kan bijleren vanjouw collega's;
 • een tewerkstelling in hetparitair comit van de bouwsector;
 • eenafwisselende job;
 • drie weken bouwverloftijdens de zomervakantie;
 • twee weken vakantietijdens de kerstperiode;
 • n week verlof metPasen;
 • extralegale voordelen zoals ecocheques;
 • alle voordelen van een tewerkstelling binnende bouwsector;
 • een pensioenpremie vooruitzendkrachten in de bouwsector;
 • getrouwheidszegels (eindejaarspremie volgenshet paritair comit van de bouwsector);
 • correcte mobiliteits- en kilometervergoedingnaar de wettelijke barema's geldend in de bouwsector;
 • kledijvergoeding / wasvergoeding aan de hand vanhet paritair comit van de bouwsector;
 • eenvoltijdse tewerkstelling van 40h / week;
 • werkzekerheid;
 • weerverletzegels.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier